• HOEVE CAMPERDUIN

  Verbreed agrarisch bedrijf met toerisme

‘Trots dat er toch weer koeien grazen in het land’

Joari heeft zich altijd vooral boer gevoeld. Hij is de vijfde generatie die agrarisch actief is op de percelen achter Hoeve Camperduin. Met de opkomst van recreatieve activiteiten aan de kust is het accent meer verschoven richting toerisme.

 • WIE

  Hoeve Camperduin
  Joari Kroon (1970)
  Joari is de vijfde generatie op de Hoeve

 • BEDRIJF

  Verbreed agrarisch bedrijf met toerisme
  31 hectare (10 huiskavels + 7 veldkavels + 5 veldkavels Natuurmonumenten)
  24 zoogkoeien (mengeling van rassen als Piemonthese, MRIJ,FH en Rode dikbil) en 6 kalveren
  80 fokooien met 113 lammeren (49 overhouders)
  16 pony’s en paarden, van jong tot oud

 • WAAR

  Camperduin (Bergen)
  De Vereenigde Harger- en Pettemerpolder van circa 400 hectare
  De grond varieert van klei tot zand met soms veenachtige ondergrond
  Verschillende vormen van ontwatering: greppels, het parkeerperceel is gedraineerd. Bijzonderheid: de combinatie van zoute kwel uit Noordzee en zoete kwel uit de Schoorlse duinen zorgt voor een rijke flora- en fauna.

 • AGRARISCH NATUURBEHEER

  – ± 2,5 hectare rustperiode
  – ± 1 hectare kruidenrijk

Vlak na de oorlog ontwikkelt Camperduin zich steeds meer als badplaats. Direct tegen de dijk en duinen gelegen, zag Joari’s opa kansen en bood een perceel aan voor parkeerruimte. “Er stonden hier in die tijd allemaal T-Fordjes, met juten zakken over de banden als bescherming tegen de zon,” zegt Joari.

Hoeve Camperduin doet onder meer aan kruidenrijk grasland en legselbeheer. Hoewel het aantal weidevogels de laatst jaren door predatie behoorlijk is afgenomen, zet Joari zich nog steeds volop in voor het beheer. “Ik heb gemerkt dat het goed is om de paarden gewoon in het land te laten. Ze vertrappen de nesten niet en zorgen ervoor dat de vossen niet op rooftocht gaan.”

Joari is trots dat er na enkele economische moeizame jaren in het verleden, toch weer koeien grazen in het land. Door de jaren heen is de rundveestapel qua rassen steeds meer vermengd, van Piemontese tot Rode dikbil. “Zo is een robuust rund ontstaan, dat zich goed thuis voelt op deze toch wat soberder geworden gronden.”

Ook de schaapskudde is niet meer zuiver één ras. “Toen er enkele jaren geleden problemen ontstonden met de vitaliteit, zijn we gaan kruisen met Rouge de l’ Ouest en daarna Bleu de Maine. Dat hielp gelijk. Inmiddels zitten we wel weer meer op de Texelse toer. De schapen passen hier prima in totaalplaatje om ook de lastiger percelen mooi kort te houden.”

Het versterken van de Hondsbossche Zeewering met zand (Kust op Kracht) zorgt voor meer druk op het achterland en daarmee voor andere grondwaterstromen, waardoor het zoutgehalte her en der stijgt. Joari: “Het zorgt voor andere, soms zeldzame plantensoorten, maar door de zoute kwel moeten we voor ons vee oppassen dat ze niet ziek worden.”

Een nieuwe landschappelijk duurzame verharding voor de parkeerplaats en ruim anderhalve kilometer nieuw landschappelijk inpasbaar hekwerk, zijn recente investeringen. Net als het geautomatiseerde parkeersysteem. “Daardoor kan ik mij nog meer richten op alle andere activiteiten.”

Hoeve Camperduin telt zes zomerhuizen, voorzien van centrale verwarming en wifi. De zee en het strand, maar ook de agrarische activiteiten maken de boerderij gewild bij de toeristen. “De komende jaren wil ik blijven groeien. Niet in capaciteit, maar in kwaliteitsverbetering.”