• INSTRUCTIES VOOR VRIJWILLIGERS

Goed geinstrueerd aan het werk

Ga je aan het werk in het veld? Om je goed op weg te helpen vind je hieronder verschillende instructies, zoals voor nesten zoeken in lang gras of het digitaal invoeren van nestgegevens.

Ondersteuning via cursussen

Als vrijwilliger leer je ook de kneepjes van het vak tijdens cursussen en informatieavonden op het gebied van weidevogelbescherming. Kijk bij de activiteitenagenda naar het aanbod!

Weidevogels zoeken in lang gras

Een instructie voor zoeken van nesten in lang gras. Lang-gras-zoektips (bij een ver of diep gelegen weiland) met twee of meer personen in een groep.

 • Kijk eerst met je hele weidevogelgroep goed het veld af naar aanwezige vogels.
 • Laat iedereen meekijken op de plattegrond, welke nesten er nog actief zijn en waar deze liggen (dan weet iedereen wat men kan verwachten en van welke plek).
 • Wijs ze desnoods gezamenlijk even aan met de verrekijkers, zodat het echt duidelijk is voor iedereen.
 • Bepaal waar de wind vandaan komt en hoe hard deze is. Bij harde wind(>4B) blijven vogels langer op het nest zitten. Tegen de wind in lopen zorgt ervoor dat je dichter in de buurt van vogels op het nest kan komen.
 • Dit is vooral van belang als je vermoed waar een nest zit in lang gras, maar nog niet gevonden hebt. Loop je er liefst tegen de wind in naartoe, dan kun je dichter in de buurt komen. Hoe dichterbij, des te groter is de kans dat je PRECIES ziet waar de vogel opvliegt…
 • Houdt ook rekening met de aanwezigheid van andere nesten/vogels (vooral met kuikens), deze alarmeren vroeg en zorgen voor extra onrust, zodat broedende vogels eerder van hun nest vliegen, ver van je gezichtsveld.
 • Waar komt de zon vandaan? Met het zonnetje in de rug kun je veel beter observeren, houdt daar rekening mee.
 • Maak afspraken vooraf, Wie Welk deel van het perceel bestrijkt en/of Wie Welke akkers in de gaten houdt.
 • Ga met een ruime verre blik(>250m) stil en zonder geluid te maken het land in, CONCENTREER JE, en maak na 250 meter af en toe eens wat lawaai met stokken of klap af en toe eens in je handen.
 • Doe dat de 1e keer op een afgesproken teken tegelijk, dat is HET moment om te zien Waar Wat en Wie wegvliegt.
 • Concentreer je op de eigen te bestrijken akkers, help geen buurman/buurvrouw bij het zoeken, tenzij je voor 200% zeker weet waar je de vogel van het nest zag opvliegen en de buurman of buurvrouw niet.
 • Controleer geen nesten op de heenweg, doe dat op de terugweg als er geen vogel vanaf vloog. Onthoudt bij welke stokken vogels opvlogen zijn, geef dit pas op het einde door aan degene die het boekje bijhoudt. Check ze niet! De vogel vloog eraf, dus het nest is nog oké, controle levert onnodige sporen op en extra kans op predatie!
 • Het gaat op de heenweg om NIEUWE NESTEN, bestaande, actieve nesten zijn niet interessant…
 • Vliegt er een vogel van je akker weg, maak dan gebruik van geheugensteuntjes (bosje pinksterbloemen, zuring of paaltje) en onthoudt of deze 5 meter links, rechts of er achter wegvloog. Loop er direct en geconcentreerd op af, zonder je blik er vanaf te wenden! Spat er soms nog een vogel naast je weg, prik één stok in grond op die plek, maar blijf je concentreren op de eerste, verste vogel die van het nest vloog, zonder je blik eraf te halen!
 • Plaats eerst een peilstok bij, of op de plek waar je de vogel zag opvliegen, dit voorkomt dat je daarna afdwaalt…
 • Zoek niet te lang naar een tureluur/grutto, plaats een ‘hulpstokje’, liefst met een kleurtje in de top, dat maakt het opvallender, en kun je daarna beter afstanden inschatten op hoeveel meter v/d stok een vogel opvliegt.
 • Als vogels met zijn tweeën op je af komen vliegen hebben ze altijd jongen, hoe kleiner de kuikens hoe heftiger ze alarmeren, zoek daar niet naar.
 • Ga aan het einde v/h perceel 15/20 minuten je verdekt opstellen(hek indien mogelijk, zodat je wegvalt tegen omgeving en overzicht hebt) en/of ga rustig zitten, KIJK WELKE VOGELS TERUG KEREN naar een nest.
 • Vaak zie je vogels ‘stiekem’ naar hun nestplaats lopen en je hebt tevens een goed beeld of je alles hebt gevonden.
 • Vogels die met zijn tweetjes blijven lopen en alarmeren, begeleiden vaak kuikens in het lange gras.
 • Vóór de ploeg weer gaat staan heb je met elkaar afspraken gemaakt; Wie Welk Deel v/h Land wederom afzoekt
 • Ga met een VERRE RUIME BLIK het land in, rammel wederom af en toe met je stokken(als je al wat verder het land in bent), vogels blijven in lang gras soms lang op het nest zitten.
 • Concentreer je en kijk waar vogels opvliegen zonder dat je ze eerst zag, dan MOETEN ze wel een nest hebben.
 • Als je ‘hulpstokjes’ hebt geplaatst kun je kijken of ze vóór, achter of links dan wel rechts van je (peil)stok opvliegen!
 • Kijk bij tureluurs en grutto’s naar kleine loopspoortjes in het gras, deze komen vaak bij een nest uit.
 • Controleer op de terugweg nesten waarvan je geen vogels hebt zien wegvliegen op de heen- en terugweg.
 • Hoe vroeger in de ochtend, des te beter kun je loopspoortjes in het gras zien waar de dauw vanaf is.
 • Midden op de dag zoeken met een warm zonnetje is niet handig, vogels zijn weinig actief, (loop)sporen zijn slecht te zien, alles glinstert en je ziet weinig contrast… Zet bij zonnig weer een (weidevogel)pet op…
 • Zoeken in lang gras vraagt om tactiek die je vooraf met elkaar hebt doorgenomen, waarbij wind, weer en andere aanwezige vogels (vooral alarmerende) een belangrijke rol kunnen spelen!

Veel succes, voor vragen of nog meer en betere tips, bel ons gerust!

Wim Tijsen, Tel: 06 – 53 11 81 06
Projectmedewerker Boerenlandvogels LNH

Hier vind u dezelfde instructie voor het zoeken van nesten in lang gras om te printen.

Invoeren nestgegevens en gedragswaarnemingen

Het is wenselijk dat de nesten die gevonden zijn, binnen 48 uur gemeld worden op de website van boerenlandvogelsnederland.nl. Wachtwoorden en codes kunt u opvragen bij het secretariaat van Water, Land & Dijken.

Meer informatie leest u in de handleiding ‘invoeren nestgegevens en gedragswaarnemingen’ er is ook een korte handleiding ‘mobiel invoeren weidevogelnesten’ zodat u met uw mobiele telefoon of smartphone met GPS de nesten kunt registreren.