De 500 agrarische leden van Water, Land & Dijken zetten zich, samen met vrijwilligers, in voor weidevogels, aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem. We realiseren waardevolle plattelandsnatuur in samenhang met agrarisch ondernemerschap.

Agrarisch natuur- en Landschapsbeheer vanaf 2023

Op deze plek vindt u alle informatie over het ANLb vanaf 2023 dat op 1 januari 2023 van start gaat.

 

NIEUWS

Goede opkomst informatieavond voor akkerbouwers

Donderdag 24 november organiseerden Water, Land & Dijken…

Leuk compilatie filmpje over visdieven

Heeft u het filmpje al gezien over de visdiefeilanden en…

Familie Oortwijn wint Gouden Grutto Pul Trofee 2022

Tijdens de zeer leuke, informatieve, gezellige en goed bezochte…

De thema’s en projecten van Water, Land & Dijken

Naast weidevogelbescherming werkt Water, Land & Dijken aan tal van andere projecten. Bijvoorbeeld aanleg van natuurvriendelijke oevers voor biodiversiteit en tegen afkalving, bodemcoaches die boeren begeleiden in duurzaam bodembeheer of een pilot om bodemdaling tegen te gaan. Lees hier meer over onze thema’s en projecten.

Inhoudelijk jaarverslag 2021

Hierbij bieden wij u het inhoudelijk jaarverslag 2021 aan. Het overzicht van onze diverse activiteiten wordt ingeleid door Frank de Wit, onze voorzitter. Veel leesplezier!

Met de klas naar de boerderij

Er valt veel te beleven en te leren op een boerderij! Over de oorsprong van voedsel, over landbouw, milieu, natuur, dierverzorging. Water, Land & Dijken ziet dat een dag op de boerderij verrijkend werkt voor scholieren. Daarom verzorgen we de projectorganisatie van drie boerderijeducatie-projecten in Noord-Holland. Schoolklassen zijn van harte welkom op de aangesloten, gecertificeerde educatieboerderijen.

Water land en dijken klas naar boerderij