• LID WORDEN

Wilt u een bijdrage leveren aan een aantrekkelijk landschap met weidevogels, aan schoon water en een gezonde bodem in Laag Holland? U bent van harte welkom als lid!

Er zijn drie typen lidmaatschappen:

  1. Heeft u interesse om deel te nemen aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)? Een veldcoördinator van WLD komt bij u langs om de mogelijkheden te bespreken. Wanneer u aan de ANLb voorwaarden voldoet en u wordt deelnemer, dan bent u verplicht om lid te worden, in de categorie A, van collectief Water, Land & Dijken. Contributie per kalenderjaar is 120 euro*.
  2. Neemt u niet deel aan het ANLb, maar doet u wel graag mee met de projecten van Water, Land & Dijken? Dan bent u lid in de categorie B. Ook het lidmaatschap bij ons natuurcollectief valt onder categorie B. Hier vindt u alle informatie over het natuurcollectief en aansluiten. Contributie per kalenderjaar is 120 euro*.
  3. Wilt u de missie van Water, Land & Dijken steunen als particulier? U kunt dan donateur worden voor een klein bedrag. Donatie per kalenderjaar is 20 euro*.

*) De jaarlijkse bedragen gelden wanneer u kiest voor jaarlijkse incasso via een machtiging. Kiest u ervoor om zelf de contributie over te maken dan rekenen wij daar 5,- administratie kosten voor.

Voor meer informatie over lidmaatschap/donateurschap kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Bij het lidmaatschap gelden de voorwaarden zoals vermeld in de statuten en het Huishoudelijk Reglement. Een lidmaatschap loopt per kalenderjaar. U kunt uw lidmaatschap schriftelijk opzeggen uiterlijk één maand voor het einde van het jaar.