Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2023 – 2028

De belangrijkste taak van Water, Land & Dijken is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Op deze plek vindt u alle informatie over het ANLb vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2028.

Agrarisch natuurbeheer

Het agrarisch gebied is altijd een belangrijk leefgebied geweest voor veel soorten dieren en planten. Om alle kwetsbare soorten in dit agrarisch gebied te beschermen, is er een landelijk subsidiestelsel: het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Water, Land & Dijken zorgt voor de uitvoering van dit subsidiestelsel in de regio Laag en Midden Holland. Ruim 400 boeren in dit gebied zetten zich in voor het realiseren van goede leefgebieden voor soorten die bescherming nodig hebben.

In ons werkgebied kunnen onze leden meedoen met beheerpakketten voor weidevogelbescherming, stimuleren van akkernatuur, agrarisch waterbeheer, maatregelen ten gunste van het klimaat en een pakket ter verbetering van de biodiversiteit op het boerenerf. Hieronder is alle informatie te vinden.

Meldingen doen van uitgevoerd beheer

Het melden van uitgevoerd beheer kan niet meer via onze website maar gaat nu via www.mijnboerennatuur.nl. Dit is een stuk eenvoudiger en sneller.

Moest u voorheen verschillende gegevens invullen op onze website, nu hoeft u na inlog alleen maar in MijnBoerennatuur het perceel aan te klikken waarop het beheer is uitgevoerd en de datum hiervan in te geven. Deze makkelijke manier van melden bespaard tijd en uitzoekwerk. Uitleg over hoe te melden vindt u via onderstaande link. Let op, u dient uitgevoerd beheer binnen 1 week te melden.

Heeft u vragen over het ANLb en de beheerpakketten?
U kunt uw vraag stellen aan uw veldcoördinator. De contactgegevens van onze veldcoördinatoren en hun gebiedsindeling vindt u onderstaand. Ook kunt u contact opnemen met ons kantoor via 0299-437463 of info@waterlandendijken.nl