Geen honden op het boerenland

Water, Land & Dijken, vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, hoopt door dit bericht mensen zich meer bewust worden van het gevaar of overlast van loslopende honden op het platteland. Met bordjes ‘Verboden voor honden’, of ‘Honden aan de lijn’ wordt duidelijk gemaakt waar je wel of niet met je hond mag lopen. Water, Land & Dijken heeft subsidie aangevraagd voor meer verbodsbordjes voor volgend weidevogelseizoen.

Lees hier ons persbericht: Geen honden op boerenland

.

Wil je ook boerenzwaluwen op jouw bedrijf?

Vrijwilliger Ab spotte, afgelopen 30 maart, de eerste boerenzwaluw van dit jaar bij Uitdam. In de loop van april zul je steeds grotere groepen zwaluwen zien. Vanaf half mei tot augustus nestelen ze en brengen tot drie legsels van 3 tot 6 eieren groot. In de loop van september vertrekken ze weer naar Centraal-Afrika.

Als je bedenkt dat 1 zwaluw wel 50.000 muggen, vliegen en andere insecten eet, PER WEEK, dan begrijp je dat het een zeer nuttige en waardevolle ‘werknemer’ op de boerderij is. Vogels waar je zuinig op moet zijn.

Wil jij boerenzwaluwen op jouw bedrijf? Dit hebben zij nodig:

  • Vee en open water in de buurt.
  • Donkere schuur met invliegopening die vanaf maart tot september open is.
  • Nestmateriaal zoals los stro en klei uit slootkantjes of poeltjes.

Extra tips:

  • Zorg ervoor dat de vogels altijd naar binnen kunnen. Bijvoorbeeld door de staldeur of een raampje open te houden.
  • Gebruik géén insecticiden (hoeft ook niet want de zwaluwen zorgen voor de vliegenbestrijding)
  • Maak het dak, de balken en het plafond niet schoon gedurende de broedperiode

Zorg ervoor dat rovers als katten en eksters geen toegang hebben tot de stal.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Tanja Verbij, telefoon 06-25517727.

Aanvullende maatregelen in het veld

Gisteren heeft het kabinet aanvullende maatregelen gepresenteerd inzake de aanpak van het coronavirus in ons land. De LandschappenNL en de provinciale coördinatoren boerenlandvogels hebben zich vandaag gebogen over de vraag of dat tot een aanvullend advies in de richting van weidevogelbeschermers in het veld moest leiden. Op basis daarvan willen wij u graag het volgende meegeven.

Alle bijeenkomsten in het kader van het vrijwilligerswerk zijn nu opgeschort tot en met 1 juni a.s.

Dat geldt niet voor de werkzaamheden van vrijwilligers die zich bezig houden met de inventarisatie en bescherming van soorten als boerenlandvogels, weidevogels, amfibieën en akkervogels, gerelateerd aan het broedseizoen. Maar houdt de richtlijnen van het RIVM scherp in de gaten, deze kunnen wijzigen!  Zie bijgaande link: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Op basis van de meest recente richtlijnen adviseren wij u het volgende:

–     Houdt de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM in de gaten en handel daarnaar.

–     Besluit u om veldwerk te gaan doen, ga dan bij voorkeur alleen op pad, zo nodig maximaal met twee personen, met de daarbij behorende 1,5 meter afstand.

–       Veldwerk is toegestaan. Besluit zelf of u wel of niet het veld in gaat. Neem geen onnodige gezondheidsrisico’s.

–       Beperk de werkzaamheden zoveel mogelijk tot bescherm- en inventarisatiewerkzaamheden waarbij legsels of kuikens gevaar lopen.

–       Stem vooraf telefonisch of digitaal de eventuele betreding van erf en boerenland en/of andere werkzaamheden af met de (agrarische) grondeigenaren.

–       Ga niet naar binnen bij (agrarische) grondeigenaren. Spreek zo nodig buiten af.

–       Onderzoek de mogelijkheid om met bijvoorbeeld 3 of 4 personen te videobellen met Whatsapp, mocht u behoefte hebben aan een groepsgesprek met relevante personen om het vrijwilligers-werk te bespreken/plannen.

–       Voer alle gegevens digitaal in via de Boerenlandvogelmonitor, direct in het veld, of later thuis op laptop, pc of tablet.

–       Stel, zoals gebruikelijk, na elk veldbezoek het boerenbedrijf c.q. de betrokken eigenaren en organisaties op de hoogte van uw resultaten en stem af over eventuele vervolgbezoeken.

