• VACATURES

U kunt altijd een open sollicitatie insturen, stuur deze naar ons secretariaat: secretariaat@waterlandendijken.nl, ter attentie van Walter Menkveld.

Water, Land & Dijken

De 500 agrarische leden van Water, Land & Dijken zetten zich, samen met vrijwilligers, in voor weidevogels, aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem. We realiseren waardevolle plattelandsnatuur in samenhang met agrarisch ondernemen.

We zijn op zoek naar een:

Burger bestuurslid

Het bestuur van WLD is samengesteld uit agrariërs en burgers. Momenteel bestaat het bestuur uit 7 agrariërs en 1 burgerlid. De vacature is voor de 2e burger bestuurslid om de stad-platteland en burger-boer relatie meer aandacht te geven en te versterken.

De rol en taken van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging. Zij vergadert eens per maand, op de laatste woensdagochtend van de maand. Elk najaar is er de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur evalueert eens per jaar haar rol en taakuitvoering.

Wat vragen we van een burger bestuurslid?

Inhoudelijke kennis:

 • Kennis van natuur en landschap;
 • Affiniteit met het gebied, de vrijwilligers en de leden;
 • Overzicht over de denkbeelden over natuur en landschap van burgers en vrijwilligers;
 • Brengt aanvullende expertise mee in het bestuur, bijvoorbeeld op het vlak van politiek en bestuur en/of juridische zaken.

Bestuurlijke kwaliteiten:

 • Beschikt over beleidsmatige en strategische denkwijze of kan deze ontwikkelen;
 • Is in staat de denkbeelden van vrijwilligers en burgers duidelijk over te brengen;
 • Kan in het bestuur in gezamenlijkheid tot besluitvorming komen;
 • Kan de vereniging als bestuurslid extern vertegenwoordigen.

Persoonlijke competenties:

 • Kan samenwerken met (de overige) bestuursleden;
 • Is kritisch, maar bereid in discussie tot gezamenlijke standpunten te komen;
 • Is bereid tijd te besteden aan de functie (ca 1-2 dagen per maand);
 • Heeft goede contactuele eigenschappen.

Vergoeding

Bestuursleden ontvangen vacatiegeld voor hun inzet.

Meer weten?

Op onze website leest u meer over de doelen waar we met elkaar aan werken en op welke manier. U ziet er ook de samenstelling van het huidige bestuur.

Bij interesse of vragen, neem dan contact op met voorzitter Frank de Wit, per mail  frankdewit80@gmail.com of telefoon: 06-55346611