Water, Land & Dijken inhoudelijk jaarverslag over 2023

“Veranderen houdt je scherp en geeft energie” zegt onze voorzitter Frank de Wit.
Met trots kijkt hij terug op het jaar 2023 waarin veel is gebeurd. Door een goede samenwerking tussen leden, vrijwilligers en organisatie werkt de Water, Land & Dijke aan mooie projecten die de plattelandsnatuur versterken en mensen energie geeft.

Veel leesplezier!

Hier kunt u het volledige Inhoudelijk jaarverslag 2023 lezen

WLD stapt uit overleg Taskforce Pacht van de provincie

In maart 2022 is op initiatief van de provincie Noord-Holland de Taskforce Pacht ingesteld. Die had tot doel om, na het stopzetten van de pilots verkenningsjaar, oplossingen te ontwikkelen voor het ANLb binnen de NNN. Met name ook in relatie tot de gronden die eigendom zijn van een TBO en verpacht worden aan boeren.
WLD zat namens de andere Noord-Hollandse agrarische collectieven in de Taskforce. Hierin zitten ook LTO, de TBO’s en de provincie.Helaas moeten we vaststellen dat 2 jaar na het instellen van de Taskforce Pacht er nog geen concrete resultaten zijn. En dat er op dit moment geen perspectief is voor onze leden op een vergoeding voor hun inzet voor het natuurbeheer in de NNN, als het ANLb na 2028 niet meer mogelijk is.Daarom heeft het bestuur van WLD, met de drie andere Noord-Hollandse collectieven, besloten te stoppen met onze inzet in de Tasforce Pacht. Op 2 mei jl. hebben we, als 4 collectieven, Gedeputeerde Staten per brief over ons besluit geïnformeerd.
Hierin hebben we ook aangegeven dat we met de provincie in gesprek willen blijven over hoe boeren in de NNN een vergoeding kunnen blijven krijgen voor het uitvoeren van beheermaatregelen. Mogelijkheden zien we in een vorm van duurzaam ANLb en ontgrenzen van de NNN.