• ONZE BOEREN IN BEELD

Portretten

Water, Land & Dijken heeft zo’n vijfhonderd agrarische leden en nog eens honderd burgerleden. Dat zorgt voor een zeer gevarieerde samenstelling van de vereniging. De serie Boer in Beeld laat zien hoe zij actief een bijdrage leveren aan het fraaie en diverse Noord-Hollandse landschap.

Fotojournalist Bert Hartman geeft in deze serie portretten inzicht in de bedrijven en drijfveren van de ondernemers, die inspiratie bieden aan direct betrokkenen in het buitengebied.

‘Percelen klaarmaken voor weidevogels geeft voldoening’

JAAP PRINS

‘Ik ben razend nieuwsgierig hoeveel nesten er liggen’

ANJO EN MARISKA DE LEEUW

‘Mooi om de ronde langs de natuurbegrazing te doen’

MICHIEL MOOIJ

‘We gaan voor rijk bodemleven, voor goede groei’

FAMILIE ROOS

‘We willen ook graag de kwetsbare soorten behouden’

FAMILIE SANT

‘We verbinden mens, natuur en landbouw’

DIRK OSINGA

Poldernatuur is meer dan weidevogels’

NICO NOOM

‘Trots dat er toch weer koeien grazen in het land’

JOARI KROON, HOEVE CAMPERDUIN

‘Leuk om land natuurwaarde te geven’

HANS SIMONS

‘Dit is echt het mooiste vak dat er is’

GERBEN VAN DIEPEN