• AAN DE SLAG

Als vrijwilliger aan de slag? Van harte welkom!

Wil je meewerken aan méér natuur en een mooier landschap in Noord-Holland? Dan ben je van harte welkom als vrijwilliger bij Water, Land & Dijken. Je kunt helpen door weidevogels te observeren, hun nesten te lokaliseren en ze te beschermen. Of door plantensoorten in kaart te brengen. Misschien maak je graag foto’s en/of video’s in ‘het veld’? Je bijdrage om samen met boeren te werken aan plattelandsnatuur is welkom. Dus kom de 450 vrijwilligers versterken die in onze regio al actief zijn.

Wat bieden wij?

  • We bieden je zinvol buitenwerk, dat je uitvoert samen met veel andere enthousiaste mensen.
  • We zorgen dat je goed aan de slag kunt. Al onze vrijwilligers kunnen meedoen aan cursussen en boeiende (en gezellige) informatieve avonden en excursies.
  • Als vrijwilliger ontvang je een speciale vrijwilligers nieuwsbrief. Zo ben je steeds goed op de hoogte van alle activiteiten van Water, Land & Dijken.

Je aanmelden als vrijwilliger of wil je eerst nog meer weten?

Bel tijdens kantooruren met Winnie van der Kroon – 0299 43 74 63 of stuur een mail aan info@waterlandendijken.nl waarin je aangeeft wat je graag zou doen of wat je nog wilt weten.

Graag tot ziens!

Hieronder vind je de verschillende vacatures voor vrijwilligers

Vacatures voor vrijwilligerswerk

Ongetwijfeld heeft u er over gelezen of gehoord. PREDATIE.

Ook wij ontkwamen er dit seizoen niet aan. Sommige gebieden kregen het zwaar te verduren. Het leek wel of alle predatoren het dit jaar  op de weidevogels, nesten en pullen hadden gemunt. Grootschalige predatie zoals afgelopen seizoen komt gelukkig niet elk jaar voor. Maar het is altijd weer een triest beeld als je bij leeggeroofde nesten of bij een stil weiland staat waar tot voor kort nog volop pullen liepen. Wellicht heeft u dit ook in uw eigen veld of zoekgebied meegemaakt.

Toch laten we ons hierdoor niet ontmoedigen! We blijven ons inzetten voor het beschermen van de weidevogels. Een echte  toppredator is niet aan te wijzen en een probleem is dat vele predatoren een beschermde status hebben. De vos heeft die beschermde status echter niet en bekend is dat de vos soms meedogenloos kan toeslaan in een weidevogelgebied. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat een stroomraster heel effectief kan zijn en de kans op predatie hiermee tot 75% gereduceerd kan worden.

Daarom hebben  we dit jaar een subsidieaanvraag ingediend om o.a. vossenrasters gefinancierd te krijgen. Onlangs is deze aanvraag toegekend.  Een aantal boeren wil rond hun percelen, waar veel weidevogels zitten,  deze rasters plaatsen. Het gaat om zo’n 15 locaties. Het plaatsen van de rasters is fysiek geen zwaar werk maar alles kost tijd en vele handen maken licht werk. Daarom willen we graag een beroep doen op onze vrijwilligers. De rasters zullen van eind februari tot ca. half maart worden geplaatst. In elk geval voor aanvang van het broedseizoen. Geschat wordt dat het met 3 à 4 mensen ongeveer een halve dag per locatie aan tijd kost.

Bent u bereid te helpen om Reintje de vos op een aantal toplocaties buiten de deur te houden? Dan kunt  u zich aanmelden via: secretariaat@waterlandendijken.nl. Wilt u meer weten over de rasters, locaties en bij welke deelnemers deze geplaatst gaan worden neem dan contact op met uw eigen veldcoördinator of veldcoördinator; Willem Overweg, 06-11690890. w.overweg@waterlandendijken.nl

Hulp gezocht voor het creëren van visdiefeilandjes

Lijkt het je leuk om mee te helpen bij het maken van een schelpeneilandje waar de visdief kan broeden? Water, Land & Dijken heeft van de Provincie subsidie gekregen voor de aanleg van 15 nieuwe broedlocaties voor de visdief. Deze zullen gemaakt worden in bestaande plas-drassen binnen ons werkgebied.

