• VRIJWILLIGERSRAAD

Enthousiaste vrijwilligers

De Vrijwilligersraad (VR) behartigt de belangen van de circa 450 enthousiaste vrijwilligers. De raad bestaat maximaal uit 9 leden. Zij worden benoemd voor een periode van 3 jaar.
Eén lid vertegenwoordigt de Vrijwilligersraad in het bestuur van Water, Land & Dijken.

De raad komt 8 keer per jaar bijeen, en wordt financieel ondersteund door WLD. U kunt de vrijwilligersraad per e-mail bereiken: info@waterlandendijken.nl

Hier vindt u telkens een kort verslag uit de vergadering van de Vrijwilligersraad

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 5 oktober 2021.

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de bijna 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 6 vrijwilligers in de raad, dankzij de recente uitbreiding met Peter Degeling. Desondanks is er nog dringend behoefte aan geïnteresseerden. Wie wil een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen om een indruk te krijgen van het functioneren van de Vrijwilligersraad? Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen.

Tijdens de vergadering van dinsdag 5 oktober jl. zijn onder andere de volgende punten besproken:

De Vrijwilligersraad is druk bezig met de voorbereidingen voor de slotavond op dinsdag 2  november in Hotel De Rijper Eilanden. De uitnodigingen met het programma worden binnenkort verstuurd. Vanwege de coronamaatregelen is er voor toegang alleen een QR-code vereist.

Dit jaar wordt op de slotavond voor de negende keer de Gouden Grutto Pul uitgereikt. We hebben echter weinig voordrachten binnengekregen. Daarom wordt besloten dit jaar de laatste uitreiking te doen. De Vrijwilligersraad gaat de komende maanden bekijken of er alternatieven te bedenken zijn.

Frank de Wit, voorzitter van Water, Land & Dijken,  heeft een lijst opgesteld met alle werkzaamheden die door vrijwilligers bij Water, Land & Dijken worden verricht. Dat zijn er heel veel naast legselbeheer. Vrijwilligers blijven zeer waardevol voor de vereniging.

SOVON is twee jaar geleden gestopt met het boerenzwaluwonderzoek. Destijds hebben verschillende vrijwilligers hieraan meegewerkt door de bezette boerenzwaluwnesten te monitoren. Het idee is opgevat om dit het komende seizoen weer op te pakken, daar er toch wel interesse voor blijkt te zijn en er meerdere spiegels op uitschuifbare steel voorradig zijn. De bedoeling is dan de resultaten in te voeren op de site van de Boerenlandvogels of de boerenlandmonitor. Hiervoor is medewerking van boeren en vrijwilligers nodig.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor vrijblijvende informatie over het functioneren in de Vrijwilligersraad.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 24 augustus 2021.

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de bijna 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 5 vrijwilligers in de raad (er is dus dringend behoefte aan geïnteresseerden). Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van Water, Land & Dijken. De raad komt 8x per jaar bijeen.

Tijdens de vergadering van dinsdag 24 augustus jl. zijn onder andere de volgende punten besproken:

Op 1 juli is Theo de Wit uit de Vrijwilligersraad getreden na 12 jaar hierin actief te zijn geweest. Vanaf 2017 was hij voorzitter. André Bolwidt heeft deze vergadering voor het eerst voorgezeten. Afgelopen dinsdag heeft ook Hilda Kwakman de Vrijwilligersraad verlaten. De Vrijwilligersraad snakt dus naar uitbreiding. Wie wil een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen om een indruk te krijgen van het functioneren van de Vrijwilligersraad?

De Vrijwilligersraad is druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de vrijwilligersavond op maandag 13 september in gebouw Triton. Helaas moet deze gecanceld worden, daar de 1,5 meter afstand regel nog steeds geldt. Er kunnen dan te weinig mensen worden ontvangen. Natuurlijk kijken we met smart uit naar de eerstvolgende samenkomst. Dat zal nu zijn op de slotavond op 2 november in De Rijper Eilanden.

Dit jaar wordt voor de negende keer de Gouden Grutto Pul uitgereikt. We hebben echter weinig voordrachten binnengekregen. Daarom kunnen vrijwilligers, veldcoördinatoren, collega-boeren en bestuurders nog steeds een boer of collectief van boeren voordragen voor de GGP door een bericht te sturen naar Secretariaat@waterlandendijken.nl. Doe dit s.v.p. zo snel mogelijk.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor vrijblijvende informatie over het functioneren in de Vrijwilligersraad.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 28 juni 2021.

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de bijna 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 6 vrijwilligers in de raad (er is dus genoeg ruimte voor geïnteresseerden). Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen. Deze keer waren ook bestuursleden Marja van Nieuwkoop en Frank de Wit aanwezig. Door de versoepeling van de coronamaatregelen is er weer fysiek vergaderd.

