Drone piloten klaar voor seizoen

De acht drone piloten van Water, Land & Dijken zijn klaar voor het nieuwe seizoen! Er zijn twee nieuwe piloten opgeleid en er zijn al een aantal oefenvluchten gemaakt met de drone met thermische camera. Ze staan te popelen om boeren en vrijwilligers te ondersteunen bij het vinden van nesten. Gaan er nog landwerkzaamheden plaatsvinden, zoals bemesten, rollen en slepen? Denk er dan aan dat er al vogels op het nest kunnen zitten. Schakel eventueel het droneteam in om deze nesten vooraf op te sporen. Neem contact op met uw veldcoördinator voor een afspraak met het droneteam.

Weidevogelmonitoring 2024

Water, Land & Dijken (WLD) vindt het belangrijk dat er inzicht gekregen wordt in de weidevogelresultaten; op die manier kunnen we tijdens het seizoen het beheer beter sturen, én om tijdens en na afloop met deelnemers en de buitenwereld te kunnen communiceren over de effecten van het beheer.

In 2024 wordt de Zeevang, Oterleek en Katwoude geteld door de provincie Noord-Holland en ook Water, Land & Dijken laat in een aantal gebieden een weidevogeltelling uitvoeren. Deze tellingen worden door Van de Goes en Groot, ecologisch onderzoeks- en adviesbureau gedaan voor zowel de provincie als ook voor WLD.

Tussen eind maart en half juni vinden vijf telrondes plaats. In deze periode bezoeken de tellers percelen in het gebied. De telling vindt voornamelijk plaats vanaf de weg of het polderpad, maar soms zal de teller van Van der Goes en Groot uw erf betreden. Soorten als grutto, tureluur, kievit en scholekster worden geteld, maar ook gele kwikstaart, graspieper en veldleeuwerik staan op de tellijst. In de tweede helft van mei wordt tevens een alarmtelling uitgevoerd, hiervoor gaan de tellers 1 keer echt het land in. Met behulp van deze telling kunnen we bepalen hoeveel kuikens er vliegvlug zijn geworden, dus hoeveel weidevogelbroedparen hun pullen hebben groot gebracht, want dat is waar we het met zijn allen voor doen!

Na iedere telronde worden de telgegevens aan ons geleverd. Dit overzicht communiceren wij zo snel mogelijk digitaal op kaart met de deelnemers. Het kan tot goede gespreksstof leiden tussen boer en veldcoördinator.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Tessa Hoogeveen, projectleider, via e-mail: t.hoogeveen@waterlandendijken.nl

In de licht kaart de tel-gebieden van de provincie, in de donkere kaart de tel-gebieden van WLD

 

Grote opkomst startavond weidevogelseizoen 2024