–     Mocht u een bezoek aan het veld niet vertrouwen vanwege de risico’s voor corona, maak dan uw eigen keuze op basis van uw eigen gezondheid, ook rekening houdend met anderen en de officiële richtlijnen die er zijn. Voel u niet gedwongen om per sé het veld in te gaan.

–     Blijf vooral telefonisch en/of digitaal communiceren met elkaar en alle belanghebbenden zoals agrariërs/ collectieven/loonwerkers/wbe’s/ tbo’s en medewerkers van al deze organisaties.

Tot zover. Mocht u twijfelen over de noodzaak van bepaalde activiteiten, neem dan gerust contact op met uw provinciale organisatie.

Met vriendelijke groet, namens LandschappenNL,

Theo Vogelzang
Coördinator Monitor Boerenlandvogels

DEZE bovenstaande TEKST KUNT U OOK LEZEN OP Boerenlandvogels Nederland onder het kopje nieuws

WLD kantoor gesloten maar we zijn bereikbaar

Om risico’s zo goed mogelijk te vermijden volgt Water, Land & Dijken het advies op van de overheid, RIVM en ArboNed en is het kantoor de komende drie weken gesloten. De medewerkers werken vanuit huis en zijn via de volgende contactgegevens bereikbaar:

Contactgegevens kantoormedewerkers:

Walter Menkveld, Directeur
06-25341881, w.menkveld@waterlandendijken.nl

Jan Kees den Rooijen, Financieel manager
jc.rooijen@waterlandendijken.nl

Winnie van der Kroon, Secretariaat medewerker
0299-437463, info@waterlandendijken.nl

Susette Luger, Project ondersteuning
s.luger@waterlandendijken.nl

Martine Bijman, Projectleider
06-25374307, m.bijman@waterlandendijken.nl

Annemarie Koelemeijer, Projectleider
06-25593447, a.koelemeijer@waterlandendijken.nl

Els Wennekers, Project uitvoering
e.wennekers@waterlandendijken.nl

Els van Leeuwen, Financieel medewerker
e.leeuwen@waterlandendijken.nl

Contactgegevens veldcoördinatoren:

Marieke Stam
Mobiel tel nr.: 06 – 154 29 987, m.stam@waterlandendijken.nl
Werkgebied: Schermer, Eilandspolder, Mijzen, Starnmeer, Oterleek, Kalverpolder en Wormer- en Jisperveld, Beemster

Monique Hoffenaar
Mobiel tel nr.: 06-152 50 924, m.hoffenaar@waterlandendijken.nl
Werkgebied: Oostzanerveld, Ilperveld, Katwoude, Varkensland, Wijdewormer

Tanja Verbij
Mobiel tel nr.: 06 – 255 17 727, t.verbij@waterlandendijken.nl
Werkgebied: Waterland-Oost, Monnickendam, Marken, Zuiderwoude, Uitdam

Tessa Hoogeveen
Mobiel tel nr. : 06 – 213 21 439, t.hoogeveen@waterlandendijken.nl
Werkgebied: Krommenie, Assendelft, Heiloo, Limmen, Castricum, Uitgeest, De Woude, Westzaan, Bergen, Egmond, Schoorl

Willem Overweg
Mobiel tel nr.: 06 – 116 90 890, w.overweg@waterlandendijken.nl
Werkgebied: Zeevang, de Beetskoog

Startavond weidevogels afgelast

Zojuist heeft Water, Land & Dijken besloten de startavond, welke vanavond (donderdag 12 maart 2020) zou plaats vinden, af te lassen. Dit omdat de gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het Coronavirus groot zijn. Wij willen de gezondheid van onze bezoekers voorop stellen.
Omdat de startavond bedoeld is om met elkaar de opening van het nieuwe weidevogelseizoen te vieren, kiezen we er ook voor geen andere datum voor de startavond te prikken.
Excuses voor het ongemak. Wij wensen u een rijk weidevogelseizoen vol gezondheid

Hoe uw optimale bemestingsmoment te bepalen?

Als u weet hoeveel, waar en wanneer u gaat bemesten en dat zowel voor zowel kunstmest als voor drijfmest heeft u de bemestingsstrategie zo goed als rond.

De afgelopen twee jaar is een groep boeren in Noord-Holland onder begeleiding van het collectief en met ondersteuning van PPP-Agro Advies met deze vragen aan de gang geweest. Met name het bepalen van het optimale moment stond daarin centraal. We hebben middels recent onderzoek en ouder onderzoek een goed beeld weten te vormen wat het optimale moment voor bemesten is in het voorjaar. Dit hebben we aangevuld met praktijkexperimenten op de eigen bedrijven.

