• Bodem

Een goede bodemkwaliteit is noodzakelijk voor voedselproductie. De bodemkwaliteit kan op veel plekken verbeterd worden door het organisch stofgehalte te verhogen en het bodemleven te stimuleren. Dat zorgt er ook voor dat de bodem meer water kan bergen en de biodiversiteit toeneemt. Daarvoor is het nodig dat wij meer aandacht hebben voor de bodemkwaliteit.

Het begint met kennis van de bodem. Door meer kennis over de bodem op te doen kunnen we meer bewust en professioneel met de bodem omgaan. Daarom gaan we het project bodemcoach voortzetten.

Onze leden gaan bewust bezig met de bodem voor hun bedrijfsvoering (kringlooplandbouw) en als basis voor biodiversiteit. Gebruik van ruige mest en minder kunstmest willen we actief stimuleren, het is onder andere een van de organische stoffen die het bodemleven verrijken.

We streven er naar dat in de nieuwe ecoregelingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid effectieve bodemmaatregelen zijn opgenomen.

Onze andere projecten

Bent u geïnteresseerd in projecten binnen onze andere thema’s? Klik dan op de icoontjes hieronder:

Onze andere projecten

Bent u geïnteresseerd in projecten binnen onze andere thema’s?

LInk naar:Natuur en BiodiversiteitLInk naar:Beleefbaar Landschap
LInk naar:WaterLInk naar:Klimaat en Bodemdaling