• Naslagwerk

Naslagwerk: presentaties, plannen en rapporten

Op de Algemene ledenvergadering van Water, Land & Dijken heeft spreker Debby van Rotterdam een presentatie gegeven over ‘Werken met Bodem en Water’.

Hoe kunt u met relatief kleine veranderingen in bemesting, beheer en onderhoud van perceel, oevers en sloot veel winst behalen?

‘Wat kunt u als agrariër doen aan bodemkwaliteit, nutriëntenbenutting en waterkwaliteit? Wat kost het aan inspanning en wat levert het op?’ Debby van Rotterdam, werkzaam bij NMI Agro en bij waterschap Amstel, Gooi & Vecht als bodemdeskundige en coördinator agrarisch waterbeheer, neemt u mee in een boeiend verhaal met praktische voorbeelden van bodem- en water maatregelen.

Deze presentatie kunt u inzien of downloaden via de knop hiernaast.