• Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 2020

De Algemene ledenvergadering 2020 is
dinsdagavond 24 november, aanvang 20.30 uur
online/digitaal

Beste leden,

Het is november, de weidevogels zijn op trek, de koeien komen op stal en de winter is in aantocht. Tijd voor ons als vereniging om de balans op te maken. Dit doen we normaal op onze jaarlijkse goed bezochte Algemene Ledenvergadering in De Rijper Eilanden. Hier bespreken we met elkaar wat er is gebeurd, hoe het er financieel voor staat en wat we dan plan zijn. Maar helaas, door de corona maatregelen lukt het niet om op deze manier bij elkaar te komen dit jaar.

Toch willen we deze zaken met u delen en van u horen wat u ervan vindt. Zoals gebruikelijk krijgt u alle stukken per mail of post, maar dit keer wordt u vooraf uitgenodigd om op deze onderwerpen te reageren via e-mail of telefoon. U kunt uw reactie kenbaar maken tot en met woensdag 18 november, zodat het bestuur, vooraf aan de digitale bijeenkomst, uw vraag of opmerking heeft beantwoord.

Om toch maximaal invulling te geven aan de ledenbinding die we heel waardevol vinden, nodigen we u van harte uit om ook op dinsdagavond 24 november om 20.30 uur, digitaal aan te sluiten bij onze Algemene Ledenvergadering. Liever spraken we u in het echt, toch pakken we deze verandering voortvarend op door het digitaal/online te doen en zo de blik op de toekomst te houden.

We zien u graag dinsdagavond 24 november!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Frank de Wit, voorzitter Water, Land & Dijken

Digitaal/online vergaderen, een korte instructie

Een andere tijd vraagt om andere manieren om met elkaar te spreken, van elkaar te horen of in een vergadering bijeen te komen. Het bestuur heeft besloten om dit jaar de Algemene Ledenvergadering digitaal/online te houden.

Dit gaan we doen via Zoom, een online-vergader-programma. Ons advies is, in tegenstelling tot ons vorige bericht, om tóch de Zoom Client App hiervoor te downloaden. Een natuurlijk een goede verbinding met het internet via uw eigen computer of laptop, mét camera en microfoon.

We hebben voor u een korte instructie en enkele tips die handig zijn tijdens de vergadering. Hiermee hopen we u op goed op weg te helpen. Heeft u toch vragen hierover? Dan kunt u bellen met Susette: 0299-709220 of met Winnie: 0299-437463.

Instructie deelnemen aan een vergadering met Zoom

Tips voor digitaal/online vergaderen met Zoom

De agenda en stukken voor de vergadering

De agenda en stukken heeft al eerder u via onze digitale nieuwsbrief ontvangen. Lukt het niet om deze stukken in te zien, downloaden en/of printen vanuit de digitale nieuwsbrief? U kunt de agenda en stukken uiteraard ook opvragen bij het secretariaat via e-mail: secretariaat@waterlandendijken.nl of even bellen 0299-437463 (maandag, dinsdag en donderdag)

1 Agenda
2 Verslag van de vergadering van 28 november 2019
3 Financiële stukken, financiële commissie en presentatie over de jaarcijfers en
Jaarrekening 2019 (dit stuk is apart te downloaden vanwege de grootte en hoort bij punt 3)
4 Contributie verhoging voorstel
5 Bestuurssamenstelling, zie ook hieronder, kandidaat bestuurslid
Kees Welboren stelt zich aan u voor.

Graag reacties vóóraf aan de Algemene Ledenvergadering tot en met 18 november a.s.

Heeft u een opmerking of aanvulling of vraag over de agendapunten en/of voorstellen? Dan kun u dit via reacties@waterlandendijken.nl kenbaar maken, of via kantoor tel.nr. 0299-437463 op maandag/dinsdag/donderdag. Het bestuur zal uw vraag of opmerking zo spoedig als mogelijk beantwoorden. Indien nodig zal uw vraag of opmerking worden behandeld in de vergadering.

Indien u niet kunt instemmen met de voorgestelde bestuurswijzigingen, dan kunt u dat kenbaar maken tot en met woensdag 18 november per mail aan reacties@waterlandendijken.nl , of via kantoor tel.nr. 0299-437463 op maandag/dinsdag/donderdag.