Wanneer bemesten?

Bodemtemperatuur is veel genoemd als maat voor het bepalen van het optimale bemesting moment. Dit bleek echter niet het geval te zijn. Zowel recente als historische proeven laten zien dat bodemtemperatuur niet geschikt is voor het bepalen van de optimale bemestingsmoment. Er werd geen verband gevonden tussen de bodemtemperatuur en een maximale stikstof benutting.

Juiste bodemtemperatuur toch niet het belangrijkste

Waarom is er dan toch zoveel gecommuniceerd in de media over bodemtemperatuur? Vanuit de literatuur is bekend dat gras begint te groeien bij 5 graden bodemtemperatuur. De gedachte die vaak gecommuniceerd is vanuit diverse projecten is dat je gras moet voeden als het honger heeft en dus moet bemesten bij een bodemtemperatuur van 5-8 graden. Maar of die denktrant juist is, was nog nooit onderzocht. De afgelopen wee jaar is dit in het werkgebied van Water, Land & Dijken en in regio Utrecht in de praktijk onderzocht. Ook is er gekeken naar historische proeven waar de temperatuur van bekend was door het NMI. Hieruit bleek geen verband tussen bodemtemperatuur en de benutting van de bemesting.

Grasopbrengst of stikstof benutting?

Wat bepaald dan wel het optimale bemestingsmoment van dierlijke mest? In het project kwam naar voren dat deelnemers bewust kiezen voor vroeg bemesten of later bemesten. Voor vroeg bemesten is het argument dan eerder gras. Voor later bemesten is het argument een betere N benutting. Het mooie is dat beide waar is en aansluit bij het onderzoek. Vroeg bemesten leid tot vroeg gras, en over het seizoen gemiddeld tot meer gras. Iets later bemesten leid in de praktijk en onderzoek tot de hoogste stikstof benutting. Dat is een van de redenen dat er weinig biologische boeren te vinden zijn die gelijk 15 februari beginnen met uitrijden. Stikstof benutting is voor hen belangrijker dan totale kilogrammen droge stof.

Samengevat

Vroeg uitrijden geeft een hoger risico op meer uit- en afspoeling van nutriënten met name bij veel regenval. Dit leidt tot een lagere eiwit opbrengst. Maar de groei begint wel wat eerder en op jaarbasis daardoor meestal wat meer gras. Later uitrijden (1e 2 weken van maart) geeft meestal een betere N benutting maar, door een wat latere start van de groei iets minder totaal opbrengst op jaarbasis. Daarnaast heeft het als risico dat er ook een kans is dat je ook in die periode niet kunt bemesten doordat het te nat is, waardoor je vervolgens erg laat bemest.

Wat is dan het optimale moment? Basis uitgangspunt is dat de draagkracht voldoende is en er geen extreme regenval of stevige vorst op korte termijn in de verwachting zit. Dus als de draagkracht goed is in februari en er wordt op korte termijn geen stevige regenval of vorst verwacht kunt u het beste gewoon uitrijden. Als het uitrijden wat betreft draagkracht slecht is: wachten. Is de draagkracht net aan en er wordt stevige regenval verwacht kunt u ook beter wachten. Zolang de bemesting nog in de eerste weken van maart valt is de gemiste ds opbrengst zeer beperkt. In de praktijk is op klei en veengrond begin maart vaak een goed moment.

Voor kunstmest is het belangrijk om rekening te houden met de T-som. Ook de T-som kent een onderscheid tussen vroeg bemesten voor veel gras en later bemesten voor de maximale N-benutting.

Voor Maximale Groei Voor Maximale N benutting
Weiden 175-250 250-300
Maaien 250-300 300-400

Op het moment van schrijven (18-02-2020) is de actuele T – som in midden Noord-Holland al boven de 300. Voor kunstmest geld echter hetzelfde advies als voor drijfmest, er moet uiteraard geen water op het land staan en op korte termijn geen hevige regenval in de verwachting.

Als het nat blijft kan het echter wel interessant zijn dit jaar om eerder kunstmest te strooien dan dierlijke mest toe te dienen. Zeker als de draagkracht of beperkte uitrij capaciteit dwingt tot een late bemesting van dierlijke mest.

