De 500 agrarische leden van Water, Land & Dijken zetten zich, samen met vrijwilligers, in voor weidevogels, aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem. We realiseren waardevolle plattelandsnatuur in samenhang met agrarisch ondernemerschap.

Het WLD kantoor is beperkt bezet, bezoek alleen op afspraak mogelijk

NIEUWS

Webinar op 22 september: Het nieuwe GLB, ecoregelingen en een puntensysteem?

Het nieuwe GLB gaat vanaf 2023 toekomstbestendige landbouw sterker…

Bodemdaling: experimenteren is essentieel

Persbericht: We weten al heel veel over de aanpak van bodemdaling,…

Vlinders in het boerenland, zomer update

Over Beren en Pijlstaarten Vanaf 1 april startte het nieuwe…

Informatiefilmpjes voor WLD leden

Er speelt veel in de landbouw, zoals tegengaan van bodemdaling, aanpak stikstof, de GLB pilot en omvorming naar NNN. Water, Land & Dijken heeft informatiefilmpjes voor haar leden gemaakt, over wat er gebeurt en welke rol en taak Water, Land & Dijken daarin heeft. Klik hier om naar de filmpjes en de NNN-kaarten te gaan.

GLB Pilot

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden:
tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In de pilot onderzoeken we wat effectieve maatregelenmenu’s zijn voor vergroening in veenweidegebieden, hoe deze het beste in de diverse onderdelen van het GLB kunnen worden opgenomen en welke rol collectieven hierbij kunnen spelen. In de pilot werken drie veenweidecollectieven samen: Water, Land & Dijken, Noord-Holland Zuid en Rijn Vecht & Venen.

Column van Willem

Onze veldcoördinator Willem werkt voornamelijk in werkgebied de Zeevang. Al vanaf zijn vroege jeugd is hij gek op vogels en dan vooral weidevogels. Willem zal op deze plek, onregelmatig, een ervaring delen. Zijn anekdotische, ontroerende, leuke, maar bovenal super enthousiaste verhalen zullen u laten glimlachen, zo niet dan schaterlachen.

ONZE BOEREN IN BEELD

Onze leden laten zien dat er binnen elk bedrijfstype mogelijkheden zijn om het waardevolle, weidse landschap van Laag Holland en Noord Kennemerland  te versterken. Te zorgen dat het een afwisselend gebied blijft, met volop ruimte voor plattelandsnatuur.
Fotojournalist Bert Hartman bracht in beeld wat onze leden hiervoor doen – en soms ook juist laten.

Met de klas naar de boerderij

Water land en dijken klas naar boerderij

Er valt veel te beleven en te leren op een boerderij! Over de oorsprong van voedsel, over landbouw, milieu, natuur, dierverzorging. Water, Land & Dijken ziet dat een dag op de boerderij verrijkend werkt voor scholieren. Daarom verzorgen we de projectorganisatie van drie boerderijeducatie-projecten in Noord-Holland. Schoolklassen zijn van harte welkom op de aangesloten, gecertificeerde educatieboerderijen.

Facebook

Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken5 hours ago
Op dinsdag 22 september organiseert het team dat voor het ministerie van LNV aan het Nationaal Strategisch Plan voor het nieuwe GLB werkt, een webinar over de mogelijkheid puntensystemen voor de ecore
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken1 week ago
Komende dagen blijft het mooi weer, wat een heerlijke nazomer!
Achter de dorpsstraat van Assendelft ligt een bijzonder boerenlandpad. Het is meer een natuurpad waarbij je over een oud dijkje loopt, door bosschages en een moeraspad.
Dit pad maakt onderdeel uit van het wandelnetwerk Noord-Holland en ligt vlak bij knooppunt 57.

https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken2 weeks ago
Meer experimenteren is essentieel om de juiste keuzes te kunnen maken binnen een complex en urgent dossier. Dat concludeert het Innovatieprogramma Veen in de tussenrapportage ‘Een gewaagd initiatief’. Het IPV onderstreept daarmee de belangrijkste bevindingen van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) eerder deze maand in een rapport.

https://waterlandendijken.nl/bodemdaling-experimenteren-is-essentieel/
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken2 weeks ago
Voor een heerlijk rondje wandelen door het weiland, in de stilte, tussen de pinken en over drie wandelbruggetjes. Startpunt 10, Ilpendam dan naar 72, 71, 07, 73 en daar via de groen lijn door het weiland en dan de gele lijn over de weg weer terug naar 73 dan naar 71, 72 en weer naar 10.

Je loopt heerlijk in de stilte, tussen de pinken over drie wandelbruggetjes door het weiland.

Kijk voor meer wandelroutes over boerenlandpaden op: https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken3 weeks ago
Gisteren was veld coördinator Marieke akkervogels aan het monitoren in twee vogelakkers in de Schermer. De vogelakkers bestaan uit luzerne-, kruiden- en graanstroken, goed voor de biodiversiteit en insecten. En wat zag ze tussen de luzerne? Een oranje luzernevlinder! Die doet zijn naam eer aan. Ook spotte ze een klaverspanner.
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken3 weeks ago
Met de deelnemers van onze akkerpakketten gingen we afgelopen week op veldexcursie in de Schermer. Tijdens het bekijken van een vogelakker en een akkerrand wisselden de deelnemers hun ervaringen uit van het afgelopen seizoen. Onder deskundige leiding van Wim Stegeman werden diverse onderwerpen besproken die leefden bij de deelnemers zoals het verschil tussen de pakketten, de onkruiddruk en de diverse zaaimengsels.