• Sterk in plattelandsnatuur 25 jaar

‘’Agrarisch natuurbeheer laat precies zien waar het ons om gaat: gezonde weidevogelpopulaties, een blije boer, gelukkige burgers’’

Frank de Wit, melkveehouder, voorzitter Water, Land & Dijken sinds 2020

‘We willen de verbinder zijn tussen landbouw, natuur, burgers en consumenten’

“Dat we na een jaar na mijn aantreden als voorzitter dit 25 jaar jubileum gingen vieren, realiseerde ik me toen niet hoor! Net als dat ik niet kon voorzien dat de discussie over stikstof een paar maanden later de boel op z’n grondvesten zou doen schudden. Ik ben zeer gemotiveerd om als Water, Land & Dijken een positieve rol te spelen in het verminderen van de polarisatie.  Ik geloof sterk dat samen optrekken, ieder in zijn waarde laten, het meeste oplevert.

Nieuwe dingen oppakken
Water, Land & Dijken ken ik, al sinds nu zo’n 20 jaar lid ben, als een heel actieve vereniging. We doen veel, ook voor thema’s zoals biodiversiteit, boerderijeducatie, plattelandsrecreatie,  We zetten veel projecten op en zijn niet bang om nieuwe dingen aan te pakken. Het is ook een leuke vereniging, dus daar wilde ik me graag aan verbinden als bestuurder. Juist nu. Als club hebben we veel voelsprieten in de maatschappij, met de ruim 400 vrijwilligers en de grote steden hier dichtbij. Zo kunnen wij de verbinding maken met de burgers, die graag plattelandsnatuur zien.

Hier gaat het om
Trots ben ik op het project ecologische compensatie voor de verzwaring van de Markermeerdijken. Dijkverzwaring is natuurlijk geen populair onderwerp, maar we hebben een mooi concept neergezet: drie weidevogelboerderijen waarbij de boer voor langere tijd een goede vergoeding krijgt voor weidevogelbescherming. Het project laat precies zien waar het ons om gaat: gezonde weidevogelpopulaties, een blije boer, gelukkige burgers. Dat we graag nieuwe dingen aangaan, zie je aan ons Innovatieprogramma Veen. In 2016 dachten we: we moeten iets met bodemdaling. Het onderwerp werd een paar jaar later super actueel. Met het project staan we flink in de schijnwerpers. Het past bij de mentaliteit van Waterlanders: flink gebekt zijn, maar wel hard werken en slimme dingen bedenken.

Voorloper blijven
Bij het vieren van een 25-jarig bestaan, hoort ook voortuitkijken. In ons beleidsplan zetten we de lijnen uit voor vijf jaar. Core bussiness blijft natuurlijk het agrarisch natuurbeheer in combinatie met een gezonde agrarische bedrijfsvoering. We willen voorloper blijven met weidevogelbeheer. Net als overal daalt het aantal weidevogels, maar wij zijn Europees kerngebied. Grutto en kievit zijn onze mascottes, dus we benutten elke kans om deze vogels te beschermen.

Verbinder zijn
We willen goed neer blijven zetten wat we doen. En daarover communiceren met burgers en overheden, want er is veel onwetendheid. Mijn oproep is om zuinig te zijn op het platteland, dat niet vol te bouwen met huizen of zonnevelden of de natuur te veel laten verruigen. We zien het als onze verantwoordelijkheid de waarde van ons landschap te behouden met de boeren. Om verbinder te zijn tussen landbouw, natuur, burgers en consumenten. Dat een Amsterdammer die Waterland in fietst, trots is op dat landschap met bloemrijke slootkanten, koeien en vogels in het veld.
Dat valt niet altijd mee, je zet drie stappen vooruit en twee terug. Maar dat hoort erbij, dat is de dynamiek van het polderen. Ik vind mijn voorzitterschap geslaagd als het Water, Land & Dijken is gelukt te zorgen voor meer begrip voor alle belangen en tevreden leden.“