• ANLB overdracht

ANLb overdracht: geheel, gedeeltelijk of beeindiging

Wanneer u percelen verpacht of verkoopt en u heeft op deze percelen pakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) op dan dient u voor de overdracht van deze ANLb pakketten een formulier voor Water, Land & Dijken in te vullen.

Doet u dat voor 15 mei dan is de beheervergoeding voor de nieuwe gebruiker in dat jaar. Draag u over na 15 mei dan is de beheervergoeding nog voor de huidige gebruiker van dat jaar.

Vul het formulier in met de juiste datum en bij voorkeur scannen en per mail opsturen naar secretariaat@waterlandendijken.nl.

Heeft u vragen over overdracht van ANLb beheer dan kunt u altijd bellen naar Water, Land en Dijken, telefoon: 0299 – 437 463.

Hier kunt u het ANLb overdracht formulier ophalen.