De 500 agrarische leden van Water, Land & Dijken zetten zich, samen met vrijwilligers, in voor weidevogels, aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem. We realiseren waardevolle plattelandsnatuur in samenhang met agrarisch ondernemerschap.

NIEUWS

Excursie voor onze leden naar de proefvelden Innovatie Programma Veen

Donderdag 26 september 13.00 uur excursie voor WLD leden Nieuwsgierig…

Vacature

Vacature Wil jij je inzetten voor méér biodiversiteit in een…

Challenge Natuurinclusieve Landbouw

Startups en innovatieve agrarische ondernemers voor de Challenge…

Boeren tellen mee

Vlinders in agrarisch gebied In Waterland-Oost zijn 4 boeren…

Inhoudelijk jaarverslag 2018

Met trots presenteren wij het Inhoudelijk jaarverslag 2018 We…

Bodemtemperatuur afhankelijk bemesten

Vroeg of laat bemesten, geeft dat verschil in grasopbrengst en…

ONZE BOEREN IN BEELD

Onze leden laten zien dat er binnen elk bedrijfstype mogelijkheden zijn om het waardevolle, weidse landschap van Laag Holland en Noord Kennemerland  te versterken. Te zorgen dat het een afwisselend gebied blijft, met volop ruimte voor plattelandsnatuur.
Fotojournalist Bert Hartman bracht in beeld wat onze leden hiervoor doen – en soms ook juist laten.

Weidevogeldrone: nesten opsporen met de nieuwste techniek

Water, Land & Dijken is in bezit van een geavanceerde drone, die in staat is weidevogelnesten op te sporen. De drone is uitgerust met een warmtecamera zodat er heel effectief gezocht kan worden.

Lees verder

Onze projecten worden mede mogelijk gemaakt dankzij subsidies van

Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Europese Unie

Met de klas naar de boerderij

Water land en dijken klas naar boerderij

Er valt veel te beleven en te leren op een boerderij! Over de oorsprong van voedsel, over landbouw, milieu, natuur, dierverzorging. Water, Land & Dijken ziet dat een dag op de boerderij verrijkend werkt voor scholieren. Daarom verzorgen we de projectorganisatie van drie boerderijeducatie-projecten in Noord-Holland. Schoolklassen zijn van harte welkom op de aangesloten, gecertificeerde educatieboerderijen.

Facebook

Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken2 days ago
Zonde dat de taak van weidevogelvrijwillgers en de samenwerking met de boer zich maar beperkt tot het voorjaar. Dat moeten deze vrijwilligers gedacht hebben, en kwamen met het idee om de boer in het najaar te helpen met uitsteken van ridderzuring en distels in het land. Het was een zware klus, maar met vereende krachten kom je een eind. Mooi initiatief en vooral mooie samenwerking tussen boer en vrijwilligers!
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken3 days ago
Vanmiddag nemen WLD leden een kijkje bij de natte teelt proefvelden en de drukdrains proefpercelen van het innovatie Veen programma. Gemist? Do. 26 sept.13u is er weer een excursie, aanmelden via WLD kantoor.
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken heeft een bericht gedeeld.4 days ago
De knolselderij staat er prachtig bij en ook de bloemenrand bloeit nog geweldig. #waterlandendijken
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken5 days ago
Vrijwilligers Gabriëlle en Margriet vonden laatst een kleine rietvink in de vlinderemmer op Marken. Nee, de kleine rietvink is geen nieuwe vogelsoort in Nederland maar een nachtvlinder die ook overdag actief is. Gabriëlle en Margriet doen sinds 3 weken mee aan het project Boeren Insecten Meetnet Agrarisch Gebied (BIMAG).
Hierbij worden 1 x per week de nachtvlinders geteld. In deze korte periode hebben zij al 28 soorten nachtvlinders gevangen. Deze hebben vaak bijzondere namen want naast de Kleine rietvink zijn ook de kleine beer, aardappelstengelboorder, de rietsnuitmot, de huismoeder, de moeraswalstrospanner en de vierkantvlekuil gesignaleerd op Marken.

Er doen landelijk 20 boeren mee met het project waaronder 4 in Waterland-Oost. Meer weten over het project Boeren Insecten Meetnet Agrarisch Gebied(BIMAG)?
https://waterlandendijken.nl/boeren-tellen-mee/
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken heeft een bericht gedeeld.6 days ago
Bloembollenbedrijf Brouwer in Den Helder is de 1.000e deelnemer aan het Landbouwportaal Noord-Holland! Vanmorgen werden zij verrast met een taart om deze mijlpaal te vieren. Jeroen Brouwer en zijn vader gaan aan de slag met het thema Duurzaam Bodemgebruik. "We hebben ons aangemeld op het portaal om onze kennis te verbreden en om om te gaan met de steeds strengere regels rondom gewasbeschermingsmiddelen. We merken dat de middelen alleen niet meer toereikend zijn om bijvoorbeeld bladluis en virussen te bestrijden. Dus moeten we andere manieren ontdekken om ons doel te bereiken." Bodemcoach John Huiberts zet de schep in de grond om meteen een kijkje te nemen hoe de bodem ervoor staat. Huiberts: "Het is eerst noodzaak om de bodem weerbaarder te maken, daarna kun je minderen met gewasbeschermingsmiddelen".
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - HHNK
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Hoogheemraadschap van Delfland
LTO Noord
Provincie Noord-Holland
Water, Land & Dijken
Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB)
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken2 weeks ago
Dit najaar worden de laatste kilometers van de in totaal 25 kilometer aan natuurvriendelijke oevers vanuit het POP3 project aangelegd in ons werkgebied. Door aanleg van deze wiepenbeschoeiing oevers stopt afkalving van de slootkant, wordt de biodiversiteit vergroot wat ook weer bijdraagt aan een betere waterkwaliteit. Hoe mooi is dat!
‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’

VOOR IN JE AGENDA

Excursie IPV proefvelden voor onze leden, donderdag 19 september of donderdag 26 september, lees meer…

Slotavond weidevogelseizoen: dinsdag 5 november 2019, Hotel De Rijper Eilanden

Algemene ledenvergadering 2019; donderdag 28 november 2019, Hotel De Rijper Eilanden