• VRIJWILLIGERS

Alle informatie voor onze vrijwilligers

Als vrijwilliger aan de slag!

Wil je meewerken aan méér natuur en een mooier landschap in Noord-Holland? Dan ben je van harte welkom als vrijwilliger bij Water, Land & Dijken.


Agenda activiteiten

Als vrijwilliger kun je meedoen aan cursussen in het kader van de weidevogelbescherming. Landschap Noord-Holland verzorgt deze cursussen, in nauwe samenwerking met Water, Land & Dijken.


Vrijwilligersraad

De vrijwilligersraad (VR) behartigt de belangen van de circa 450 enthousiaste vrijwilligers. De raad bestaat maximaal uit 9 leden.


Instructie voor vrijwilligers

Er wordt gezorgd voor cursussen en informatieve avonden op het gebied van weidevogelbescherming, alarm-tellen en nog veel meer.

Vrijwilligers_water-land-en-dijken_grutto