De 500 agrarische leden van Water, Land & Dijken zetten zich, samen met vrijwilligers, in voor weidevogels, aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem. We realiseren waardevolle plattelandsnatuur in samenhang met agrarisch ondernemerschap.

NIEUWS

Inhoudelijk jaarverslag 2018

Met trots presenteren wij het Inhoudelijk jaarverslag 2018 We…

Bodemtemperatuur afhankelijk bemesten

Vroeg of laat bemesten, geeft dat verschil in grasopbrengst en…

Masterclass 'Kruidenrijk grasland' woensdag 29 mei a.s.

Masterclass 'Kruidenrijk grasland' Tijdens deze masterclass…

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 3. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en…

GLB-pilot van start

Tweejarige GLB-pilot van start in het Noord-Hollands en Utrechts…

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 2. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en…

ONZE BOEREN IN BEELD

Onze leden laten zien dat er binnen elk bedrijfstype mogelijkheden zijn om het waardevolle, weidse landschap van Laag Holland en Noord Kennemerland  te versterken. Te zorgen dat het een afwisselend gebied blijft, met volop ruimte voor plattelandsnatuur.
Fotojournalist Bert Hartman bracht in beeld wat onze leden hiervoor doen – en soms ook juist laten.

Weidevogeldrone: nesten opsporen met de nieuwste techniek

Water, Land & Dijken is in bezit van een geavanceerde drone, die in staat is weidevogelnesten op te sporen. De drone is uitgerust met een warmtecamera zodat er heel effectief gezocht kan worden.

Lees verder

Onze projecten worden mede mogelijk gemaakt dankzij subsidies van

Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Europese Unie

Met de klas naar de boerderij

Water land en dijken klas naar boerderij

Er valt veel te beleven en te leren op een boerderij! Over de oorsprong van voedsel, over landbouw, milieu, natuur, dierverzorging. Water, Land & Dijken ziet dat een dag op de boerderij verrijkend werkt voor scholieren. Daarom verzorgen we de projectorganisatie van drie boerderijeducatie-projecten in Noord-Holland. Schoolklassen zijn van harte welkom op de aangesloten, gecertificeerde educatieboerderijen.

Facebook

Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken heeft een bericht gedeeld.3 days ago
Hoe groeit een tomaatje eigenlijk en hoe zacht is de wol van een lam? Vandaag hadden we BSO Noordrijk van de Tinteltuin op bezoek bij ons op de boerderij voor #Boerderijeducatie en wat was het leuk!
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken heeft een bericht gedeeld.1 week ago
Rondje langs onze bloemenranden met diverse akkerbouwers geïnitieerd door #waterlandendijken
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken3 weeks ago
De droogte neemt toe met deze warmte, maar niet op de percelen met drukdrainage binnen het Innovatie Programma Veen. De grondwaterstand op het referentieperceel (rode lijn) zakt steeds verder uit terwijl het water op het perceel met drukdrainage (blauwe lijn) op 25 cm onder maaiveld staat. Melkveehouder Elmer Kramer heeft het sturen met water al goed in de vingers.
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken heeft een bericht gedeeld.3 weeks ago
Een mooi gezicht én goed voor de waterkwaliteit en biodiversiteit, deze kruidenrijke akkerranden! Dit initiatief van boeren en de agrarische natuurverenigingen heeft meerdere voordelen. Minder afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater door de grotere afstand tussen gewas en sloot, minder spuiten omdat er in de rand nuttige insecten voorkomen die plaaginsecten bestrijden en het verbetert de biodiversiteit. De kruidenrijke akkerranden zijn gerealiseerd met subsidie vanuit de provincie (ANLb) waaraan HHNK ook bijdraagt. 📷 Loek's Fotografie
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken1 month ago
14 juli...Nog steeds alarmerende grutto, tureluur, 4 paar kieviten en 1 paar scholekster in de Zeevang op 1 weiland met pullen van klein tot bijna vliegvlug. Ook aan de zuidkant van Marken nog een grutto en kieviten met pullen. Echt bizar hoe lang het dit jaar doorgaat...

VOOR IN JE AGENDA

Slotavond weidevogelseizoen: dinsdag 5 november 2019, Hotel De Rijper Eilanden