• Graslandmachines

Graslandmachines

Gratis te gebruiken voor onze leden

Water, Land & Dijken heeft twee graslandbeluchters en een woelpoot. Deze machines zijn gratis door de leden van WLD te gebruiken.

Wat kun je met deze machines:

Graslandwoeler: De graslandwoeler heft bodemverdichtingen en storende lagen op, waardoor de wortels van gewassen het grondwater beter kunnen bereiken. De bodem is beter bewortelbaar en in het voor- en najaar zakt het regenwater gemakkelijk in de bodem weg.

Graslandbeluchter: Grasland wordt vaak zeer intensief gebruikt. Intensieve beweiding, overvloedige neerslag of met (zware) machines over het grasland rijden, leiden tot verdichting en verslemping boven in de graszode. Om de groei en kwaliteit van het gras niet in gevaar te brengen, is het beluchten van de graszode essentieel.

Wil je een van de machines gebruiken?

Bel met Boerderij De Schermer Dycke in Driehuizen, Jaap Prins voor een afspraak, telefoonnummer: 06-36191795. Jaap Prins heeft een woelpoot en graslandbeluchter staan.

Bel met Loonbedrijf Wen de Jong in de Wijdewormer, Wennie de Jong voor een afspraak: 06-46420081. Wennie heeft een graslandbeluchter staan.

Graslandbeluchter, 2 machines

Graslandwoeler, 1 machine