• NICO NOOM

‘Poldernatuur is meer dan weidevogels’

Nico Noom is de jongste uit een groot boerengezin in Marken-Binnen. Hij nam het melkveebedrijf over van zijn ouders. “Enkele broers gingen ook in de zuivel, maar dan als melkboer.” Tot voor kort runde Nico het bedrijf alleen, maar nu met zoon Tim (1993).

 • WIE

  Nico Noom (1956), eerste generatie aan de Woudpolderweg
  Getrouwd met Nel Noom, twee dochters en een zoon

 • BEDRIJF

  Melkveehouderij 44 hectare, waarvan 26 hectare in eigendom
  50 melkkoeien (kruising van Fleckvieh, Montbeliarde, Zweedse roodbont en zwart-witte Holstein)
  35 stuks jongvee

 • WAAR

  In de Krommeniër Woudpolder (Uitgeest)
  Voormalige vaarpolder, maar sinds de ruilverkaveling van 1983 berijdbaar
  Onderbemaling rondom de huiskavel en een hoog waterpeil in het natuurland

 • NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER

  Uitgesteld maaibeheer, mozaiekbeheer

Nico organiseert zijn bedrijfsvoering zo dat weidevogels met succes kunnen nestelen op zijn land.
Hij doet aan uitgesteld maaibeheer op percelen, tot 1 juni of zelfs 15 juni. Hoewel hij nog meer gelooft in het mozaïekbeheer: afwisseling tussen kort gemaaid, middellang en wat langer gras. “Door die variatie komen de weidevogels aan voldoende voedsel en kunnen ze zich goed verschuilen.”

Nico gaat met zijn melkveestapel niet voor de allerhoogste productie. Daarvoor zijn de omstandigheden in de veenweiden ook niet optimaal genoeg. “Toch zijn hier respectabele resultaten te halen, waarbij de koeien zich ook prettig voelen.”
Door de jaren is de rundveestapel steeds meer vermengd, van Holstein tot Fleckvieh. Zo ontstond een robuust rund dat zich goed thuis voelt op soberder gronden.

Efficiëntie staat voor Nico niet voorop, als daarmee de natuur in het geding is. “Een reguliere baggerpomp bijvoorbeeld werkt heel snel, maar voor hetzelfde geld spuiten daarna de kikkers over het hele land. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Dat gekwaak in de sloten is me te dierbaar.”

Poldernatuur is meer dan weidevogels, vindt Nico. Hij geniet net zo intens van de boerenzwaluwen en mussen rondom de stal en het huis. Hij tilt een steen op naast het huis, en wijst naar een salamandertje. “Laatst was ik druk aan het opruimen langs het bedrijf, schoten er allerlei diertjes alle kanten op. Ach, dan laat ik die spullen toch maar liggen.”

Vanaf het prille begin is Nico lid van Water, Land & Dijken. “Het is goed om een spreekbuis te hebben en deskundigen die het afsluiten van de beheercontracten organiseren en begeleiden. Voor een individuele ondernemer is dat bijna niet te doen.”

Nico wil een extensief bedrijf blijven. “Dat is goed voor alles. Wel wil ik meer halen uit de tweede tak in dit gebied: natuurbeheer. Het is er, maar wordt slecht beloond. Natuur gaat verder dan alleen de weidevogels. Door het jaar heen komen er op, in en om mijn bedrijf ongeveer zestig vogelsoorten voor. Tel dan nog de land- en slootdieren mee. Al deze dieren zijn dankbaar dat het land wordt onderhouden, waardoor het hier goed toeven is voor ze.”