De 500 agrarische leden van Water, Land & Dijken zetten zich, samen met vrijwilligers, in voor weidevogels, aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem. We realiseren waardevolle plattelandsnatuur in samenhang met agrarisch ondernemerschap.

Het WLD kantoor is gesloten conform de nieuwe coronamaatregelen. Wilt u contact met een van onze medewerkers?
Alle contactgegevens van ons team vindt u hier.

NIEUWS

Prachtige resultaten nachtvlinder monitoring door boeren

De voorlopige resultaten van het landelijke project Boeren Insecten…

Braakbouwland experiment

In 2020 is Water, Land & Dijken gestart met een experiment…

Kerstgroet van onze voorzitter Frank de Wit

Vooruitblik 2021 door Frank de Wit Nieuwe ronde, nieuwe kansen In…

GLB Pilot

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden:
tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In de pilot onderzoeken we wat effectieve maatregelenmenu’s zijn voor vergroening in veenweidegebieden, hoe deze het beste in de diverse onderdelen van het GLB kunnen worden opgenomen en welke rol collectieven hierbij kunnen spelen. In de pilot werken drie veenweidecollectieven samen: Water, Land & Dijken, Noord-Holland Zuid en Rijn Vecht & Venen.

Column van Willem

Onze veldcoördinator Willem werkt voornamelijk in werkgebied de Zeevang. Al vanaf zijn vroege jeugd is hij gek op vogels en dan vooral weidevogels. Willem zal op deze plek, onregelmatig, een ervaring delen. Zijn anekdotische, ontroerende, leuke, maar bovenal super enthousiaste verhalen zullen u laten glimlachen, zo niet dan schaterlachen.

ONZE BOEREN IN BEELD

Onze leden laten zien dat er binnen elk bedrijfstype mogelijkheden zijn om het waardevolle, weidse landschap van Laag Holland en Noord Kennemerland  te versterken. Te zorgen dat het een afwisselend gebied blijft, met volop ruimte voor plattelandsnatuur.
Fotojournalist Bert Hartman bracht in beeld wat onze leden hiervoor doen – en soms ook juist laten.

Informatiefilmpjes voor WLD leden

Er speelt veel in de landbouw, zoals tegengaan van bodemdaling, aanpak stikstof, de GLB pilot en omvorming naar NNN. Water, Land & Dijken heeft informatiefilmpjes voor haar leden gemaakt, over wat er gebeurt en welke rol en taak Water, Land & Dijken daarin heeft. Klik hier om naar de filmpjes en de NNN-kaarten te gaan.

Met de klas naar de boerderij

Water land en dijken klas naar boerderij

Er valt veel te beleven en te leren op een boerderij! Over de oorsprong van voedsel, over landbouw, milieu, natuur, dierverzorging. Water, Land & Dijken ziet dat een dag op de boerderij verrijkend werkt voor scholieren. Daarom verzorgen we de projectorganisatie van drie boerderijeducatie-projecten in Noord-Holland. Schoolklassen zijn van harte welkom op de aangesloten, gecertificeerde educatieboerderijen.

Facebook

Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken3 days ago
Afgelopen vrijdag was veld coördinator Marieke Stam in Eilandspolder Oost. Daar zijn nu gigantische hoeveelheden kieviten, goudplevieren, wulpen en smienten aanwezig. Teveel om te tellen, een mooi gezicht.
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken6 days ago
Volgens melkveehouder Wim Terlouw en zijn zoon Tim uit Marken (NH) moet je vooral goed luisteren en kijken naar wat de weidevogels willen.
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken1 week ago
''Zo! Met z'n tweeën zo'n vijf uur aan het werk geweest om dit vossenraster te plaatsen.'' aldus Willem, onze veldcoördinator. Mooie praktijk oefening, nu weten we wat de beste en snelste manier van plaatsen is. Dit gebied in Oterleek is er klaar voor, de weidevogels die straks hier broeden zijn goed beschermd tegen de vos!
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken3 weeks ago
Een mooi klusje om nu in de winter uit te voeren is bosjes kappen. Zoals hier in de Eilandspolder waar Jaap Prins aan de slag is gegaan. In een paar dagen tijd heeft hij al drie vossen uit de bosjes en het riet zien wegvluchten. Zo zie je maar weer dat het goed is om het riet en struikgewas af en toe weg te halen.
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken1 month ago
Water, Land & Dijken wenst u een gezond 2021!
Water, Land & Dijken
Water, Land & Dijken2 months ago
Wij waarderen onze vrijwilligers ontzettend, dat mag best nog een keer gezegd worden op deze Nationale vrijwilligersdag. Als dank hebben we de vrijwilligers een praktische rugzak voor in het veld gegeven. Veel plezier ermee!