• LID WORDEN

Wilt u een bijdrage leveren aan een aantrekkelijk landschap met weidevogels, aan schoon water en een gezonde bodem in Laag Holland? U bent van harte welkom als lid!

U kunt kiezen uit drie typen lidmaatschappen:

  1. Wilt u deelnemen aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)? Dan kunt u lid worden van Water, Land & Dijken; lidmaatschap van een collectief is verplicht om in aanmerking te komen voor de subsidie. U bent dan lid in de categorie A. Contributie per kalenderjaar is 100 euro *.
  2. Neemt u niet deel aan het ANLb, maar doet u wel graag mee met de eigen projecten van Water, Land & Dijken? Dan bent u lid in de categorie B. Contributie per kalenderjaar is 100 euro *.
  3. Wilt u de missie van Water, Land & Dijken steunen als particulier? U kunt dan lid worden voor een kleiner bedrag lid. U valt dan onder categorie S. Contributie per kalenderjaar is 20 euro *.

*)De jaarlijkse bedragen gelden wanneer u kiest voor jaarlijkse incasso via een machtiging. Kiest u ervoor om zelf de contributie over te maken dan rekenen wij daar 5,- administratie kosten voor.

Om lid te worden kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Bij het lidmaatschap gelden de voorwaarden zoals vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement. Een lidmaatschap loopt per kalenderjaar. U kunt uw lidmaatschap schriftelijk opzeggen een maand voor het einde van het jaar.