‘Mooi om de ronde langs de natuurbegrazing te maken’

De familie Mooij combineert al sinds mensenheugenis landbouw met natuur op hun bedrijf de Van Tienhovenhoeve. Niet zo vreemd omdat ook eerdere generaties al boerden op percelen midden in de duinen. Momenteel beheert Michiel Mooij er ruim 1100 hectare van PWN. De huiskavel van opa Mooij destijds, heeft hij nu ook nog steeds in gebruik.

 • WIE

  Michiel Mooij (1975), een familie die al meerdere generaties boert in en langs de binnenduinrand. Getrouwd met Jacqueline de Lange, twee  zonen.

 • BEDRIJF

  Melkveehouderij van 58 hectare , plus 1.100 hectare natuurbeheer in de waterleidingduinen.
  55 melkkoeien en 40 stuks jongvee
  Het bedrijf is twee dagen in de week geopend als zorgboerderij.

 • WAAR

  Diverse percelen aan de Heereweg en Zeeweg (Bakkum)
  Verschillende veldkavels maken de waterhuishouding rondom de graslanden van Mooij behoorlijk gevarieerd.

 • NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER

  Natuurbeheer met begrazing in de duinen

Tevergeefs hebben Michiel Mooij en zijn vrouw Jacqueline de Lange meerdere pogingen ondernomen om met andere beheerders in het gebied tot een vrijwillige kavelruil te komen. Mooij: “Het zou onze bedrijfsvoering efficiënter maken, en tegelijk ook het beheer van de natuur een stuk hebben verbeterd.”

De boerderij is eigendom van de provincie. Tot enkele jaren terug stond het melkvee in een authentieke grupstal. In 2015 mocht ze nieuwe stal bouwen die plaats biedt aan zo’n 55 stuks melkvee en bijbehorend jongvee. Sinds 2017 is het bedrijf gecertificeerd biologisch dynamisch. Het is twee dagen per week geopend als zorgboerderij, en biedt ook onderdak aan tien pensionpaarden.

Met 40 Schotse hooglanders en ruim 30 Exmoorpony’s zorgt Michiel in de PWN-duinen voor de natuurbegrazing. Wekelijks doet hij er inspecties. Soms ook met de cliënten van zorgboerderij, voor wie dat altijd een welkom uitstapje is. “Zelf vind ik het trouwens ook mooi om de ronde te doen. Zeker als de normale bedrijfsvoering het qua tijd toelaat.”

Aanvankelijk telde Michiel op het perceel vlak achter de stal nog wel eens enkele weidevogels, maar sinds een naburige beheerder enkele wilgen plaatste kregen predatoren te veel vrij spel. “Op zich passen die bomen prima in het landschap, maar zoals zo vaak met aangelegde natuur staat de ene ingreep soms haaks op een andere, helaas. Het oprukken van de vos uit het naburige duingebied heeft ook vast een rol gespeeld dat hier weinig weidevogels zijn.”

De enige plek waar Michiel en Jacqueline nog scholeksters hebben zitten, is een perceel van zo’n 3 hectare een stuk verderop, langs de relatief drukke Zeeweg. “De waterloop eromheen zorgt blijkbaar voor bescherming tegen predatoren. Er wordt ook veel met honden gelopen, dat schrikt vossen misschien af.”

De Van Tienhovenhoeve is een gemeentelijk monument. In de schuur wemelt het van de boerenzwaluwen, en er nestelt ook een kerkuil.  Het principe van stro in de boxen hebben Michiel en Jacqueline ook in de nieuwe stal overeind gehouden. Zo hebben ze de beschikking over voldoende ruige mest die goed is voor het beheer op kruidenrijk grasland. “We zitten hier op zandgrond, met de ruige mest blijft de organische stof in de bodem beter op peil. Het werkt mooier.”