• Bijlagen ANLb beheercontract

In de overzichten hiernaast vindt u uitgebreide beschrijvingen van elk pakket binnen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Er zijn aparte overzichten van de weidevogelpakketten, water-en akkerpakketten en kievit- en parelpakketten.

Ook vind u hier de bijlage bij de ANLb beheerovereenkomst, het Controle en sanctieprotocol en overzicht van de vergoedingen.

En instructies voor het inloggen op mijnboerennatuur.nl en digitaal ondertekenen van de ANLb overeenkomst (onder constructie) en hoe je een machtiging afgeeft voor WLD voor het raadplegen van de percelen.