De 500 agrarische leden van Water, Land & Dijken zetten zich, samen met vrijwilligers, in voor weidevogels, aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem. We realiseren waardevolle plattelandsnatuur in samenhang met agrarisch ondernemerschap.

Het WLD kantoor is gesloten conform de coronamaatregelen. Wilt u contact met een van onze medewerkers?
Alle contactgegevens van ons team vindt u hier.

NIEUWS

Vos predatie kievitsnest

https://youtu.be/vPsT_sWL4_A Water, Land & Dijken zet…

Column Frank de Wit

Blijven doen waar je goed in bent Terwijl met de paasdagen,…

Collectieve aanpak agrarisch natuur- en landschapsbeheer een succes

Gisteren is de Lerende Evaluatie ANLb naar de Tweede Kamer gestuurd.…

Start Weidevogelseizoen 2021

Wat hadden we graag samen met boeren en vrijwilligers het nieuwe weidevogelseizoen met een startavond in
Hotel De Rijper Eilanden willen inleiden.
Helaas kan dat echt nog niet.

Onze voorzitter Frank de Wit, spreekt u graag toe aan de start van dit weidevogelseizoen en een inleiding van de vrijwilligersraad.

Jubileum

Deze maand is het 25 jaar terug  dat drie kleine boerenverenigingen in Midden Noord-Holland het georganiseerde agrarisch natuurbeheer op poten zette. Ze liepen daarmee op de troepen vooruit in Nederland. In 25 jaar groeiden ze uit tot agrarische natuurvereniging (ANV) Water, Land & Dijken.

Met nog steeds dezelfde missie: sterk zijn in plattelandsnatuur.

GLB Pilot

Vergroening van waterrijke veenweide- gebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In de pilot onderzoeken we wat effectieve maatregelenmenu’s zijn voor vergroening in veenweidegebieden, hoe deze het beste in het GLB kunnen worden opgenomen en welke rol collectieven hierbij kunnen spelen. In de pilot werken drie collectieven samen: Water, Land & Dijken, Noord-Holland Zuid en Rijn Vecht & Venen.

Column van Willem

Onze veldcoördinator Willem werkt voornamelijk in werkgebied de Zeevang. Al vanaf zijn vroege jeugd is hij gek op vogels en dan vooral weidevogels. Willem zal op deze plek, onregelmatig, een ervaring delen. Zijn anekdotische, ontroerende, leuke, maar bovenal super enthousiaste verhalen zullen u laten glimlachen, zo niet dan schaterlachen.

ONZE BOEREN IN BEELD

Onze leden laten zien dat er binnen elk bedrijfstype mogelijkheden zijn om het waardevolle, weidse landschap van Laag Holland en Noord Kennemerland  te versterken. Te zorgen dat het een afwisselend gebied blijft, met volop ruimte voor plattelandsnatuur.
Fotojournalist Bert Hartman bracht in beeld wat onze leden hiervoor doen – en soms ook juist laten.

Informatiefilmpjes voor WLD leden

Er speelt veel in de landbouw, zoals tegengaan van bodemdaling, aanpak stikstof, de GLB pilot en omvorming naar NNN. Water, Land & Dijken heeft informatiefilmpjes voor haar leden gemaakt, over wat er gebeurt en welke rol en taak Water, Land & Dijken daarin heeft. Klik hier om naar de filmpjes en de NNN-kaarten te gaan.

Met de klas naar de boerderij

Water land en dijken klas naar boerderij

Er valt veel te beleven en te leren op een boerderij! Over de oorsprong van voedsel, over landbouw, milieu, natuur, dierverzorging. Water, Land & Dijken ziet dat een dag op de boerderij verrijkend werkt voor scholieren. Daarom verzorgen we de projectorganisatie van drie boerderijeducatie-projecten in Noord-Holland. Schoolklassen zijn van harte welkom op de aangesloten, gecertificeerde educatieboerderijen.

Facebook

1 dag geleden

Water, Land & Dijken
De eerste visdiefjes zijn op een visdief-eiland gesignaleerd! Man en vrouw hebben elkaar al gevonden. Het mannetje paait het vrouwtje met een lekker visje, liefde gaat immers door de maag😉.Daarna het paren, echter eerst balanceren....het duurde even, maar uiteindelijk werd er ook gepaard. En na de daad even in verfrissend bad. ... See MoreSee Less
Bekijk op Facebook

2 dagen geleden

Water, Land & Dijken
Agrariërs in Noord-Holland kunnen via het Landbouwportaal NH kosteloos advies krijgen over de bodem, erfafspoeling, gewasbescherming, zoet waterberging of perceel- en oeverinrichting. Een coach komt dan op bedrijfsbezoek om het samen te bespreken en adviezen te geven. Laagdrempelig, maatwerk en gratis. Momenteel is er in het HHNK gebied geen investeringssubsidie beschikbaar voor de maatregelen van het portaal maar de coaches gaan wel op pad. Eerst even zien hoe zo'n bedrijfsbezoek dan gaat? Bekijk dan dit filmpje. Aanmelden kan via www.landbouwportaalnoordholland.nl ... See MoreSee Less
Bekijk op Facebook

5 dagen geleden

Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken zet wildcamera’s in om predatoren te kunnen achterhalen. In onderstaand filmpje is de predatie door de vos op een kievitsnest vastgelegd. De vos neemt de eieren één voor één mee en slurpt ze leeg. De kievit ruimt vervolgens de eierenschalen op, waardoor er geen sporen meer terug te vinden zijn in en rondom het nest. ... See MoreSee Less
Bekijk op Facebook