De 500 agrarische leden van Water, Land & Dijken zetten zich, samen met vrijwilligers, in voor weidevogels, aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem. We realiseren waardevolle plattelandsnatuur in samenhang met agrarisch ondernemerschap.

NIEUWS

Uitnodiging bijeenkomst vrijdag 10 februari a.s. Met stikstof vooruit

Met stikstof vooruit Boeren van Water, Land en Dijken komen…

Animo biodiversiteitspakket groot maar helaas beperkt budget

Vorig jaar hebben we u in de loop naar het nieuwe ANLb geïnformeerd…

KALENDER VOOR LEDEN

Geen evenementen gevonden!

Agrarisch natuur- en Landschapsbeheer vanaf 2023

Op deze plek vindt u alle informatie over het nieuwe ANLb vanaf 1 januari 2023.

 

De thema’s en projecten van Water, Land & Dijken

Naast weidevogelbescherming werkt Water, Land & Dijken aan tal van andere projecten. Bijvoorbeeld aanleg van natuurvriendelijke oevers voor biodiversiteit en tegen afkalving, bodemcoaches die boeren begeleiden in duurzaam bodembeheer of een pilot om bodemdaling tegen te gaan. Lees hier meer over onze thema’s en projecten.

Water land en dijken klas naar boerderij

Met de klas naar de boerderij

Er valt veel te beleven en te leren op een boerderij! Over de oorsprong van voedsel, over landbouw, milieu, natuur, dierverzorging. Water, Land & Dijken ziet dat een dag op de boerderij verrijkend werkt voor scholieren. Daarom verzorgen we de projectorganisatie van drie boerderijeducatie-projecten in Noord-Holland. Schoolklassen zijn van harte welkom op de aangesloten, gecertificeerde educatieboerderijen.