• AAN DE SLAG

Als vrijwilliger aan de slag? Van harte welkom!

Wil je meewerken aan méér natuur en een mooier landschap in Noord-Holland? Dan ben je van harte welkom als vrijwilliger bij Water, Land & Dijken. Je kunt helpen door weidevogels te observeren, hun nesten te lokaliseren en ze te beschermen. Of door plantensoorten in kaart te brengen. Misschien maak je graag foto’s en/of video’s in ‘het veld’? Je bijdrage om samen met boeren te werken aan plattelandsnatuur is welkom. Dus kom de 450 vrijwilligers versterken die in onze regio al actief zijn.

Wat bieden wij?

  • We bieden je zinvol buitenwerk, dat je uitvoert samen met veel andere enthousiaste mensen.
  • We zorgen dat je goed aan de slag kunt. Al onze vrijwilligers kunnen meedoen aan cursussen en boeiende (en gezellige) informatieve avonden en excursies.
  • Als vrijwilliger ontvang je een speciale vrijwilligers nieuwsbrief. Zo ben je steeds goed op de hoogte van alle activiteiten van Water, Land & Dijken.

Je aanmelden als vrijwilliger of wil je eerst nog meer weten?

Bel tijdens kantooruren met Winnie van der Kroon – 0299 43 74 63 of stuur een mail aan info@waterlandendijken.nl waarin je aangeeft wat je graag zou doen of wat je nog wilt weten.

Graag tot ziens!

Hieronder vind je de verschillende vacatures voor vrijwilligers

Vroege vogel voor monitoring van nachtvlinders in Holysloot gezocht

Voor een biologische (zorg)boerderij in Holysloot zijn we op zoek naar een vrijwilliger, die wil helpen met de monitoring van de nachtvlinders. Dit is onderdeel van het Bimag project dat we samen met de Vlinderstichting uitvoeren. Zie ook https://waterlandendijken.nl/boeren-tellen-vlinders-2/

Afhankelijk van het weer en de temperatuur, monitor je 1x per week of 1x per twee weken, ‘s ochtends rond 8 uur. Kennis van nachtvlinders is niet noodzakelijk. (dat leer je gaande weg😁)

Vind je het leuk om te helpen om de biodiversiteit in het agrarische gebied in kaart te brengen en van april tot oktober lekker buiten te zijn en is vroeg opstaan geen probleem meld je dan aan bij Tanja per e-mail t.verbij@waterlandendijken.nl of bel: 06-25517727

Let wel, het monitoren van nachtvlinders kan zeer verslavend werken.

Naast de nachtvlinder monitoring wordt er ook een dagvlinder route gelopen, ook daarvoor zoeken we vrijwilligers. Deze route wordt wekelijks of tweewekelijks gelopen, op het bedrijf. Kennis van dagvlinders is hiervoor wel noodzakelijk.

Weidevogelbeschermers

In ons hele werkgebied, om vogels te observeren, stokken te zetten bij nesten, nestkappen te plaatsen, alles in samenspraak met de boer.

Tijdbesteding: in de periode van circa 15 maart – circa 15 juni minimaal een dagdeel per week. Je werkt in een klein team van vrijwilligers bij een boer. Het is mooi buitenwerk. Let op: je hulp is onmisbaar in het seizoen dus we vragen je tussen 1 maart en 15 juni niet voor een langere aangesloten periode op vakantie te gaan.

Vrijwilligers voor akkermonitoring

In de huidige vorm van landbouw is het slecht gesteld met veel akkervogels.
Water, Land & Dijken wil de leefgebieden voor akkervogels verbeteren en gaat daarom de  akkerpakketten uitbreiden door o.a. het aanleggen van akkerranden en wintervoedselakkers.
Om een goed beeld te kunnen krijgen van de aantallen en vogelsoorten die op de akkers voorkomen, is monitoring belangrijk. Momenteel zoeken wij vrijwilligers voor de volgende monitoring:

Wintermonitoring bij wintervoedselakkers


Telling 1 x per maand van half oktober tot begin maart. 
Bij sneeuwval of lage temperaturen worden extra tellingen ingelast.

Voorjaarsmonitoring bij akkerranden en vogelakker


Telling 3-4 ochtendbezoeken in het voorjaar

Helpt u mee?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, e-mail: secretariaat@waterlandendijken.nl – tel.nr. 0299-437463

Vrijwilligers voor meten van peilbuizen

Vrijwilligers gezocht in de omgeving van Assendelft.
Voor ons Innovatieprogramma Veen (IPV) in Assendelft zoeken wij vrijwilligers die 1x in de 14 dagen willen helpen bij het meten van peilbuizen. Met het IPV onderzoeken we samen met de Wageningen University & Research hoe we de bodemdaling in het veenweidegebied tegen kunnen gaan. Om vast te stellen wat de effecten van deze drukdrainage zijn op de bodemdaling, zijn peilbuizen geplaatst. Deze peilbuizen liggen verdeeld over 5 percelen op 2 locaties. Bij het meten loop je met z’n tweetjes langs iedere buis.
Het meten zorgt dus voor lichamelijke beweging en een frisse neus! Het meten zelf is fysiek geen zwaar werk en de reiskosten worden vergoed. Per keer duurt het ongeveer 3 uurtjes.
Bent u woonachtig in de regio Assendelft en lijkt het u leuk om 1 á 2 keer per maand te helpen op donderdagochtend meld u dan aan bij Tanja, via telefoon 06-25517727 of e-mail t.verbij@waterlandendijken.
Eerst meer weten over het project? Kijk op http://www.innovatieprogrammaveen.nl/

Vrijwilligers voor weidevogelvriendelijk onderhoud van klein bosje in Hobrede

Aan de Hobrederdijk (het fietspad naar Kwadijk) ligt op een perceel grond een klein bos. Sinds vorig jaar is dit eigendom van Frank en Els Wennekers. Momenteel vinden daar werkzaamheden plaats. Het bos wordt aangepast omdat het in de afgelopen jaren verwilderd en overwoekerd is. Het bos wordt meer weidevogelvriendelijk ingericht. Zo wordt er een oeverzwaluwwand aangelegd, komt er een waterpartij en er wordt een ijsvogelwand gecreëerd. Het terrein wordt niet openbaar toegankelijk om de rust te bewaren. Wel zal er met behulp van een vrijwilligersgroep een aantal malen per jaar onderhoud uitgevoerd worden. Frank en Els zijn op zoek naar mensen die zich willen aansluiten bij de vrijwilligersgroep. Binnenkort wordt er gestart met het creëren van een takkenril waar hulp welkom is. Voor vragen kunt u Frank bellen op telefoonnummer 06-40388890. Voor de inwendige mens zal goed worden gezorgd!