De 500 agrarische leden van Water, Land & Dijken zetten zich, samen met vrijwilligers, in voor weidevogels, aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem. We realiseren waardevolle plattelandsnatuur in samenhang met agrarisch ondernemerschap.

Het WLD kantoor is gesloten conform de coronamaatregelen. Wilt u contact met een van onze medewerkers?
Alle contactgegevens van ons team vindt u hier.

NIEUWS

Column Walter Menkveld

Doelen geven beweging Afgelopen week stonden we stil bij 25…

Inzet drone voor controles agrarisch natuurbeheer

Water, Land & Dijken voert steekproefsgewijs controles uit…

NNN-pilot wordt ondergebracht in gebiedsprocessen door provincie

Begin februari is door provincie Noord-Holland eenzijdig besloten…

Deze maand is het 25 jaar terug  dat drie kleine boerenverenigingen in Midden Noord-Holland het georganiseerde agrarisch natuurbeheer op poten zette. Ze liepen daarmee op de troepen vooruit in Nederland. In 25 jaar groeiden ze uit tot agrarische natuurvereniging (ANV) Water, Land & Dijken.


Met nog steeds dezelfde missie: sterk zijn in plattelandsnatuur.

GLB Pilot

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden:
tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In de pilot onderzoeken we wat effectieve maatregelenmenu’s zijn voor vergroening in veenweidegebieden, hoe deze het beste in de diverse onderdelen van het GLB kunnen worden opgenomen en welke rol collectieven hierbij kunnen spelen. In de pilot werken drie veenweidecollectieven samen: Water, Land & Dijken, Noord-Holland Zuid en Rijn Vecht & Venen.

Column van Willem

Onze veldcoördinator Willem werkt voornamelijk in werkgebied de Zeevang. Al vanaf zijn vroege jeugd is hij gek op vogels en dan vooral weidevogels. Willem zal op deze plek, onregelmatig, een ervaring delen. Zijn anekdotische, ontroerende, leuke, maar bovenal super enthousiaste verhalen zullen u laten glimlachen, zo niet dan schaterlachen.

ONZE BOEREN IN BEELD

Onze leden laten zien dat er binnen elk bedrijfstype mogelijkheden zijn om het waardevolle, weidse landschap van Laag Holland en Noord Kennemerland  te versterken. Te zorgen dat het een afwisselend gebied blijft, met volop ruimte voor plattelandsnatuur.
Fotojournalist Bert Hartman bracht in beeld wat onze leden hiervoor doen – en soms ook juist laten.

Informatiefilmpjes voor WLD leden

Er speelt veel in de landbouw, zoals tegengaan van bodemdaling, aanpak stikstof, de GLB pilot en omvorming naar NNN. Water, Land & Dijken heeft informatiefilmpjes voor haar leden gemaakt, over wat er gebeurt en welke rol en taak Water, Land & Dijken daarin heeft. Klik hier om naar de filmpjes en de NNN-kaarten te gaan.

Met de klas naar de boerderij

Water land en dijken klas naar boerderij

Er valt veel te beleven en te leren op een boerderij! Over de oorsprong van voedsel, over landbouw, milieu, natuur, dierverzorging. Water, Land & Dijken ziet dat een dag op de boerderij verrijkend werkt voor scholieren. Daarom verzorgen we de projectorganisatie van drie boerderijeducatie-projecten in Noord-Holland. Schoolklassen zijn van harte welkom op de aangesloten, gecertificeerde educatieboerderijen.

Facebook

3 dagen geleden

Water, Land & Dijken
Zo, dat zijn mooie beelden <3 ... See MoreSee Less
Bekijk op Facebook

6 dagen geleden

Water, Land & Dijken
De eerste kuiltjes zijn al gespot in ons werkgebied. Een kuiltje is het holletje op het land met wat strootjes, dit zijn de nesten van de kievit. Onze veldcoördinatoren worden er blij van! ... See MoreSee Less
Bekijk op Facebook

1 week geleden

Water, Land & Dijken
Een mooi bericht van de winnaar van de Gouden Grutto Pul trofee afgelopen jaar: ... See MoreSee Less
Bekijk op Facebook