• VRIJWILLIGERSRAAD

Enthousiaste vrijwilligers

De Vrijwilligersraad (VR) behartigt de belangen van de circa 450 enthousiaste vrijwilligers. De raad bestaat maximaal uit 9 leden. Zij worden benoemd voor een periode van 3 jaar.
Eén lid vertegenwoordigt de Vrijwilligersraad in het bestuur van Water, Land & Dijken.

De raad komt 8 keer per jaar bijeen, en wordt financieel ondersteund door WLD. U kunt de vrijwilligersraad per e-mail bereiken: info@waterlandendijken.nl

Hier vindt u telkens een kort verslag uit de vergadering van de Vrijwilligersraad

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 1 maart 2021.

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de ca. 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 7 vrijwilligers in de raad (er is dus ruimte voor geïnteresseerden). Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen. Door de coronamaatregelen wordt er momenteel digitaal vergaderd m.b.v. Zoom.

Tijdens de vergadering van maandag 1 maart jl. zijn onder andere de volgende punten besproken:

Door de coronamaatregelen kan de startavond niet doorgaan. Er wordt nu gewerkt aan het maken van filmpjes met informatie bestemd voor de website van WLD. Verder wordt er een speciale vrijwilligersnieuwsbrief gemaakt met allerlei nuttige informatie. Deze brief zal half maart rondgestuurd worden. Ook het coronaprotocol komt er in te staan. De veldcoördinatoren zullen materialen bij de boeren leveren op bestelling.

Bestuurslid Marja van Nieuwkoop zal de vergaderingen van de Vrijwilligersraad bijwonen als de startavond, de slotavond of de begroting van de Vrijwilligersraad ter sprake komt.

Theo de Wit stopt per 1 juli a.s. als voorzitter van de Vrijwilligersraad. André Bolwidt zal hem opvolgen voor de duur van 3 vergaderingen en zal daarna met Hilda Kwakman rouleren.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 25 januari 2021.

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de ca. 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 7 vrijwilligers in de raad (er is dus ruimte voor geïnteresseerden). Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen. Door de coronamaatregelen wordt er momenteel digitaal vergaderd m.b.v. Zoom.

Tijdens de vergadering van maandag 25 januari jl. zijn onder andere de volgende punten besproken:

Door de coronamaatregelen kan de startavond niet doorgaan. Ook alternatieven in de vorm van inloopbijeenkomsten zijn niet mogelijk. Er wordt nu gewerkt aan het maken van filmpjes met informatie bestemd voor de website van WLD. Verder wordt gekeken welke informatie in de vrijwilligersnieuwsbrief geplaatst moet worden. Ook het coronaprotocol komt er in te staan. De veldcoördinatoren zullen materialen bij de boeren leveren op bestelling.

Nesten van kleine vogeltjes zijn niet altijd met de drone te vinden. Gekeken gaat worden of dit mogelijk is met een warmtecamera aan een stok in de hand.

Er is contact met het bestuur over hoe de onderlinge communicatie verder vorm gegeven kan worden. Gedacht wordt om een vast bestuurslid die dit contact wil onderhouden, uit te nodigen op de vergadering van de Vrijwilligersraad als de startavond, de slotavond en de begroting van de Vrijwilligersraad ter sprake komt.

Theo de Wit stopt per 1 juli a.s. als voorzitter van de Vrijwilligersraad. Voor hem is nog geen opvolger gevonden. André Bolwidt en Hilda Kwakman willen wel rouleren. Het liefst komt er nog een derde bij.

De vrijwilligersavond is vastgelegd op maandag 21 juni. Dit onder voorbehoud vanwege de coronamaatregelen.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com.

Wat doet de vrijwilligersraad?

De Vrijwilligersraad vindt het belangrijk dat alle vrijwilligers goed en professioneel kunnen werken. Ze organiseert daarom nieuwe activiteiten, excursies, cursussen en lezingen. Ze signaleert ook de punten waar vrijwilligers tegenaan lopen en bespreekt die in het bestuur. Ook meekijken met plannen en besluiten van het bestuur, voor zover die van invloed zijn op de vrijwilligers, is een van de taken. En adviseert ze het bestuur bij het contact tussen Landschap Noord-Holland en Water, Land & Dijken over de begeleiding en scholing van vrijwilligers.

LEDEN VRIJWILLIGERSRAAD

THEO DE WIT

Voorzitter

Vrijwilliger weidevogelbescherming 1990-1992 en sinds 2009.
Kring Eilandspolder.

Lid Vrijwilligersraad sinds 2010, voorzitter sinds 2019.

HENRI WALS

Secretaris

Vrijwilliger weidevogelbescherming sinds 2008.
Kring Waterland.

Lid Vrijwilligersraad sinds 2010, secretaris sinds 2014.

MARIEKE STAM

Lid

Vrijwilliger weidevogelbescherming sinds 2013.
Kring Assendelft.

Lid Vrijwilligersraad sinds 2014.

Veldcoördinator Water, Land & Dijken sinds 2019.

ANDRÉ BOLWIDT

Lid

Vrijwilliger weidevogelbescherming sinds 2015 in de Zeevang.

Lid Vrijwilligersraad sinds 2017.

Extra taak: lid Excursiewerkgroep.

MARJOLEIN VAN DER TOL

Penningmeester

Vrijwilliger weidevogelbescherming sinds 2013.

Lid Vrijwilligersraad sinds 2016, penningmeester sinds 2019.

Extra taak: lid Excursiewerkgroep.

HILDA KWAKMAN

Lid

Vrijwilliger weidevogelbescherming sinds 2019.

Lid Vrijwilligersraad sinds 2019.

MARIEKE SCHOUS

Lid

Vrijwilliger weidevogelbescherming sinds 2014.

Lid Vrijwilligersraad sinds 2020.