• Sterk in plattelandsnatuur 25 jaar

‘’Er zat en zit hier zoveel gebiedskennis, hart voor het boerenbedrijf en voor de natuur om ons heen.’’

Carolien Praag, melkveehouder in Jisp, was 10,5 jaar voorzitter van ANV Waterland, vanaf de oprichting in 1996 tot 2006.

‘We droegen steeds uit dat we een stap méér wilden doen voor het landschap’

“Ik denk vooral terug aan met hoeveel enthousiasme we begonnen in 1996. Er was heel veel betrokkenheid en zin om samen aan de slag te gaan. In plaats van dat de overheid iets oplegde, konden we van onderaf laten zien hoe we aan het landschap werkten. Er zat en zit zoveel gebiedskennis, hart voor het boerenbedrijf en voor de natuur om ons heen.

Kantoor aan de Koemarkt
Het Samenwerkingsverband Waterland dat al actief was met weidevogelbescherming in Waterland had een mooie basis gelegd. We sloegen de handen ineen om de ANV Waterland op te richten, met zo’n 80 boeren en wel 350 vrijwilligers. Er kwam een kantoor aan de Koemarkt in Purmerend. Elke dinsdagmorgen kon iedereen daar binnenlopen met vragen over lid worden of over het natuurbeheer.

Leren van elkaar
Ieder lid volgde ook een cursus agrarisch natuurbeheer. Niet iedereen had daar zin in, maar wij zeiden: we zijn een professionele club en daar hoort scholing bij. Gaandeweg zag je het enthousiasme groeien, er viel veel van elkaar te leren. Als iemand twijfelde over het uitstellen van de maaidatum, dan wist iemand anders aan te geven hoe die het inpaste.

Draagvlak
We hechtten grote waarde aan betrokkenheid. We hielden avonden over de vraag waaraan we wilden werken: waarvoor was er draagvlak? Voor slootkantbeheer bijvoorbeeld of waterkwaliteit? We hebben misschien wel 50 projecten opgezet, en groeiden in 10 jaar van vijf naar tien vaste krachten.

Bekend in heel Nederland
Zonder op te willen scheppen kan ik zeggen dat Waterland in heel Nederland bekend stond als vooruitstrevende  ANV. We droegen ook steeds actief uit dat we een stap méér wilden doen voor het landschap en natuur. We wilden ook burgers op een andere manier naar de natuur in Waterland laten kijken. Er is nog een film gemaakt over ons werk, die draaide in Theater de Purmaryn in Purmerend en was meteen uitverkocht.

Flink veranderd landschap
Waterland is een heel specifiek gebied, met hoge waterpeilen en grillige structuren in het landschap. Die variatie moeten we zien te bewaren met het agrarisch natuurbeheer. Hoe meer variatie, hoe meer soorten. Het landschap is flink veranderd. Er is veel bijgebouwd en er kwamen veel andere dieren bij: vossen, roofvogels, ganzen. Ik weet nog dat ik voeger de verrekijker pakte als ik twee ganzen zag zitten! Dat is nu wel anders.

Belangrijke schakel
Alle veranderingen en zeker ook die in de regels vragen veel van de boeren, om ze goed in te passen. Water, Land & Dijken vormt hierin een belangrijke schakel. Er staat een professionele club met behoorlijk wat draagvlak, ook bij overheden. Je kunt eigenlijk niet om ze heen. Net als in de begintijd is de kracht dat ze veel dingen actief oppakken. Ik hoop dat het ze lukt om sterk betrokken te blijven op het gebied. We mogen trots zijn op waar we nu staan.”