De visdief komt vanaf half april terug uit zijn overwinteringsgebied in Zuid-Afrika en broedt in (kleine) kolonies. Helaas zijn er maar weinig geschikte broedplekken in onze regio. Hier willen we verandering in brengen door in de bestaande plas-dras locaties schelpeneilandjes aan te leggen van ca. 25 m2 of mobiele broedplatforms van ca. 10 m2.  Een mobiel platform kan uit één of meerdere delen bestaan die aan elkaar gekoppeld zijn. Na afloop  van het broedseizoen kunnen ze losgekoppeld en uit het land gehaald worden.

Met dit nieuwe project hopen we dat de visdief in het hele werkgebied van Water, Land & Dijken zich permanent als broedvogel gaat vestigen. Als bijvangst hopen we dat ook de kluut, kleine plevier en scholekster op de eilandjes of broedplatforms gaan broeden.

We hebben op 2 locaties al ervaring opgedaan met de aanleg van schelpeneilandjes en daar hebben de afgelopen jaren al succesvol visdieven en kluten gebroed. Deze subsidie geeft ons de mogelijkheid om dit initiatief op te schalen.

Bedoeling is dat vrijwilligers in kleine groepjes de broedlocaties gaan aanleggen. Wil je de visdief in je eigen gebied een broedkans geven  meld je dan aan. Uiteraard zijn bestaande groepen ook hartelijk welkom.

Wat houdt het werk in:

  • Het maken van de eilandjes/platforms is gepland in september/oktober 2020. Het zal ongeveer een dagdeel in beslag nemen om ze aan te leggen. De materialen liggen klaar op de locatie.
  • Daarna zal er jaarlijks onderhoud ( onkruid- en vegetatie vrij maken) zijn wat enkele uurtjes per locatie in beslag zal nemen
  • Ook de monitoring en tellingen zullen door deze vrijwilligers gedaan worden.
  • Reiskosten worden vergoed en voor koffie/thee met wat lekkers wordt gezorgd.

Eilandjes/schelpenbanken
Een broedlocatie van ca. 25 m2 komt in een plas dras te liggen en bestaat uit een kleine zandverhoging.  Anti-worteldoek /gronddoek wordt  op de kale ondergrond gelegd. Hierop wordt een schelpeneiland aangelegd  met een laagdikte van ongeveer 10-12 cm. Om de eilandjes komt een speciale rand  van ca 15 cm hoog wat voorkomt dat het eiland afkalft en de schelpen op hun plaats houdt.

Broedplatforms i.p.v. eilandjes.
In voorkomende gevallen kan ook worden gekozen voor broedplatforms van ca. 10 m2 i.p.v.  schelpenbanken/eilandjes. In het vroege voorjaar zullen 5 mobiele broedplatforms  van elk 2 m2 worden uitgelegd die aan elkaar gekoppeld worden.  Ze worden gemaakt van hout en piepschuim met daarop een  schelpenlaag. De broedplatforms worden in de plas dras vastgelegd en direct na het broedseizoen weer opgeslagen bij de boer/grondeigenaar.

Ben je geïnteresseerd en/of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Willem Overweg, veldcoördinator Zeevang/Beets/Oterlekerpolder, (06 11690890, w.overweg@waterlandendijken.nl ) of  je eigen veldcoördinator.

