• ANLB overdracht

ANLb overdracht: geheel, gedeeltelijk, beëindiging of bedrijfsvormwijziging

Wanneer u percelen verpacht of verkoopt en u heeft op deze percelen pakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) op dan kunt u voor de overdracht van deze ANLb pakketten een formulier voor Water, Land & Dijken in te vullen. Dit is alléén voor de ANLb pakketten.

Doet u dat vóór 15 mei dan is de beheervergoeding voor de nieuwe gebruiker in dat jaar. Draag u over ná 15 mei dan is de beheervergoeding nog voor de huidige gebruiker van dat jaar.

Ook voor een bedrijfsvormwijziging heeft u dit formulier nodig.

Wanneer u uw bedrijf gaat registreren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), neem voor meer informatie over deze procedure contact op met het RVO loket: 088-042 42 42. Denk er aan dat u eerst een E-herkenningsmiddel voor uw bedrijf dient aan te vragen voor een RVO registratie.

Heeft u vragen hierover? Bel of mail gerust naar Susette Luger, 0299-437463 of s.luger@waterlandendijken.nl

Vul het formulier in met de juiste datum en bij voorkeur scannen en per mail opsturen naar secretariaat@waterlandendijken.nl.

Heeft u vragen over overdracht van ANLb beheer dan kunt u altijd bellen naar ons, telefoon: 0299 – 437 463.

Hier kunt u het ANLb overdracht formulier ophalen.