Tijdens de vergadering van maandag 28 juni jl. zijn onder andere de volgende punten besproken:

Met het bestuur is gesproken over de veranderingen die er voor de vrijwilligers op komst zijn. De huidige 6-jarige periode van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is met een jaar verlengd en loopt tot 1 januari 2023. Het Natuurnetwerk Nederland zal in 2027 zijn afgerond. Er is nog veel onduidelijk wat dit voor de vrijwilligers gaat betekenen. Waarschijnlijk zijn in de toekomst minder vrijwilligers voor legselbeheer, maar juist meer vrijwilligers voor onderzoek en monitoring van vogels, insecten en planten nodig. Landschap Noord Holland zal daartoe haar aanbod aan cursussen uitbreiden.

Zoals het er nu naar uitziet, kan de vrijwilligersavond op maandag 13 september in gebouw Triton, schuin tegenover station Overwhere, doorgaan. Voor de invulling van deze avond liggen nog mogelijkheden open. Vrijwilligers kunnen ook ideeën hiervoor inbrengen of een eigen presentatie geven, graag zelfs. Als u ideeën heeft, laat het ons weten.

Dit jaar wordt voor de negende keer de Gouden Grutto Pul uitgereikt. Vrijwilligers, veldcoördinatoren, collega boeren en bestuurders kunnen weer een boer of collectief van boeren voordragen voor de GGP door een bericht te sturen naar Secretariaat@waterlandendijken.nl. Doe dit vóór 1 augustus.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor vrijblijvende informatie over het functioneren in de Vrijwilligersraad.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 17 mei 2021.

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de bijna 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 7 en vanaf 1 juli 6 vrijwilligers in de raad (er is dus ruimte voor geïnteresseerden). Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen. Door de coronamaatregelen wordt er momenteel digitaal vergaderd m.b.v. Zoom.

Tijdens de vergadering van maandag 17 mei jl. zijn onder andere de volgende punten besproken:

De vrijwilligersavond op 21 juni is verzet naar maandag 13 september. We hopen dat dan iedereen is gevaccineerd en er eindelijk weer een samenkomst georganiseerd kan worden. Voor de invulling van deze avond liggen nog mogelijkheden open. Vrijwilligers kunnen ook ideeën hiervoor inbrengen of een eigen presentatie geven, graag zelfs. Als u ideeën heeft, laat het ons weten.

Bestuurslid Marja van Nieuwkoop is de Vrijwilligersraad gaan vertegenwoordigen vanuit het bestuur van Water, Land & Dijken.

In de gebieden Krommenieër Polder, Marken, Belmermeer en Purmerland zijn dit seizoen weer de eerste Bruto Territoriaal Succes-tellingen verricht door groepjes vrijwilligers. Als u eerder de BTS-cursus heeft gevolgd en graag mee wilt tellen, horen we het graag.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 6 april 2021.

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de ca. 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 7 vrijwilligers in de raad (er is dus ruimte voor geïnteresseerden). Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen. Door de coronamaatregelen wordt er momenteel digitaal vergaderd m.b.v. Zoom.

Tijdens de vergadering van dinsdag 6 april jl. zijn onder andere de volgende punten besproken:

Het vrijwilligerskrantje dat de Vrijwilligersraad naar alle vrijwilligers heeft gestuurd, is over het algemeen heel goed ontvangen. Dit krantje met heel veel informatie en tips was opgemaakt ter vervanging van de startavond.

Professionals van Van der Goes en Groot gaan dit seizoen in opdracht van Water, Land & Dijken broedvogelmonitoring en alarmtellingen doen in veel gebieden in Laag Holland. Daarnaast willen wij weer net als vorige jaren BTS-tellingen doen in de Belmermeer, op Marken, in de Krommenieër Polder en in polder Purmerland. De resultaten kunnen we dan mooi vergelijken.

Er wordt druk nagedacht over de invulling van de voorlopig geplande vrijwilligersavond op 21 juni a.s. Vrijwilligers kunnen ook ideeën hiervoor inbrengen of een eigen presentatie geven, graag zelfs. Mocht de avond wegens de coronamaatregelen niet doorgaan, kan die nog uitgesteld worden tot september.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 1 maart 2021.

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de ca. 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 7 vrijwilligers in de raad (er is dus ruimte voor geïnteresseerden). Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen. Door de coronamaatregelen wordt er momenteel digitaal vergaderd m.b.v. Zoom.

