Tag Archief van: Water Land & Dijken

Korting op zaaimengsel kruidenrijk grasland via 1001haWater, Land & Dijken is nu ook gecertificeerd natuurcollectief

Gezocht  Trainee Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Je hebt net een HBO-opleiding afgerond op het gebied van landbouw, natuur of aanverwante studie. Je wilt een bijdrage gaan leveren aan een duurzaam beheer van het platteland met oog voor natuur en landbouw. Jij wilt met ambitie kunnen pionieren én het gevoel hebben dat je een radertje bent van een groter geheel. Samenwerken met gedreven collega’s, in een continue veranderende omgeving kunnen schakelen én het gevoel hebben dat wat jullie samen doen een merkbaar verschil maakt in je eigen leefomgeving. Meer biodiversiteit, werken aan een beter klimaat. Je weet heus wat je wil, maar waar ga je dit vinden?

Lees hier meer over wat Water, Land & Dijken kan bieden en wat we zoeken.

Weidevogelseizoen stopt niet na 1 juli

Vrijwilligersbijeenkomsten op locatie, een groot succes

Tweede ronde boerenzwaluwnesten tellen

Oproep meten van waterkwaliteit, doe je mee?

Water, Land & Dijken is op zoek naar leden die aan de slag willen gaan met het meten van de waterkwaliteit. In het landelijk gebied liggen grote opgaven wat betreft de waterkwaliteit. Maar hoe zit het met de waterkwaliteit in de boerensloten? Om hier meer inzicht in te krijgen, zijn meetgegevens nodig. Daarvoor zijn we op zoek naar leden die de metingen willen uitvoeren. Is het iets voor jou?

Hoe gaat het in z’n werk?

Dit project willen we opstarten in samenwerking met LTO Noord (programma; Deltaplan Agrarisch Water). Zij hebben een methode ontwikkeld om samen met boeren aan de slag te gaan met het uitvoeren van metingen. In andere delen van Nederland (zoals West-Friesland) vindt dit al plaats. Voor iedereen die zich heeft aangemeld volgt er een startbijeenkomst met achtergrondinformatie en instructie. En daarna kun je zelf maandelijks aan de slag bij enkele sloten om de waterkwaliteit te meten. De gegevens kun je invoeren in een app.

Doe je mee?

Als je mee wilt doen, kun je je aanmelden door een mail te sturen naar g.kwantes@waterlandendijken.nl. Wil je dat doen voor 25 juni?

Water, Land & Dijken inhoudelijk jaarverslag over 2023

“Veranderen houdt je scherp en geeft energie” zegt onze voorzitter Frank de Wit.
Met trots kijkt hij terug op het jaar 2023 waarin veel is gebeurd. Door een goede samenwerking tussen leden, vrijwilligers en organisatie werkt de Water, Land & Dijke aan mooie projecten die de plattelandsnatuur versterken en mensen energie geeft.

Veel leesplezier!

Hier kunt u het volledige Inhoudelijk jaarverslag 2023 lezen

WLD stapt uit overleg Taskforce Pacht van de provincie

In maart 2022 is op initiatief van de provincie Noord-Holland de Taskforce Pacht ingesteld. Die had tot doel om, na het stopzetten van de pilots verkenningsjaar, oplossingen te ontwikkelen voor het ANLb binnen de NNN. Met name ook in relatie tot de gronden die eigendom zijn van een TBO en verpacht worden aan boeren.
WLD zat namens de andere Noord-Hollandse agrarische collectieven in de Taskforce. Hierin zitten ook LTO, de TBO’s en de provincie.Helaas moeten we vaststellen dat 2 jaar na het instellen van de Taskforce Pacht er nog geen concrete resultaten zijn. En dat er op dit moment geen perspectief is voor onze leden op een vergoeding voor hun inzet voor het natuurbeheer in de NNN, als het ANLb na 2028 niet meer mogelijk is.Daarom heeft het bestuur van WLD, met de drie andere Noord-Hollandse collectieven, besloten te stoppen met onze inzet in de Tasforce Pacht. Op 2 mei jl. hebben we, als 4 collectieven, Gedeputeerde Staten per brief over ons besluit geïnformeerd.
Hierin hebben we ook aangegeven dat we met de provincie in gesprek willen blijven over hoe boeren in de NNN een vergoeding kunnen blijven krijgen voor het uitvoeren van beheermaatregelen. Mogelijkheden zien we in een vorm van duurzaam ANLb en ontgrenzen van de NNN.

Sterk in Plattelandsnatuur Prijs

Water, Land & Dijken (WLD) lanceert de Sterk in Plattelandsnatuur Prijs! Met deze prijs spreekt WLD haar waardering uit voor innovaties en initiatieven op het gebied van plattelandsnatuur.

Innovaties en initiatieven van boeren en/of vrijwilligers die bijdragen aan sterke plattelandsnatuur komen hiervoor in aanmerking. De innovatie of het initiatief moet ook toepasbaar zijn op andere bedrijven en past binnen een of meerdere van onze beleidsthema’s: Natuur en biodiversiteit, Beleefbaar landschap, Klimaat, Bodem en Water.

De Sterk in Plattelandsnatuur Prijs bestaat uit een trofee en een geldbedrag van €250,-.
Deze prijs wordt op de Algemene Ledenvergadering a.s. oktober uitgereikt.

Ken jij boeren en/of vrijwilligers die deze prijs verdienen? Nomineer dan snel!

Je kan kandidaten nomineren direct via dit formulier of stuur een mail naar secretariaat@waterlandendijken.nl voor een aanmeldformulier.
Aanmelden kan tot 15 september 2024.

Hier kun je de flyer over Sterk in Plattelandsnatuur Prijs downloaden of printen

Tag Archief van: Water Land & Dijken

Slotavond weidevogelseizoen

Gezellig avond waarop we o.a de resultaten van het weidevogelseizoen bespreken. We sluiten af met een borrel.

Inloop vanaf 19.30 uur.

Aanvang 20.00 uur.

Particulier Natuurbeheer

Denkt u er wel eens aan om percelen om te vormen naar natuur maar heeft u nog heel veel vragen. Alles met betrekking tot particulier natuurbeheer komt vanavond aan bod.

Tijd en locatie volgen later.

Algemene Ledenvergadering 2024

Met naast het algemene gedeelte over verenigingszaken gastspreker Alex Datema.

Alex Datema is voormalig voorzitter van BoerenNatuur en sinds 1 mei 2023 directeur Food en Agri Nederland van de Rabobank, vanaf april 2024 biologisch boer.