• AGENDA

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer vraagt om specifieke kennis. Water, Land & Dijken organiseert daarom kennisbijeenkomsten en veldexcursies voor haar leden. Samen nieuwe kennis opdoen, ervaringen uitwisselen, en elkaar spreken.

Hieronder vindt u het actuele kennisaanbod van Water, Land & Dijken. Als u op een activiteit klikt, dan komt u op de pagina met meer informatie.

Verplicht 1 dagdeel kennis per 2 jaar

Vanwege het belang van ontwikkeling en nieuwe kennis opdoen is tijdens de Algemene Ledenvergadering van okt. jl. vastgesteld dat leden die meedoen aan ANLb per 2024 verplicht zijn om minimaal 1 x per 2 jaar aan een kennisactiviteit mee te doen. We houden dit administratief bij. Indien na 2 jaar blijkt dat een lid niet aan een kennisactiviteit heeft meegedaan, dan kan de beheervergoeding ANLb van dat 2e jaar met €200,- gekort worden. Alle leden van Water, Land & Dijken hebben dit besluit per brief toegestuurd gekregen.

Naar een kennisbijeenkomst van een andere organisatie kan ook

Als u een bijeenkomst of cursus van een andere organisatie gaat bijwonen, die aansluit bij een van de thema’s van onze vereniging (natuur, landschap, bodem, water of klimaat), dan kan deze ook meetellen als dagdeel kennisontwikkeling. Meldt uw deelname aan de betreffende bijeenkomst/cursus dan vooraf bij ons via dit aanmeldformulier:

juni 2024
juli 2024
augustus 2024
01 - 31 aug 2024
08:00 - 17:00

Akkernatuur

Locatie volgt later
september 2024
oktober 2024
november 2024
Geen evenementen gevonden!