Tijdens de vergadering van maandag 1 maart jl. zijn onder andere de volgende punten besproken:

Door de coronamaatregelen kan de startavond niet doorgaan. Er wordt nu gewerkt aan het maken van filmpjes met informatie bestemd voor de website van WLD. Verder wordt er een speciale vrijwilligersnieuwsbrief gemaakt met allerlei nuttige informatie. Deze brief zal half maart rondgestuurd worden. Ook het coronaprotocol komt er in te staan. De veldcoördinatoren zullen materialen bij de boeren leveren op bestelling.

Bestuurslid Marja van Nieuwkoop zal de vergaderingen van de Vrijwilligersraad bijwonen als de startavond, de slotavond of de begroting van de Vrijwilligersraad ter sprake komt.

Theo de Wit stopt per 1 juli a.s. als voorzitter van de Vrijwilligersraad. André Bolwidt zal hem opvolgen voor de duur van 3 vergaderingen en zal daarna met Hilda Kwakman rouleren.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 25 januari 2021.

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de ca. 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 7 vrijwilligers in de raad (er is dus ruimte voor geïnteresseerden). Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen. Door de coronamaatregelen wordt er momenteel digitaal vergaderd m.b.v. Zoom.

Tijdens de vergadering van maandag 25 januari jl. zijn onder andere de volgende punten besproken:

Door de coronamaatregelen kan de startavond niet doorgaan. Ook alternatieven in de vorm van inloopbijeenkomsten zijn niet mogelijk. Er wordt nu gewerkt aan het maken van filmpjes met informatie bestemd voor de website van WLD. Verder wordt gekeken welke informatie in de vrijwilligersnieuwsbrief geplaatst moet worden. Ook het coronaprotocol komt er in te staan. De veldcoördinatoren zullen materialen bij de boeren leveren op bestelling.

Nesten van kleine vogeltjes zijn niet altijd met de drone te vinden. Gekeken gaat worden of dit mogelijk is met een warmtecamera aan een stok in de hand.

Er is contact met het bestuur over hoe de onderlinge communicatie verder vorm gegeven kan worden. Gedacht wordt om een vast bestuurslid die dit contact wil onderhouden, uit te nodigen op de vergadering van de Vrijwilligersraad als de startavond, de slotavond en de begroting van de Vrijwilligersraad ter sprake komt.

Theo de Wit stopt per 1 juli a.s. als voorzitter van de Vrijwilligersraad. Voor hem is nog geen opvolger gevonden. André Bolwidt en Hilda Kwakman willen wel rouleren. Het liefst komt er nog een derde bij.

De vrijwilligersavond is vastgelegd op maandag 21 juni. Dit onder voorbehoud vanwege de coronamaatregelen.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com.

Wat doet de vrijwilligersraad?

De Vrijwilligersraad vindt het belangrijk dat alle vrijwilligers goed en professioneel kunnen werken. Ze organiseert daarom nieuwe activiteiten, excursies, cursussen en lezingen. Ze signaleert ook de punten waar vrijwilligers tegenaan lopen en bespreekt die in het bestuur. Ook meekijken met plannen en besluiten van het bestuur, voor zover die van invloed zijn op de vrijwilligers, is een van de taken. En adviseert ze het bestuur bij het contact tussen Landschap Noord-Holland en Water, Land & Dijken over de begeleiding en scholing van vrijwilligers.

LEDEN VRIJWILLIGERSRAAD

ANDRÉ BOLWIDT

Voorzitter

Vrijwilliger weidevogelbescherming sinds 2015 in de Zeevang.

Lid Vrijwilligersraad sinds 2017.

Extra taak: lid Excursiewerkgroep.

HENRI WALS

Secretaris

Vrijwilliger weidevogelbescherming sinds 2008.
Kring Waterland.

Lid Vrijwilligersraad sinds 2010, secretaris sinds 2014.

MARJOLEIN VAN DER TOL

Penningmeester

Vrijwilliger weidevogelbescherming sinds 2013.

Lid Vrijwilligersraad sinds 2016, penningmeester sinds 2019.

Extra taak: lid Excursiewerkgroep.

MARIEKE STAM

Lid

Vrijwilliger weidevogelbescherming sinds 2013.
Kring Assendelft.

Lid Vrijwilligersraad sinds 2014.

Veldcoördinator Water, Land & Dijken sinds 2019.

MARIEKE SCHOUS

Lid

Vrijwilliger weidevogelbescherming sinds 2014.

Lid Vrijwilligersraad sinds 2020.

MARJA VAN NIEUWKOOP

Vertegenwoordiger Bestuur

Peter Degeling

Lid

Vrijwilliger weidevogelbescherming sinds 2018.

Lid Vrijwilligersraad sinds oktober 2021.