• Beleefbaar Landschap

Het landschap in het werkgebied van Water Land & Dijken wordt hoog gewaardeerd. Dat komt vooral door de openheid van het veenweidegebied en de droogmakerijen, in combinatie met de vele sloten in het gebied. Langs de slootkanten willen we meer natuurvriendelijke oevers aanleggen, om afkalving van slootkanten tegen te gaan en biodiversiteit te stimuleren.

Recreanten die gebruik maken van deze boerenlandpaden genieten van het waardevolle landschap, maar weten meestal niet welke rol boeren hierin spelen. We laten zien wat boeren doen voor het landschap en hoe ze dat doen, ook naar bewoners, bestuurders en beleidsmakers. Ook kinderen blijven we hierbij betrekken via de boerderijeducatie projecten.

Onze andere projecten

Bent u geïnteresseerd in projecten binnen onze andere thema’s? Klik dan op de icoontjes hieronder:

Onze andere projecten

Bent u geïnteresseerd in projecten binnen onze andere thema’s?

LInk naar:Natuur en BiodiversiteitLInk naar:Bodem
LInk naar:WaterLInk naar:Klimaat en Bodemdaling