Veel nieuwe plasdrassen bij onze boeren

Mooi artikel over onze boeren die door delen van een weiland onder water te zetten, zorgen voor voedsel en veiligheid voor de weidevogels, in het Noord-Hollands Dagblad van 19 februari.

Akoestische wildverdrijver

LAATSTE KANS:  Bestel de Gratis akoestische wildverdijver

De akoestische wildverdrijver is ontwikkeld in Duitsland voor het redden van o.a. jonge reeën en hazen. Het gebruik ervan heeft  geleid tot 60 a 70% minder maaislachtoffers.

Gebleken is dat ook weidevogels en eenden gered kunnen worden door het gebruik van het apparaatje. Water, Land & Dijken heeft er in 2018 15 besteld en uitgedeeld.

De resultaten zijn positief. Boeren en loonwerkers geven aan dat ze zien dat vogels inderdaad wegvliegen naar andere percelen  als de wildverdrijver wordt gebruikt.

Hoe werkt het?

Het is een klein apparaatje dat eenvoudig op de voorkant van de trekker is gemonteerd en kan via een kabel op een elektriciteitsaansluiting van 12 volt in de cabine worden aangesloten.

De hoge toon die de akoestische wildredder produceert is van ver te horen en zorgt ervoor dat dieren op de vlucht slaan. Het geluid bereikt minimaal 25 meter.

Vliegvlugge pullen en broedende eenden kunnen  gered worden door het gebruik van de wildverdrijver.

Helaas worden jonge pullen niet beschermd, die lopen niet weg maar drukken zich. Ze zijn een makkelijk slachtoffer voor de maaier. Oplettendheid blijft dus belangrijk.

Combinatie van maatregelen zorgt voor succes

De wildverdrijver is één middel. Er is echter meer nodig. Van binnen naar buiten maaien, bijvoorbeeld. Het perceel voor het maaien goed inspecteren of het plaatsten van vlaggen.

Een palet aan maatregelen zorgt voor minder slachtoffers en een positief effect op de weidevogelstand.

Gratis Wildverdrijver

Ben je enthousiast geworden en wil je ook graag een wildverdrijver gebruiken tijdens het maaien?

Water, Land & Dijken stelt voor het nieuwe seizoen de wildverdrijver gratis ter beschikking aan onze leden.

Meldt u hiervoor uiterlijk 20 februari aan bij Tanja Verbij  T.verbij@waterlandendijken.nl ook voor meer informatie kunt u bij haar terecht.

U kunt ook contact opnemen met je veldcoördinator.

Ruige mest regelgeving van de RVO

Lijsttrekkersdebat 14 maart a.s.

Lijsttrekkersdebat ‘Landelijk Noord-Holland’ donderdag 14 maart a.s. voor onze leden

De partijen LTO Noord, HAJK, KAVB, Agrarische Collectieven, Glastuinbouw Nederland, Greenport Noord-Holland Noord en Greenport Aalsmeer organiseren gezamenlijk een lijsttrekkersdebat rond de verkiezing voor de Provinciale Staten.

De lijsttrekkers van zes vooraanstaande partijen in de provinciale politiek gaan met elkaar, en met jullie, in debat over actualiteiten in het landelijk gebied. Benieuwd naar de plannen die de verschillende politieke partijen hebben voor de agrarische sector? Met scherpe stellingen zullen de politici aan de tand gevoeld worden.

Reserveer in je agenda:

Lijsttrekkersdebat ‘Landelijk Noord-Holland’

Datum: donderdag 14 maart 2019

Tijd: inloop 19.30 uur – aanvang 20.00 uur – einde debat 21.30 uur

Locatie: Clusius College, Drechterwaard 10, 1824 EX Alkmaar

Een uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvang je in de aanloop naar 14 maart!

Kom, praat mee, discussieer en vorm je mening!

Graag tot dan,
Namens de organisatie,

Rona Uitentuis en Marbel de Graaf

LTO Noord Noord-Holland

Akoestische wildverdrijver

Gratis akoestische wildverdijver redt weidevogels

De akoestische wildverdrijver is ontwikkeld in Duitsland voor het redden van o.a. jonge reeën en hazen. Het gebruik ervan heeft  geleid tot 60 a 70% minder maaislachtoffers.

Gebleken is dat ook weidevogels en eenden gered kunnen worden door het gebruik van het apparaatje. Water, Land & Dijken heeft er in 2018 15 besteld en uitgedeeld. De resultaten zijn positief. Boeren en loonwerkers geven aan dat ze zien dat vogels inderdaad wegvliegen naar andere percelen  als de wildverdrijver wordt gebruikt.

Hoe werkt het?

Het is een klein apparaatje dat eenvoudig op de voorkant van de trekker is gemonteerd en kan via een kabel op een elektriciteitsaansluiting van 12 volt in de cabine worden aangesloten. De hoge toon die de akoestische wildredder produceert is van ver te horen en zorgt ervoor dat dieren op de vlucht slaan. Het geluid bereikt minimaal 25 meter.