Juiste hoeveelheid

De verdeling van dierlijke mest vind het beste plaats op basis van weiden en maaien en daarna fosfaattoestand/fosfaatlevering. Deel uw percelen in vier categorieën in. Onderstaand advies gaat uit van gemiddelde mest met 1,4 P2O5. Het advies hangt ook samen met hoeveel mest u beschikbaar heeft en de gehalten in de dierlijke mest. In onderstaande tabel staan de adviezen.

Weiden Maaien
Hoog fosfaat 15 m3 RDM 25 m3 RDM
Laag fosfaat 25 M3 RDM 35 M3 RDM

Het afstemmen van de kunstmestgift gebeurd vervolgens op de gegeven drijfmest gift, N gehalte in de mest, bodem, gebruik en gewenste RE gehalte in de kuil. Dat is nogal veel maar uiteindelijk wil je ook de kunstmest invullen in bovenstaande tabel. N giften kun je halen uit de tabellen op www.bemestingsadvies.nl open daar de adviesbasisbemesting.

Wim Honkoop- Adviseur management & strategie

18-02-2020

Dit project werd mede mogelijk gemaakt dankzij financiering vanuit het programma Bodem & Water, en provincie NH.

Boeren zetten land tijdelijk onder water voor de weidevogels

Vanaf half februari zetten zo’n 40 boeren in Midden Noord-Holland delen van hun grasland tijdelijk onder water. Met deze ‘plas-dras’-percelen bieden ze weidevogels voedselrijke en veilige plekken. Wegens succes in voorgaande jaren nam de agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken het initiatief dit jaar nog meer hectare plas-drassen te realiseren en boeren van waterpompen te voorzien.

Een boer laat zijn land niet zomaar onder water lopen. Toch zetten steeds meer boeren op 15 februari de pomp aan om het grasland van enkele centimeters water te voorzien. Precies op tijd als de grutto rond half februari weer aankomt in Nederland. De vogels kunnen gemakkelijk voedsel vinden in de nattere en zachte bodem. Zo kunnen zij, na hun lange reis vanuit het zuiden, ‘opvetten’: lekker veel eten, zodat zij sterk genoeg zijn om te broeden.

Aantrekkelijk voor weidevogels
Water, Land & Dijken deed goede ervaringen op met de aanleg van plas-drassen voor weidevogels. De natte graslanden blijken flink bij te dragen aan de overlevingskansen van weidevogels. Kieviten, grutto’s en tureluurs vinden er extra veel insecten en wormen. De bodem wordt door het water wat zompig en zacht, dus zij kunnen gemakkelijk met hun snavel een wormpje trekken. En als zij in de plas rusten zorgt het omringende water ervoor dat predatoren, zoals vos en marter, niet snel bij hun komen. Water Land & Dijken is daarom blij dat dit jaar nog meer boeren bereid zijn om dit voor de weidevogels te doen.

Goed inpasbaar
‘Plas-dras’ is een maatregel die melkveehouders in hun bedrijfsvoering kunnen inpassen. Water, Land & Dijken ondersteunt de deelnemende boeren met gericht advies over het juiste weidevogelbeheer. Boeren ontvangen ook een vergoeding voor de twee tot vier maanden dat hun vernatte percelen in gebruik zijn door de weidevogels.
—————————–

Voor meer informatie: Martine Bijman, projectleider Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, e-mail: m.bijman@waterlandendijken.nl, telefoonnummer: 06-25374307 www.waterlandendijken.nl

Minisymposium Water, Land & Dijken

Donderdag 23 januari jl. vond in de Broeker Kerk in Broek in Waterland het WLD minisymposium plaats met als thema ‘Boeren, het probleem of de oplossing? Hoe dan?’. Het minisymposium was georganiseerd voor relaties, samenwerkingspartners en overheden, ter gelegenheid van het afscheid van Sjaak Hoogendoorn als voorzitter van Water, Land & Dijken. Maar ook om hen een handreiking te doen. Dat deed Sjaak in de vorm van een tien-stappenplan, met een pleidooi voor optimale in plaats van maximale landbouw. Onderstaand het persbericht dat over het minisymposium verstuurd is. Hier kunt u het verslag van het symposium inzien. 

Persbericht

Purmerend, 24 januari 2020

Pleidooi voor optimale in plaats van maximale landbouw

Zijn boeren het probleem of de oplossing van actuele problemen in het landelijk gebied? Ze zijn het beide, en het goede nieuws is dat ze aan de knoppen kunnen draaien om de oplossing dichtbij te brengen, stelt Sjaak Hoogendoorn, scheidend voorzitter van agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken. Hij presenteerde gisteren een tienpuntenplan voor een omslag.