Vroege vogel voor monitoring van nachtvlinders in Holysloot gezocht

Voor een biologische (zorg)boerderij in Holysloot zijn we op zoek naar een vrijwilliger, die wil helpen met de monitoring van de nachtvlinders. Dit is onderdeel van het Bimag project dat we samen met de Vlinderstichting uitvoeren. Zie ook https://waterlandendijken.nl/boeren-tellen-vlinders-2/

Afhankelijk van het weer en de temperatuur, monitor je 1x per week of 1x per twee weken, ‘s ochtends rond 8 uur. Kennis van nachtvlinders is niet noodzakelijk. (dat leer je gaande weg😁)

Vind je het leuk om te helpen om de biodiversiteit in het agrarische gebied in kaart te brengen en van april tot oktober lekker buiten te zijn en is vroeg opstaan geen probleem meld je dan aan bij Tanja per e-mail t.verbij@waterlandendijken.nl of bel: 06-25517727

Let wel, het monitoren van nachtvlinders kan zeer verslavend werken.

Naast de nachtvlinder monitoring wordt er ook een dagvlinder route gelopen, ook daarvoor zoeken we vrijwilligers. Deze route wordt wekelijks of tweewekelijks gelopen, op het bedrijf. Kennis van dagvlinders is hiervoor wel noodzakelijk.

Weidevogelbeschermers

In ons hele werkgebied, om vogels te observeren, stokken te zetten bij nesten, nestkappen te plaatsen, alles in samenspraak met de boer.

Tijdbesteding: in de periode van circa 15 maart – circa 15 juni minimaal een dagdeel per week. Je werkt in een klein team van vrijwilligers bij een boer. Het is mooi buitenwerk. Let op: je hulp is onmisbaar in het seizoen dus we vragen je tussen 1 maart en 15 juni niet voor een langere aangesloten periode op vakantie te gaan.

Vrijwilligers voor meten van peilbuizen

Vrijwilligers gezocht in de omgeving van Assendelft.
Voor ons Innovatieprogramma Veen (IPV) in Assendelft zoeken wij vrijwilligers die 1x in de 14 dagen willen helpen bij het meten van peilbuizen. Met het IPV onderzoeken we samen met de Wageningen University & Research hoe we de bodemdaling in het veenweidegebied tegen kunnen gaan. Om vast te stellen wat de effecten van deze drukdrainage zijn op de bodemdaling, zijn peilbuizen geplaatst. Deze peilbuizen liggen verdeeld over 5 percelen op 2 locaties. Bij het meten loop je met z’n tweetjes langs iedere buis.
Het meten zorgt dus voor lichamelijke beweging en een frisse neus! Het meten zelf is fysiek geen zwaar werk en de reiskosten worden vergoed. Per keer duurt het ongeveer 3 uurtjes.
Bent u woonachtig in de regio Assendelft en lijkt het u leuk om 1 á 2 keer per maand te helpen op donderdagochtend meld u dan aan bij Tanja, via telefoon 06-25517727 of e-mail t.verbij@waterlandendijken.
Eerst meer weten over het project? Kijk op http://www.innovatieprogrammaveen.nl/

Vrijwilligers voor weidevogelvriendelijk onderhoud van klein bosje in Hobrede

Aan de Hobrederdijk (het fietspad naar Kwadijk) ligt op een perceel grond een klein bos. Sinds vorig jaar is dit eigendom van Frank en Els Wennekers. Momenteel vinden daar werkzaamheden plaats. Het bos wordt aangepast omdat het in de afgelopen jaren verwilderd en overwoekerd is. Het bos wordt meer weidevogelvriendelijk ingericht. Zo wordt er een oeverzwaluwwand aangelegd, komt er een waterpartij en er wordt een ijsvogelwand gecreëerd. Het terrein wordt niet openbaar toegankelijk om de rust te bewaren. Wel zal er met behulp van een vrijwilligersgroep een aantal malen per jaar onderhoud uitgevoerd worden. Frank en Els zijn op zoek naar mensen die zich willen aansluiten bij de vrijwilligersgroep. Binnenkort wordt er gestart met het creëren van een takkenril waar hulp welkom is. Voor vragen kunt u Frank bellen op telefoonnummer 06-40388890. Voor de inwendige mens zal goed worden gezorgd!

Vrijwilligers monitoren botanische weiderand

Vrijwilliger Hanneke Waller heeft een leuk verslag met foto’s gemaakt van het werk in het veld.

Lees hier het verslag…….