De 500 agrarische leden van Water, Land & Dijken zetten zich, samen met vrijwilligers, in voor weidevogels, aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem. We realiseren waardevolle plattelandsnatuur in samenhang met agrarisch ondernemerschap.

NIEUWS

Bodemtemperatuur afhankelijk bemesten

Vroeg of laat bemesten, geeft dat verschil in grasopbrengst en…

Masterclass 'Kruidenrijk grasland' woensdag 29 mei a.s.

Masterclass 'Kruidenrijk grasland' Tijdens deze masterclass…

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 3. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en…

GLB-pilot van start

Tweejarige GLB-pilot van start in het Noord-Hollands en Utrechts…

ONZE BOEREN IN BEELD

Onze leden laten zien dat er binnen elk bedrijfstype mogelijkheden zijn om het waardevolle, weidse landschap van Laag Holland en Noord Kennemerland  te versterken. Te zorgen dat het een afwisselend gebied blijft, met volop ruimte voor plattelandsnatuur.
Fotojournalist Bert Hartman bracht in beeld wat onze leden hiervoor doen – en soms ook juist laten.

Weidevogeldrone: nesten opsporen met de nieuwste techniek

Water, Land & Dijken is in bezit van een geavanceerde drone, die in staat is weidevogelnesten op te sporen. De drone is uitgerust met een warmtecamera zodat er heel effectief gezocht kan worden.

Lees verder

Onze projecten worden mede mogelijk gemaakt dankzij subsidies van

Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Europese Unie

Met de klas naar de boerderij

Water land en dijken klas naar boerderij

Er valt veel te beleven en te leren op een boerderij! Over de oorsprong van voedsel, over landbouw, milieu, natuur, dierverzorging. Water, Land & Dijken ziet dat een dag op de boerderij verrijkend werkt voor scholieren. Daarom verzorgen we de projectorganisatie van drie boerderijeducatie-projecten in Noord-Holland. Schoolklassen zijn van harte welkom op de aangesloten, gecertificeerde educatieboerderijen.

Facebook

Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken4 days ago
14 juli...Nog steeds alarmerende grutto, tureluur, 4 paar kieviten en 1 paar scholekster in de Zeevang op 1 weiland met pullen van klein tot bijna vliegvlug. Ook aan de zuidkant van Marken nog een grutto en kieviten met pullen. Echt bizar hoe lang het dit jaar doorgaat...
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken6 days ago
Wat een bloemenweelde in de kruidenrijke akkerranden van Nico Kuilboer in de Oterleker polder. Deze randen dienen als foerageerplek voor akkervogels, maar dragen daarnaast enorm bij aan de biodiversiteit met alle insecten die erop afkomen. En die insecten leggen hun eitjes in het gewas, waarna de larven de aanwezige luizen opeten waardoor je natuurlijke plaagbestrijding krijgt. Mooi toch! (Foto's: Willem Overweg)
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken heeft een bericht gedeeld.1 week ago
DEMO AVOND DUURZAAM BODEMBEHEER
Voor telers uit Noord-Holland wordt op 18 juli a.s. een avond georganiseerd, gericht op duurzaam bodembeheer, tijdens de open dag akkerbouw bij Loonbedrijf Sturm-Jacobs. Er is een programma samengesteld met Proeftuin Zwaagdijk rondom groenbemesters, bodemanalyse en GPS- en cameragestuurde schoffels. Voets Tractoren en Werktuigen Raven Europe Landbouwportaal Noord-Holland
De bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit het Efro-project EVERGREEN van Greenport NHN. Vanuit dit project worden de verschillende agrarische sectoren gestimuleerd meer kennis met elkaar te delen
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken2 weeks ago
Het weidevogelseizoen gaat lang door dit jaar, hier een foto van vorige week van een scholeksternest op land van Jaap Prins in de Eilandspolder. Jaap is erg geïnteresseerd in de weidevogels en stemt zijn beheer hier volledig op af. Dit scholeksternest zal alle rust en ruimte krijgen om uit te komen en de pullen zullen opgroeien. Heerlijk!
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken heeft een bericht gedeeld.3 weeks ago
Wandelen, proeven en luisteren: de ijsverenigingen van Zuiderwoude en Broek in Waterland organiseren komende zondag de vierde editie van de Waterlandse Poldertocht. Er zijn drie verschillende wandelroutes over weilanden, langs dijken en door dorpen. Inclusief bootovertochten. Pauzeren kan op boerenerven met koek en zopie, streekproducten en muziek. Info: https://laagholland.com/nl/event/waterlandse-poldertocht?nd=21
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken3 weeks ago
Vandaag werd deze kluut gespot door een van onze vrijwilligers in de Eilandspolder, mooi hoor!

VOOR IN JE AGENDA

Slotavond weidevogelseizoen: dinsdag 5 november 2019, Hotel De Rijper Eilanden