Minisymposium Water, Land & Dijken

Donderdag 23 januari jl. vond in de Broekerkerk in Broek in Waterland het WLD minisymposium plaats met als thema ‘Boeren, het probleem of de oplossing? Hoe dan?’. Het minisymposium was georganiseerd voor relaties, samenwerkingspartners en overheden, ter gelegenheid van het afscheid van Sjaak Hoogendoorn als voorzitter van Water, Land & Dijken. Maar ook om hen een handreiking te doen. Dat deed Sjaak in de vorm van een tien-stappenplan, met een pleidooi voor optimale in plaats van maximale landbouw. Onderstaand het persbericht dat over het minisymposium verstuurd is. De samenvatting is binnenkort te vinden op deze website. 

Persbericht

Purmerend, 24 januari 2020

Pleidooi voor optimale in plaats van maximale landbouw

Zijn boeren het probleem of de oplossing van actuele problemen in het landelijk gebied? Ze zijn het beide, en het goede nieuws is dat ze aan de knoppen kunnen draaien om de oplossing dichtbij te brengen, stelt Sjaak Hoogendoorn, scheidend voorzitter van agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken. Hij presenteerde gisteren een tienpuntenplan voor een omslag.

We moeten vanuit een andere basis verder met ons landbouwsysteem, betoogde Hoogendoorn donderdag op een minisymposium in Broek in Waterland. Met het huidige systeem lopen we aan tegen onze grenzen. Hij pleit voor een systeem dat gericht is op optimale in plaats van maximale productie, met een gezonde bodem en gebruik makend van eigen ‘rijkdommen’ zoals eigen ruwvoer en dierlijke mest.

Vooruit
Die omslag is een flinke uitdaging, want het huidige systeem zit diep in de vezels van de samenleving. “Het kan voelen als achteruitgaan, maar dat is het zeker niet,” zegt Hoogendoorn. “De behoefte aan een gezonde leefomgeving, gezond voedsel en ontspanning om de hoek dichtbij is groter dan ooit. Er is veel geld beschikbaar , en techniek innovatie helpen ons vooruit.” Hij gaf aan welke tien stappen nodig zijn om de omslag succesvol te maken.

Tienpuntenplan
Belangrijk is de landbouwproductie vooral te richten op consumenten in de driehoek Londen, Parijs, Berlijn die méér willen betalen voor hun voedsel. Concreet betekent dat afscheid nemen van 10 tot 15% van de export. De overheid moet meer sturen op ondernemerschap door geen voorschriften, maar doelen mee te geven: waar willen we over 20 jaar zijn? Ook is een fonds nodig om boeren de risicovolle eerste jaren van verandering financieel te ondersteunen. Een aanpak moet ook helemaal passen bij het gebied, dus werk gebiedsgericht. Het succes daarvan staat of valt met mensen die dat goed kunnen, dus zorg dat die beschikbaar zijn.  

Rol Water, Land & Dijken
Organisaties als Water, Land & Dijken, die midden in het gebied staan, draagvlak hebben bij boeren en echt aan de slag kunnen gaan, zijn cruciale spelers. “Koester deze spelers”, riep Hoogendoorn op. Zijn tienpuntenplan kreeg bijval van de andere sprekers op het symposium, Alex Datema van Boerennatuur, Teo Wams van Natuurmonumenten, Wilco Brouwer de Koning van LTO. Ze zien een goede samenwerking als basis om op weg te gaan. In de woorden van Teo Wams: “Dat kan pittige discussies opleveren, maar laten we het samen gaan doen.”

Afscheid als voorzitter
Sjaak Hoogendoorn presenteerde zijn tienpuntenplan bij zijn afscheid als voorzitter van Water, Land & Dijken. Op het minisymposium klonken veel lovende woorden voor de manier waarop hij 13 jaar invulling gaf aan die rol en steeds het gesprek met andere partijen aanging. De nieuwe voorzitter van Water, Land & Dijken is Frank de Wit, melkveehouder. Hij gaf aan de rol van Water, Land & Dijken als verbinder verder invulling te geven.

En meteen mooie artikelen in de digitale Nieuwe Oogst, Agraaf en Noord-Hollands Dagblad.

