Thema bijeenkomst voor leden

De koers van Water, Land & Dijken

Gisteravond is op de Algemene ledenvergadering het Beleidsplan 2020-2025 vastgesteld. De koers voor de komende vijf jaar is daarin vastgelegd.

U vindt het filmpje over ons beleidsplan ook onder het kopje: Over ons – wat doen we – Beleid en resultaten.

Klik hier voor het filmpje over ons Beleidsplan 2020-2025.

Een geslaagde Slotavond

Vrijwilligers en boeren praten na over het seizoen

Na het gezamenlijke gedeelte waar Martine Bijman de algemene resultaten van het weidevogelseizoen presenteerde en Steven een lezing gaf over trekvogels, konden alle vrijwilligers met hun veldcoördinator bij een eigen stand napraten over hoe het seizoen was verlopen en de resultaten op grote plattegronden bekijken.

Zie hier een leuk filmpje van de Slotavond 2019.

Frank Wennekers wint de Gouden Grutto Pul 2019

Gouden Grutto Pul dit jaar voor veehouder Frank Wennekers uit Hobrede

Frank Wennekers van ‘Boerderij Wennekers’ in Hobrede heeft een groot hart voor ‘zijn’ weidevogels. Op zijn veehouderij bedrijf doet hij op vele manieren aan weidevogelbescherming. De jury van de Gouden Grutto Pul reikte hem daarom dinsdagavond 5 november jl. tijdens de Weidevogel Slotavond in Hotel De Rijper Eilanden de felbegeerde trofee uit: De Gouden Grutto Pul.

Lees hier het gehele persbericht over de Gouden Grutto Pul 2019

Graslandmachines gratis voor leden

Water, Land & Dijken heeft twee graslandbeluchters en een woelpoot. Deze machines zijn gratis door de leden van WLD te gebruiken.

Wil je een van de machines gebruiken? Klik hier voor meer informatie, via de bovenste menubalk onder het kopje ‘voor leden’.

Ecologisch slootschonen, zo doe je dat

Tips en adviezen hoe het beste de sloten te schonen en de natuur daarbij te sparen.

Het is nu de tijd van het slootschonen. Door minder drastisch te schonen spaart u de natuur en bespaart u geld en tijd. Door op een ecologische manier te schonen wordt veel slootleven bespaart. 

Wat is ecologisch slootschonen?
Ecologisch slootschonen wil zeggen dat bij het schonen rekening wordt gehouden met de flora en fauna in de sloot. Door het juiste materiaal op de juiste werkwijze in te zetten krijgen slootdieren de kans om te vluchten. Een deel van de waterplanten mag in de sloot blijven staan en tijdens het schonen worden wortels zo min mogelijk beschadigd. Door het slootmateriaal niet in de talud maar op of over de insteek af te zetten is er minder uitspoeling van voedingsstoffen naar de sloot.

Het afschrapen van het talud en het drastisch schonen van de gehele sloot is vaak niet nodig en kan flinke impact hebben op het slootleven. Klik hier voor tips en adviezen voor het juiste slootbeheer

 

Succesvol weidevogeljaar door agrarisch natuurbeheer

De agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken (WLD) heeft in veel weidevogelgebieden mooie resultaten gehaald in 2019. De weidevogels hadden weinig last van roofdieren. Samen met goed beheer zorgde dat voor veel ‘vliegvlugge’ jonge weidevogels.

Foto is van Wessel du Mosch: grutto’s

Lees hier het gehele persbericht over de weidevogelresultaten van 2019

Onze voorzitter spreekt in bij de commissie vergadering

Vanmiddag heeft Water, Land & Dijken voorzitter Sjaak Hoogendoorn ingesproken bij de Provinciale Staten commissie vergadering in Haarlem over de stikstof problematiek. Hij heeft een statement gemaakt, en een uitgestoken hand aangeboden om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor het stikstof probleem, die met elkaar gedragen moet worden. Wij hopen ten zeerste dat de Statenleden de woorden, boodschap en aanbod ter harte zullen nemen en omzetten in hernieuwd overleg en aanpak met elkaar.

Klik hier voor de gehele tekst in .pdf formaat

 

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 6. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en nestelmogelijkheden voor weidevogels zoals de grutto, kievit en tureluur.
Ook kleine zoogdieren, amfibieën, bijen en vlinders foerageren graag op kruidenrijke graslanden.

De kruidenrijke graslanden die de boeren van Water, Land & Dijken in beheer hebben, bevatten minimaal 4 indicatorsoorten.
Elke nieuwsbrief lichten we een soort toe.

Vandaag is dat: Duizendblad
Lees meer….

 

Excursie Innovatie Programma Veen

Donderdag 26 september 13.00 uur excursie voor WLD leden

Nieuwsgierig naar hoe het staat met de proefvelden natte teelten en de proefpercelen drukdrains in Assendelft, aangelegd als experiment rond bodemdaling?

Op een proeflocatie bij Nauerna doet een melkveehouder ervaring op met veeteelt in natte omstandigheden, gebruik makend van grondwatermanagement op maat. In een waterrijk proefveld wordt in diverse teeltvakken met de productie van natte gewassen geëxperimenteerd.

Water, Land & Dijken organiseert voor haar leden een excursie op donderdag 26 september 13u naar deze proefvelden van het Innovatieprogramma Veen. Door deze excursie krijgt u een inkijkje in de ervaringen tot nu toe en wat er allemaal bij deze innovatieve vormen van landbouw komt kijken.

Programma:

13.00 uur – Parkeren bij het Wapen van Assendelft, dan kunnen we met een paar auto’s naar het parkeerplaatsje aan de provinciale weg N246

13.30 uur – Natte teelt proefvelden

14.30 uur – Drukdrains proefvelden bij Elmer Kramer

15.30 uur frisje/biertje met bitterbal/kaas in Wapen van Assendelft

U kunt zich opgeven bij Winnie van der Kroon via e-mail: secretariaat@waterlandendijken.nl, met uw naam en telefoonnummer.

 Graag opgeven voor dinsdag 24 september a.s. en met hoeveel personen u komt.

Meer informatie? U kunt uw vraag mailen naar secretariaat@waterlandendijken.nl t.a.v. Martine Bijman.