De 500 agrarische leden van Water, Land & Dijken zetten zich, samen met vrijwilligers, in voor weidevogels, aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem. We realiseren waardevolle plattelandsnatuur in samenhang met agrarisch ondernemerschap.

Het WLD kantoor is open echter beperkt bezet en met inachtneming van de coronamaatregelen.
Wilt u contact met een van onze medewerkers of op afspraak langskomen?

NIEUWS

Nieuwe ronden, nieuwe kansen voor het agrarisch natuurbeheer

We leven in een maatschappelijke en politieke onzekere tijd.…

Doneeractie voor insectenhotels

Het gaat slecht met de bijen en insecten in Nederland. Daar wil…

Leertraject levende veenbodems van start

Een van de projecten van Water, Land & Dijken is een 2-jarig praktijk gericht project over het belang van een gezonde bodem. Een vruchtbare bodem is immers de basis voor een goed renderend bedrijf, én de biodiversiteit. Water, Land & Dijken en Stichting Wij.land gaan samen met 24 agrarische ondernemers een verdiepingstraject in om meer inzicht te krijgen in de biologische kant van het gehele bodemsysteem. Binnen het project worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.

Ervaringen GLB Pilot 2019-2020

Vergroening van waterrijke veenweide- gebieden. In deze pilot is onderzocht wat effectieve maatregelenmenu’s zijn voor vergroening in veenweidegebieden, hoe deze het beste in het GLB kunnen worden opgenomen en welke rol collectieven hierbij kunnen spelen. In de pilot werkten drie collectieven samen: Water, Land & Dijken, Noord-Holland Zuid en Rijn Vecht & Venen. Inmiddels ligt er een eindrapportage en een brochure. 

Jubileum

Dit jaar is het 25 jaar terug  dat drie kleine boerenverenigingen in Midden Noord-Holland het georganiseerde agrarisch natuurbeheer op poten zette. Ze liepen daarmee op de troepen vooruit in Nederland. In 25 jaar groeiden ze uit tot agrarische natuurvereniging (ANV) Water, Land & Dijken.

Met nog steeds dezelfde missie: sterk zijn in plattelandsnatuur.

De thema’s en projecten van Water, Land & Dijken

Naast weidevogelbescherming werkt Water, Land & Dijken aan tal van andere projecten. Bijvoorbeeld aanleg van natuurvriendelijke oevers voor biodiversiteit en tegen afkalving, bodemcoaches die boeren begeleiden in duurzaam bodembeheer of een pilot om bodemdaling tegen te gaan. Lees hier meer over onze thema’s en projecten.

Column van Willem

Onze veldcoördinator Willem werkt voornamelijk in werkgebied de Zeevang. Al vanaf zijn vroege jeugd is hij gek op vogels en dan vooral weidevogels. Willem zal op deze plek, onregelmatig, een ervaring delen. Zijn anekdotische, ontroerende, leuke, maar bovenal super enthousiaste verhalen zullen u laten glimlachen, zo niet dan schaterlachen.

ONZE BOEREN IN BEELD

Onze leden laten zien dat er binnen elk bedrijfstype mogelijkheden zijn om het waardevolle, weidse landschap van Laag Holland en Noord Kennemerland  te versterken. Te zorgen dat het een afwisselend gebied blijft, met volop ruimte voor plattelandsnatuur.
Fotojournalist Bert Hartman bracht in beeld wat onze leden hiervoor doen – en soms ook juist laten.

Met de klas naar de boerderij

Er valt veel te beleven en te leren op een boerderij! Over de oorsprong van voedsel, over landbouw, milieu, natuur, dierverzorging. Water, Land & Dijken ziet dat een dag op de boerderij verrijkend werkt voor scholieren. Daarom verzorgen we de projectorganisatie van drie boerderijeducatie-projecten in Noord-Holland. Schoolklassen zijn van harte welkom op de aangesloten, gecertificeerde educatieboerderijen.

Water land en dijken klas naar boerderij