• Water

Een goede waterkwaliteit is van belang voor landbouw en natuur. Het boerenbedrijf wil goed water voor het vee. Voor natuur is het belangrijk omdat het plek geeft aan veel biodiversiteit. En omgekeerd draagt een grote diversiteit in plantensoorten weer bij aan de waterkwaliteit.

We willen een betere ecologische waterkwaliteit in onze sloten bereiken: meer verschillende soorten waterplanten en meer waterdieren. Ecologisch slootbeheer gaan we dan ook stimuleren bij onze leden. Minder uitspoeling van nutriënten in de sloot door aanpassing van bemesting is ook een aandachtspunt.

Onze andere projecten

Bent u geïnteresseerd in projecten binnen onze andere thema’s? Klik dan op de icoontjes hieronder:

Onze andere projecten

Bent u geïnteresseerd in projecten binnen onze andere thema’s?

LInk naar:Natuur en BiodiversiteitLInk naar:Beleefbaar Landschap
LInk naar:BodemLInk naar:Klimaat en Bodemdaling