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/01/24/prominente-rol-collectieven-bij-duurzame-bodem-en-milieu

https://www.agraaf.nl/artikel/234101-boeren-kunnen-oplossing-van-actuele-problemen-dichterbij-brengen/?tid=TIDP282009XE1DBD79E138241CCAD282FEB12966CAAYI5&utm_campaign=2020_AG_Nieuwsbrief_wk04&utm_medium=Email&utm_source=E-mail&utm_content=32A

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 8. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur.
Ook kleine zoogdieren, amfibieën, bijen en vlinders foerageren graag op kruidenrijke graslanden.

De kruidenrijke graslanden die de boeren van Water, Land & Dijken in beheer hebben, bevatten minimaal 4 indicatorsoorten, zie hier de toelichting.
Elke nieuwsbrief lichten we een soort toe.

Vandaag is dat: Moeras- en Zompvergeet-mij-nietje
Lees meer….

 

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 7. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur.
Ook kleine zoogdieren, amfibieën, bijen en vlinders foerageren graag op kruidenrijke graslanden.

De kruidenrijke graslanden die de boeren van Water, Land & Dijken in beheer hebben, bevatten minimaal 4 indicatorsoorten, zie hier de toelichting.
Elke nieuwsbrief lichten we een soort toe.

Vandaag is dat: Wilde Peen
Lees meer….

 

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 5. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur.
Ook kleine zoogdieren, amfibieën, bijen en vlinders foerageren graag op kruidenrijke graslanden.

De kruidenrijke graslanden die de boeren van Water, Land & Dijken in beheer hebben, bevatten minimaal 4 indicatorsoorten, zie hier de toelichting.
Elke nieuwsbrief lichten we een soort toe.

Vandaag is dat: Gewone- en Moerasrolklaver
Lees meer….

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 4. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur.
Ook kleine zoogdieren, amfibieën, bijen en vlinders foerageren graag op kruidenrijke graslanden.

De kruidenrijke graslanden die de boeren van Water, Land & Dijken in beheer hebben, bevatten minimaal 4 indicatorsoorten, zie hier de toelichting.
Elke nieuwsbrief lichten we een soort toe.

Vandaag is dat: Scherpe boterbloem
Lees meer….

 

Thema bijeenkomst voor leden

De koers van Water, Land & Dijken

Gisteravond is op de Algemene ledenvergadering het Beleidsplan 2020-2025 vastgesteld. De koers voor de komende vijf jaar is daarin vastgelegd.

U vindt het filmpje over ons beleidsplan ook onder het kopje: Over ons – wat doen we – Beleid en resultaten.

Klik hier voor het filmpje over ons Beleidsplan 2020-2025.

Een geslaagde Slotavond

Vrijwilligers en boeren praten na over het seizoen

Na het gezamenlijke gedeelte waar Martine Bijman de algemene resultaten van het weidevogelseizoen presenteerde en Steven een lezing gaf over trekvogels, konden alle vrijwilligers met hun veldcoördinator bij een eigen stand napraten over hoe het seizoen was verlopen en de resultaten op grote plattegronden bekijken.

Zie hier een leuk filmpje van de Slotavond 2019.

Frank Wennekers wint de Gouden Grutto Pul 2019

Gouden Grutto Pul dit jaar voor veehouder Frank Wennekers uit Hobrede

Frank Wennekers van ‘Boerderij Wennekers’ in Hobrede heeft een groot hart voor ‘zijn’ weidevogels. Op zijn veehouderij bedrijf doet hij op vele manieren aan weidevogelbescherming. De jury van de Gouden Grutto Pul reikte hem daarom dinsdagavond 5 november jl. tijdens de Weidevogel Slotavond in Hotel De Rijper Eilanden de felbegeerde trofee uit: De Gouden Grutto Pul.

Lees hier het gehele persbericht over de Gouden Grutto Pul 2019

Graslandmachines gratis voor leden

Water, Land & Dijken heeft twee graslandbeluchters en een woelpoot. Deze machines zijn gratis door de leden van WLD te gebruiken.

Wil je een van de machines gebruiken? Klik hier voor meer informatie, via de bovenste menubalk onder het kopje ‘voor leden’.