Vliegvlugge pullen en broedende eenden kunnen  gered worden door het gebruik van de wildverdrijver. Helaas worden jonge pullen niet beschermd, die lopen niet weg maar drukken zich. Ze zijn een makkelijk slachtoffer voor de maaier. Oplettendheid blijft dus belangrijk.

Combinatie van maatregelen zorgt voor succes

De wildverdrijver is één middel. Er is echter meer nodig. Van binnen naar buiten maaien, bijvoorbeeld. Het perceel voor het maaien goed inspecteren of het plaatsten van vlaggen. Een palet aan maatregelen zorgt voor minder slachtoffers en een positief effect op de weidevogelstand.

Gratis Wildverdrijver

Ben je enthousiast geworden en wil je ook graag een wildverdrijver gebruiken tijdens het maaien neem dan contact op met je veldcoördinator. Water, Land & Dijken stelt voor het nieuwe seizoen de wildverdrijver gratis ter beschikking aan onze leden. Meldt u hiervoor uiterlijk 20 februari aan bij Tanja Verbij  T.verbij@waterlandendijken.nl ook voor meer informatie kunt u bij haar terecht.

Landelijke dag

16 februari 2019 Voor beschermers en tellers, boeren en andere beheerders

Landelijke dag ‘Natuur in het Boerenland’

16 februari 2019

Dé dag voor beschermers en tellers, boeren en andere beheerders in het boerenland

De biodiversiteit in Nederland staat onder druk. Onder andere duizenden vrijwilligers, boeren en beheerders spannen zich in om bij te dragen aan het herstel van biodiversiteit in Nederland. Dat  gebeurt niet alleen in de stad, maar ook in boerenland en natuurgebieden. We willen alle betrokkenen graag bij elkaar brengen om die inspanningen te waarderen en om nieuwe inspiratie op te doen. Daarom organiseren LandschappenNL, alle soortenorganisaties in Nederland en BoerenNatuur de landelijke dag ‘Natuur in het Boerenland’. Maak op deze dag kennis met de nieuwste  technieken en ontwikkelingen om natuur te monitoren. En ontmoet elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen. De locatie is het Beatrix Theater Utrecht naast station Utrecht Centraal. In de aangrenzende Expo-zaal is voor vrijwilligersgroepen en beheerders gelegenheid om met een stand te laten zien wat u doet, op welke manier en met welke resultaten. Graag tot ziens op 16 februari 2019. Hank Bartelink, directeur LandschappenNL

n.b. Er is een limiet van 1.000 personen en 40 stands, dus wees er snel bij.
Deelname is gratis, aanmelden is verplicht.

Zie uitnodiging

 

Sjaak wint Gouden Mispel

Gouden Mispel voor Sjaak

Gefeliciteerd

Onze voorzitter Sjaak Hoogendoorn heeft gistermiddag uit handen van Jaap Dirkmaat, directeur van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap de Gouden Mispel ontvangen voor zijn onnavolgbare inzet om landbouw en natuur samen op te laten gaan. Sjaak was voorgedragen door de gemeente Waterland. Van harte gefeliciteerd Sjaak!!!!

Klimaatbeleid Nederland

Jaap Dirkmaat gooide met zijn presentatie, vooraf aan de uitreiking, eerst de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok en liet zien dat als Nederland, in z’n eentje klimaatneutraal zou gaan, het hele Nederlandse cultuurlandschap niet meer zou kunnen bestaan. Aan vijf organisaties/personen is een Gouden Mispel 2018 uitgereikt, waaronder nog een agrarisch ondernemer. Zo blijkt dat rendabel agrarsich ondernemen in samenhang met natuur de nieuwe koers is en wordt.

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

De Gouden Mispel wordt uitgereikt door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, aan personen of organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap.

Zoektocht naar oplossingen

Sjaak heeft de Gouden Mispel gekregen vanwege zijn zoektocht naar oplossingen voor de dilemma’s in het veengebied van Laag-Holland, laverend tussen belangen en toch het hoofd biedend aan het schijnbaar onafwendbare wegzinken van dit prachtige landschap door niet tegen het water te vechten, maar met het water een uitweg te zoeken.

IPV op TV

Innovatieprogramma Veen op TV

Op zondag 9 december om 09.55 uur is het Innovatie Programma Veen (IPV) onderwerp in het programma van RTL 7, Ondernemend Nederland. Het IPV is een programma waarin Water, Land & Dijken en Landschap Noord-Holland de bodemdaling in het veenweidegebied tegen gaan. Binnen het programma experimenteren we met peilgestuurde drainage en gewassen geschikt voor natte teelt zoals lisdodde met de bedoeling om nieuwe soorten van bedrijfsvoering in de landbouw te testen. De provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ondersteunen het programma. Er is samenwerking met de gemeente Zaanstad, de Wageningen University en Research en B-Ware (water en wetlands onderzoekscentrum).

