De 500 agrarische leden van Water, Land & Dijken zetten zich, samen met vrijwilligers, in voor weidevogels, aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem. We realiseren waardevolle plattelandsnatuur in samenhang met agrarisch ondernemerschap.

Het WLD kantoor is gesloten conform de nieuwe coronamaatregelen. Wilt u contact met een van onze medewerkers? Alle contactgegevens van ons team vindt u hier.

NIEUWS

Visdiefjes komen in een gespreid bedje

Binnen ons werkgebied is genoeg voedsel voor de visdiefjes maar…

Webinar op 22 september: Het nieuwe GLB, ecoregelingen en een puntensysteem?

Het nieuwe GLB gaat vanaf 2023 toekomstbestendige landbouw sterker…

Bodemdaling: experimenteren is essentieel

Persbericht: We weten al heel veel over de aanpak van bodemdaling,…

Informatiefilmpjes voor WLD leden

Er speelt veel in de landbouw, zoals tegengaan van bodemdaling, aanpak stikstof, de GLB pilot en omvorming naar NNN. Water, Land & Dijken heeft informatiefilmpjes voor haar leden gemaakt, over wat er gebeurt en welke rol en taak Water, Land & Dijken daarin heeft. Klik hier om naar de filmpjes en de NNN-kaarten te gaan.

GLB Pilot

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden:
tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In de pilot onderzoeken we wat effectieve maatregelenmenu’s zijn voor vergroening in veenweidegebieden, hoe deze het beste in de diverse onderdelen van het GLB kunnen worden opgenomen en welke rol collectieven hierbij kunnen spelen. In de pilot werken drie veenweidecollectieven samen: Water, Land & Dijken, Noord-Holland Zuid en Rijn Vecht & Venen.

Column van Willem

Onze veldcoördinator Willem werkt voornamelijk in werkgebied de Zeevang. Al vanaf zijn vroege jeugd is hij gek op vogels en dan vooral weidevogels. Willem zal op deze plek, onregelmatig, een ervaring delen. Zijn anekdotische, ontroerende, leuke, maar bovenal super enthousiaste verhalen zullen u laten glimlachen, zo niet dan schaterlachen.

ONZE BOEREN IN BEELD

Onze leden laten zien dat er binnen elk bedrijfstype mogelijkheden zijn om het waardevolle, weidse landschap van Laag Holland en Noord Kennemerland  te versterken. Te zorgen dat het een afwisselend gebied blijft, met volop ruimte voor plattelandsnatuur.
Fotojournalist Bert Hartman bracht in beeld wat onze leden hiervoor doen – en soms ook juist laten.

Met de klas naar de boerderij

Water land en dijken klas naar boerderij

Er valt veel te beleven en te leren op een boerderij! Over de oorsprong van voedsel, over landbouw, milieu, natuur, dierverzorging. Water, Land & Dijken ziet dat een dag op de boerderij verrijkend werkt voor scholieren. Daarom verzorgen we de projectorganisatie van drie boerderijeducatie-projecten in Noord-Holland. Schoolklassen zijn van harte welkom op de aangesloten, gecertificeerde educatieboerderijen.

Facebook

Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken2 days ago
Boerenprotesten, klimaatactivisten op straat, een politiek die muurvast lijkt te zitten. En dat met een landbouwsysteem dat op zijn laatste benen loopt. Waar is het perspectief? Het is maar net waar je kijkt. In De Koplopers duiken we in maatschappelijke vraagstukken die allang een transitie doormak...
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken1 week ago
Zo was het van de zomer in de buurt van Monnickendam: het is een pracht! Welke bloemen herken je?
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken3 weeks ago
Goed nieuws: de subsidiemogelijkheid voor Noord-Hollandse boeren wordt weer opengesteld! Vanaf 29 oktober 2020 kun je een aanvraag doen voor bovenwettelijke maatregelen via het Landbouwportaal Noord-Holland. Na een evaluatie zijn de subsidiemaatregelen op sommige onderdelen aangepast. Meer informatie staat op de website.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - HHNK
LTO Noord regio West
Provincie Noord-Holland
Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB)
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken3 weeks ago
Het is alweer even geleden dat we berichtten over ons kruidenrijk grasland experiment. Een weiland dat rijk is aan kruiden trekt insecten aan en daarmee meer vogels en andere dieren. Toch zijn er nog veel uitdagingen bij de realisatie ervan, lees er meer over op onze projectpagina. Vorig jaar gingen...
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken4 weeks ago
Het tweede visdiefeiland is een feit. Deze ligt in de buurt van Neck. De vrijwilligers en de boer hebben vandaag hard gewerkt om deze prima broedplek voor visdiefjes te maken. Goeie timing, want het was ook geweldig weer vandaag. Top!