We moeten vanuit een andere basis verder met ons landbouwsysteem, betoogde Hoogendoorn donderdag op een minisymposium in Broek in Waterland. Met het huidige systeem lopen we aan tegen onze grenzen. Hij pleit voor een systeem dat gericht is op optimale in plaats van maximale productie, met een gezonde bodem en gebruik makend van eigen ‘rijkdommen’ zoals eigen ruwvoer en dierlijke mest.

Vooruit
Die omslag is een flinke uitdaging, want het huidige systeem zit diep in de vezels van de samenleving. “Het kan voelen als achteruitgaan, maar dat is het zeker niet,” zegt Hoogendoorn. “De behoefte aan een gezonde leefomgeving, gezond voedsel en ontspanning om de hoek dichtbij is groter dan ooit. Er is veel geld beschikbaar , en techniek innovatie helpen ons vooruit.” Hij gaf aan welke tien stappen nodig zijn om de omslag succesvol te maken.

Tienpuntenplan
Belangrijk is de landbouwproductie vooral te richten op consumenten in de driehoek Londen, Parijs, Berlijn die méér willen betalen voor hun voedsel. Concreet betekent dat afscheid nemen van 10 tot 15% van de export. De overheid moet meer sturen op ondernemerschap door geen voorschriften, maar doelen mee te geven: waar willen we over 20 jaar zijn? Ook is een fonds nodig om boeren de risicovolle eerste jaren van verandering financieel te ondersteunen. Een aanpak moet ook helemaal passen bij het gebied, dus werk gebiedsgericht. Het succes daarvan staat of valt met mensen die dat goed kunnen, dus zorg dat die beschikbaar zijn.  

Rol Water, Land & Dijken
Organisaties als Water, Land & Dijken, die midden in het gebied staan, draagvlak hebben bij boeren en echt aan de slag kunnen gaan, zijn cruciale spelers. “Koester deze spelers”, riep Hoogendoorn op. Zijn tienpuntenplan kreeg bijval van de andere sprekers op het symposium, Alex Datema van Boerennatuur, Teo Wams van Natuurmonumenten, Wilco Brouwer de Koning van LTO. Ze zien een goede samenwerking als basis om op weg te gaan. In de woorden van Teo Wams: “Dat kan pittige discussies opleveren, maar laten we het samen gaan doen.”

Afscheid als voorzitter
Sjaak Hoogendoorn presenteerde zijn tienpuntenplan bij zijn afscheid als voorzitter van Water, Land & Dijken. Op het minisymposium klonken veel lovende woorden voor de manier waarop hij 13 jaar invulling gaf aan die rol en steeds het gesprek met andere partijen aanging. De nieuwe voorzitter van Water, Land & Dijken is Frank de Wit, melkveehouder. Hij gaf aan de rol van Water, Land & Dijken als verbinder verder invulling te geven.

En meteen mooie artikelen in de digitale Nieuwe Oogst, Agraaf en Noord-Hollands Dagblad.

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/01/24/prominente-rol-collectieven-bij-duurzame-bodem-en-milieu

https://www.agraaf.nl/artikel/234101-boeren-kunnen-oplossing-van-actuele-problemen-dichterbij-brengen/?tid=TIDP282009XE1DBD79E138241CCAD282FEB12966CAAYI5&utm_campaign=2020_AG_Nieuwsbrief_wk04&utm_medium=Email&utm_source=E-mail&utm_content=32A

Nieuwe Oogst, 1 februari 2020, Nieuwe tijd vraag ander ondernemerschap

 

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 8. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur.
Ook kleine zoogdieren, amfibieën, bijen en vlinders foerageren graag op kruidenrijke graslanden.

De kruidenrijke graslanden die de boeren van Water, Land & Dijken in beheer hebben, bevatten minimaal 4 indicatorsoorten, zie hier de toelichting.
Elke nieuwsbrief lichten we een soort toe.

Vandaag is dat: Moeras- en Zompvergeet-mij-nietje
Lees meer….

 

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 7. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur.
Ook kleine zoogdieren, amfibieën, bijen en vlinders foerageren graag op kruidenrijke graslanden.

De kruidenrijke graslanden die de boeren van Water, Land & Dijken in beheer hebben, bevatten minimaal 4 indicatorsoorten, zie hier de toelichting.
Elke nieuwsbrief lichten we een soort toe.

Vandaag is dat: Wilde Peen
Lees meer….