• ANBI

ANBI-STATUS

De Belastingdienst heeft Vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land & Dijken aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Wilt u in aanmerking komen voor de aftrek van periodieke giften, dan dient u uw gift vast te leggen in een overeenkomst met ons. Neem voor meer informatie contact op met ons secretariaat: 0299 – 437 463.

Gegevens van deze ANBI

Naam: Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken, ook wel bekend als Water, Land & Dijken of WLD.

Contactgegevens: Slenkstraat 70, 1441 MS  Purmerend, info@waterlandendijken.nl, www.waterlandendijken.nl, 0299-437463

Onze doelstelling: Wij zetten ons in voor weidevogels, aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem. Zo realiseren we waardevolle plattelandsnatuur in samenhang met agrarisch ondernemerschap.

Beleidsplan: in hoofdlijnen: er zijn drie hoofdrollen voor WLD: als collectief, voor het gebied zelf en voor onze leden. Sterk in plattelandsnatuur is onze belofte. Biodiversiteit en specifieke gebiedsproblematiek vragen om een oplossing; WLD doet en denkt mee. Lees hier ons beleidsplan.

Bestuursleden en bestuursfuncties kunt u hier vinden.

Beloningsbeleid voor het personeel is volgens salarisregeling van BoerenNatuur, het overkoepelend orgaan voor de 40 agrarische collectieven.

Financiële verantwoording: Jaarrekening 2022 definitief

Inhoudelijke verantwoording: Inhoudelijk jaarverslag 2022

Gegevens voor publicatie ten behoeve van ANBI status: ANBI standaardformulier 2023