• VRIJWILLIGERSRAAD

Enthousiaste vrijwilligers

De Vrijwilligersraad (VR) behartigt de belangen van de circa 450 enthousiaste vrijwilligers. De raad bestaat maximaal uit 9 leden. Zij worden benoemd voor een periode van 3 jaar.
Eén lid vertegenwoordigt de Vrijwilligersraad in het bestuur van Water, Land & Dijken.

De raad komt 8 keer per jaar bijeen, en wordt financieel ondersteund door WLD. U kunt de vrijwilligersraad per e-mail bereiken: info@waterlandendijken.nl

Wat doet de vrijwilligersraad?

De Vrijwilligersraad vindt het belangrijk dat alle vrijwilligers goed en professioneel kunnen werken. Ze organiseert daarom nieuwe activiteiten, excursies, cursussen en lezingen. Ze signaleert ook de punten waar vrijwilligers tegenaan lopen en bespreekt die in het bestuur. Ook meekijken met plannen en besluiten van het bestuur, voor zover die van invloed zijn op de vrijwilligers, is een van de taken. En adviseert ze het bestuur bij het contact tussen Landschap Noord-Holland en Water, Land & Dijken over de begeleiding en scholing van vrijwilligers.

LEDEN VRIJWILLIGERSRAAD

THEO DE WIT

Voorzitter

Vrijwilliger weidevogelbescherming 1990-1992 en sinds 2009.
Kring Eilandspolder.

Lid Vrijwilligersraad sinds 2010, voorzitter sinds 2019.

HENRI WALS

Secretaris

Vrijwilliger weidevogelbescherming sinds 2008.
Kring Waterland.

Lid Vrijwilligersraad sinds 2010, secretaris sinds 2014.

MARIEKE STAM

Lid

Vrijwilliger weidevogelbescherming sinds 2013.
Kring Assendelft.

Lid Vrijwilligersraad sinds 2014.

Veldcoördinator Water, Land & Dijken sinds 2019.

ANDRÉ BOLWIDT

Lid

Vrijwilliger weidevogelbescherming sinds 2015 in de Zeevang.

Lid Vrijwilligersraad sinds 2017.

Extra taak: lid Excursiewerkgroep.

MARJOLEIN VAN DER TOL

Penningmeester

Vrijwilliger weidevogelbescherming sinds 2013.

Lid Vrijwilligersraad sinds 2016, penningmeester sinds 2019.

Extra taak: lid Excursiewerkgroep.

HILDA KWAKMAN

Lid

Vrijwilliger weidevogelbescherming sinds 2019.

Lid Vrijwilligersraad sinds 2019.

MARIEKE SCHOUS

Lid

Vrijwilliger weidevogelbescherming sinds 2014.

Lid Vrijwilligersraad sinds 2020.