Project

Biodiversiteit op boerenerven gemeente Purmerend

Meer insecten, meer vogels, egels of vleermuizen? Met een paar maatregelen op het boerenerf kunt u al een groot verschil maken. Op zo ongeveer 14 agrarische bedrijven gaan we komend jaar aan het werk voor verbetering biodiversiteit op het erf in de gemeente Purmerend.

Samenwerking

Gemeente Purmerend vindt biodiversiteit belangrijk. Met diverse maatregelen is de gemeente daarom bezig om de biodiversiteit te verbeteren binnen haar gemeentegrenzen. Zo ook in het buitengebied; in samenwerking met agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken en stichting Landzijde (landbouw & zorg) is het project Biodiversiteit op het boerenerf van start gegaan. Er hebben zich al vodoende bedrijven aangemeld voor dit project, naar verwachting hebben we in 2025 weer budget.

Hoe gaat het in z’n werk?

Een veldcoördinator van Water, Land & Dijken komt bij u langs voor een erfscan. Daarmee wordt de huidige biodiversiteit van het erf in beeld gebracht. Vervolgens wordt, in samenspraak met u, bepaald wat er verbeterd zou kunnen worden en wat de wensen zijn. Via een bestellijst kunnen daarna (fruit)bomen, vaste planten, nestkastjes of plantgoed voor bijvoorbeeld een heg/haag besteld worden. Er is van alles mogelijk. De onkosten hiervoor worden, tot een maximum bedrag, vergoed door de gemeente Purmerend. De enige verbintenis is dat u het zelf plant en/of plaatst en ervoor zorgt dat de uitgevoerde maatregelen minimaal vijf jaar goed worden beheerd.

Het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Voor komend jaar is het maximum aantal deelnemers al bereikt. Eind 2024 zal er een nieuwe inschrijfronde volgen.

Dit project wordt gefinancierd door gemeente Purmerend.