Tag Archief van: Water Land en Dijken

Afronding pilot biodiversiteitsmonitor in samenwerking met CONO

Vorige week vond de afsluitende bijeenkomst plaats van de pilot biodiversiteitsmonitor melkveehouderij op het melkveebedrijf van de familie Oudshoorn in de Beemster. In opdracht van de Cono en provincie Noord-Holland werd er in 2021 bij 13 melkveebedrijven in ‘witte’ gebieden de KPI’s kruidenrijk grasland en natuur in beeld gebracht met behulp van de biodiversiteitsmonitor. Boer en Natuur had de opdracht aangenomen en de uitvoering werd gedaan door Water, Land & Dijken en Hollands Noorden. Tijdens de afsluitende bijeenkomst werden de resultaten van deze pilot besproken en de (on)mogelijkheden om in deze gebieden meer biodiversiteit te creëren.

Graslandexpert Wim Schipper was ook bij deze bijeenkomst aanwezig om meer te vertellen over (de ontwikkeling naar) kruidenrijk grasland. Daarna gingen we bij een perceel van de familie Oudshoorn met blijvend grasland (>20 jaar) kijken welke grassen en kruiden er aanwezig waren.

Uitnodiging IPV Slotsymposium donderdag 19 mei a.s.

Het vijfjarige onderzoekstraject van het innovatie programma veen is in 2021 afgerond. Wat is er allemaal onderzocht tijdens dit traject en welke conclusies kunnen er getrokken worden? Dit alles komt aan bod tijdens het slotsymposium. Komt u ook?

Wanneer: Donderdag 19 mei
Waar: Afvalzorg Nauerna
Nauerna 1, 1566 PB Assendelft

 

Via deze link kunt u zich aanmelden voor het IPV Slotsymposium

Programma:

10.00 uur: Inloop met koffie/thee
10.30 uur: Opening door dagvoorzitter Walter Menkveld
10.40 uur: Inleiding Roel van Gerwen; 5 jaar experimenteren, wat heeft het opgeleverd
11.10 uur: Overhandiging eindrapport IPV aan gedeputeerde Esther Rommel
11.20 uur: Eindfilm IPV
11.30 uur: Experimenteren in de praktijk 1; Veehouder Elmer Kramer vertelt over de experimenten op zijn bedrijf
11.40 uur: Experimenteren in de praktijk 2; Martijn Korthorst vertelt hoe de teelt van lisdodden is verlopen
11.50 uur: Hoe verder met IPV; Martine Bijman vertelt over het veenweideloket en Roel van Gerwen over het vervolgonderzoek
12.10 uur: Discussietafel met gasten Peter Hoogervorst, Siem Jan Schenk, Frank de Wit en Ernest Briët onder leiding van Walter Menkveld
12.25 uur: Afsluiting door dagvoorzitter Walter Menkveld
12.30 uur: Lunch en tevens gelegenheid om eindrapport op te halen
13.15 uur: Vertrek voor excursie met keuze uit bedrijf Elmer Kramer of IPV Zuiderveen (eigen vervoer)
13.30 uur: Start Excursie. Bij Elmer Kramer vertellen Martine Bijman, Elmer Kramer en Idse Hoving meer over de experimenten met natte veeteelt (o.a. drukdrainage). Bij het Zuiderveen vertellen Roel van Gerwen en Martijn Korthorst meer over de experimenten met natte teelten
15.00 uur: Einde programma iedereen kan met eigen vervoer naar huis

Woensdag 30 maart thema avond met Derk Boswijk

Trots op de boerentoekomst? Hoe vult de politiek dit in? Met Derk Boswijk, Tweede Kamerlid CDA, portefeuille Landbouw, Natuur & Visserij

Wanneer: woensdag 30 maart 2022 inloop vanaf 19:30 uur, start 20:00 uur
Waar: De Kerckhaen, Jisperweg 57, 1464 NG Westbeemster

Water, Land & Dijken organiseert samen met de Agrarische Jongeren Purmerend de thema avond over de Landbouwvisie die Derk Boswijk uitdraagt over ‘perspectief voor de boeren’.

De agrarische sector ligt onder een vergrootglas, iedereen vindt er iets van. Verschillende onzekerheden hebben directe invloed op de dagelijkse bedrijfsvoering. Hoe ziet de politiek dit en wat verwachten zij van agrariërs in de toekomst? Sluit dit aan bij de toekomstvisie van de  (jonge)boer? De avond is zo ingericht dat er na een inleiding  en presentatie een open gesprek gevoerd wordt tussen u en Derk Boswijk, met ruimte voor discussie en vragen.

Programma: 
19:30-20:00 uur – inloop met koffie/thee
20:00 uur – welkomstwoord en inleiding door voorzitter Frank de Wit
20:15 – 21:00 uur – presentatie Derk Boswijk
21:00 – 21:45 uur – vragen en discussie
22:00 uur – einde, borrel en napraat

Derk Boswijk is sinds maart 2021 Tweede Kamerlid en heeft onder andere landbouw in zijn portefeuille. Tijdens de eerste periode in de Tweede Kamer heeft Derk elke week een ander agrarisch bedrijf bezocht om zo meer van de verschillende sectoren te leren. Door zijn heldere visie en praktische kijk neemt hij ons graag mee in zijn kijk op de agrarische sector, waar mogelijkheden zijn en waar we mee aan de slag kunnen.

Eerste grutto ei van Nederland gevonden in Oostzaan

Op 21 maart om 15.02 uur is in Oostzaan in de provincie Noord-Holland het allereerste grutto-ei van 2022 in Nederland gevonden. De vondst is gemeld bij natuurorganisatie Landschap Noord-Holland. Het ei is gemeld bij Martijn Beets van Landschap Noord-Holland en hij bevestigt dat het inderdaad om een grutto ei gaat. De vinder is Wout de Jong uit Hoorn, vrijwilliger bij Agrarische Natuurvereniging Water, Land & Dijken in Purmerend. Het ei is gevonden op een perceel van boer René Taams. Deze boer zet zich al jaren via agrarisch natuurbeheer in voor weidevogelbescherming. Met het vinden van het eerste grutto-ei is het weidevogelseizoen 2022 in Noord-Holland nu echt begonnen.

Tag Archief van: Water Land en Dijken