Meer uitzendingen: Maandag 10 december, ca 13:00, RTL Z
Dinsdag 11 december, ca 10:30, RTL Z
Zaterdag 15 december, ca 13:00, RTL 7

en zie http://www.innovatieprogrammaveen.nl/nieuws/

Protest en hoe nu verder

Richtinggevende uitspraken bodemdaling: protest en hoe nu verder?

Krachtig signaal vanuit de sector

Het kan jullie bijna niet ontgaan zijn dat op dinsdag 3 december, de richtinggevende uitspraken betreft bodemdaling, besproken werden in de Provinciale Staten. Veel boeren met meer dan 50 trekkers hebben een krachtig signaal afgegeven welke gevolgen het voorgenomen beleid voor hun bedrijven en voor het landschap heeft. Tijdens de vergadering is dit signaal kracht bijgezet door goede inspraakreacties vanuit boeren en agrarische organisaties waaronder Water, Land & Dijken (WLD).

”Praat niet over ons, maar met ons”

Water, Land & Dijken had eerder al een gezamenlijk brief met LTO Noord Holland verstuurd naar Gedeputeerde Staten en hierin onze onvrede geuit over de inhoud en over het proces van de notitie bodemdaling. De sector is namelijk niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het voorgenomen beleid. Tijdens de druk bezochte informatieavond in Hotel De Rijper Eilanden van 28 november j.l.
hebben we ons standpunt toegelicht in aanwezigheid van Gedeputeerde Loggen. Een mooie discussie volgde met als krachtige conclusie richting Loggen: ”Praat niet over ons, maar met ons.”

Provinciale Statencommissie

Tijdens de vergadering van de Provinciale Statencommissie werd duidelijk dat er grote waardering is voor het huidige landschap wat vooral door boeren wordt vormgegeven. Dit landschap mogen we niet zomaar opgeven ook al zal het in de toekomst gaan veranderen.
Volmondig werd er uitgesproken dat er vanaf nu met de agrarische organisaties gesproken moet worden over de aanpak van bodemdaling en CO2. Verder moet er nog veel onderzocht worden en zijn er pilots nodig. Dit werd door alle statenleden onderschreven.

Gedeputeerde Loggen

Gedeputeerde Loggen hield alle opties open in plaats van de eenzijdige focus op de natte teelten die in de notitie zat. Verder gaf hij aan dat hij graag maatwerk in de verschillende gebieden ziet. Met deze uitspraken haalde hij voorzichtig de angel uit het voorstel.

Geslaagde reactie

De sector heeft zich optimaal gepresenteerd de afgelopen week. Met een natuurlijke samenwerking tussen de collectieven en LTO Noord Holland. Daardoor een breedgedragen en duidelijk reactie op de inhoud en een indrukwekkend ‘slotstuk’ bij het provinciehuis met goede insprekers en een goed georganiseerde trekkeractie.

Veel media aandacht

Aan media aandacht geen gebrek die bijna voornamelijk positief gericht was op de landbouwsector. In één van de commentaren werden de veenweideboeren de ”Schatbewaarders van een iconisch landschap” genoemd. Een waarheid als een koe!

Hoe nu verder

De verwachting is dat de provincie ons binnenkort gaat uitnodigen om te praten. De komende weken zal het bestuur van WLD zich beraden hoe wij ons hierin verder zullen opstellen. Daarbij zullen we ook weer samenwerken met LTO en collectief Noord-Holland Zuid. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, houden we jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte.

Bedankt voor jullie grote betrokkenheid en jullie bijdrage in welke vorm dan ook.

Sjaak Hoogendoorn
voorzitter Water, Land & Dijken

Krachtige inspraak door voorzitter Sjaak Hoogendoorn bij Statencommissie Provincie NH

Maandagmiddag 3 dec. was de Statencommissie vergadering waar de notitie aanpak bodemdaling veenweidegebied Noord-Holland is besproken. Sjaak Hoogendoorn van WLD heeft hier middels inspraak de teleurstelling kenbaar gemaakt over de notitie en vooral de noodzaak om met elkaar om de tafel te gaan.

Er is veel sympathie voor de insprekers, betrokkenen en de actie van de boeren. Het is jammer dat sommige politieke partijen nog steeds het idee van 100% terugdringen van veendaling blijven omarmen. Wel staat men ervoor open om het overleg aan te gaan met alle spelers, in het bijzonder met de boeren. Er is veel steun voor verder gedegen onderzoek naar natte teelten, en vooral ook steun voor het huidige landschap dat niet zomaar opgegeven mag worden. De gedeputeerde houdt alle opties open. Er was in elk geval de unanieme uitspraak om het probleem van bodemdaling en CO2 uitstoot te beperken. Water, Land & Dijken zal nu hiervoor ideeën uitwerken en aandragen.