• BEHEERPAKKETTEN ANLb

In het Overzicht beheerpakketten van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) vindt u een uitgebreide beschrijving van elk pakket. Er zijn aparte overzichten van de water-en akkerpakketten.