De 500 agrarische leden van Water, Land & Dijken zetten zich, samen met vrijwilligers, in voor weidevogels, aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem. We realiseren waardevolle plattelandsnatuur in samenhang met agrarisch ondernemerschap.

Het WLD kantoor is weer open echter beperkt bezet en met inachtneming van de coronamaatregelen. Wilt u contact met een van onze medewerkers of op afspraak langskomen?
Alle contactgegevens vindt u hier.

NIEUWS

2021 was een wonderlijk weidevogelseizoen

Persbericht, Purmerend, 16 juli 2021 ‘2021 was een wonderlijk…

Column Walter Menkveld

Wie de jeugd heeft… Iedereen kent de uitspraak wie de jeugd…

Monitoring kruidenrijke percelen

De afgelopen jaren heeft Water, Land & Dijken via diverse…

Deelnemers gezocht voor project levende veenbodems

Dit najaar start er een nieuw project waarvoor wij deelnemers zoeken. Het is een 2-jarig praktijk gericht project over het belang van een gezonde bodem. Er is plek voor 24 deelnemers. Een vruchtbare bodem is de basis voor een goed renderend bedrijf, én de biodiversiteit. Water, Land & Dijken en Stichting Wij.land bieden een verdiepingstraject én pilot aan om meer inzicht te krijgen in de biologische kant van het gehele bodemsysteem. Binnen het project worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.

Ervaringen GLB Pilot 2019-2020

Vergroening van waterrijke veenweide- gebieden. In deze pilot is onderzocht wat effectieve maatregelenmenu’s zijn voor vergroening in veenweidegebieden, hoe deze het beste in het GLB kunnen worden opgenomen en welke rol collectieven hierbij kunnen spelen. In de pilot werkten drie collectieven samen: Water, Land & Dijken, Noord-Holland Zuid en Rijn Vecht & Venen. Inmiddels ligt er een eindrapportage en een brochure. 

Jubileum

Dit jaar is het 25 jaar terug  dat drie kleine boerenverenigingen in Midden Noord-Holland het georganiseerde agrarisch natuurbeheer op poten zette. Ze liepen daarmee op de troepen vooruit in Nederland. In 25 jaar groeiden ze uit tot agrarische natuurvereniging (ANV) Water, Land & Dijken.

Met nog steeds dezelfde missie: sterk zijn in plattelandsnatuur.

De thema’s en projecten van Water, Land & Dijken

Naast weidevogelbescherming werkt Water, Land & Dijken aan tal van andere projecten. Bijvoorbeeld aanleg van natuurvriendelijke oevers voor biodiversiteit en tegen afkalving, bodemcoaches die boeren begeleiden in duurzaam bodembeheer of een pilot om bodemdaling tegen te gaan. Lees hier meer over onze thema’s en projecten.

Column van Willem

Onze veldcoördinator Willem werkt voornamelijk in werkgebied de Zeevang. Al vanaf zijn vroege jeugd is hij gek op vogels en dan vooral weidevogels. Willem zal op deze plek, onregelmatig, een ervaring delen. Zijn anekdotische, ontroerende, leuke, maar bovenal super enthousiaste verhalen zullen u laten glimlachen, zo niet dan schaterlachen.

ONZE BOEREN IN BEELD

Onze leden laten zien dat er binnen elk bedrijfstype mogelijkheden zijn om het waardevolle, weidse landschap van Laag Holland en Noord Kennemerland  te versterken. Te zorgen dat het een afwisselend gebied blijft, met volop ruimte voor plattelandsnatuur.
Fotojournalist Bert Hartman bracht in beeld wat onze leden hiervoor doen – en soms ook juist laten.

Met de klas naar de boerderij

Water land en dijken klas naar boerderij

Er valt veel te beleven en te leren op een boerderij! Over de oorsprong van voedsel, over landbouw, milieu, natuur, dierverzorging. Water, Land & Dijken ziet dat een dag op de boerderij verrijkend werkt voor scholieren. Daarom verzorgen we de projectorganisatie van drie boerderijeducatie-projecten in Noord-Holland. Schoolklassen zijn van harte welkom op de aangesloten, gecertificeerde educatieboerderijen.

Facebook

3 weken geleden

Water, Land & Dijken
Nico Kuilboer uit Oterleek heeft half mei op drie percelen kruidenrijke akkerranden ingezaaid. Het zijn brede randen rondom aardappelen en tarwe. De randen staan er nu prachtig bij. Gisteren hebben we er een informatiebord bij geplaatst voor het langsfietsend publiek. Leuk detail: de gele kwikstaart op het bord is daadwerkelijk aanwezig tussen de tarwe en de kruiden van Nico. Alarmerend en vliegend met voedseltransport. De kruiden voorzien hier duidelijk in een voedselbehoefte. ... See MoreSee Less
Bekijk op Facebook