Tag Archief van: Tegengaan van bodemdaling

Automatische grondwaterstandmeters in Landelijk Noord

In het kader van het project Vitaal Platteland Landelijk Noord heeft Water, Land & Dijken Ellitrack-meters geplaatst bij de 6 deelnemers aan het project in Landelijk Noord. Sinds eind juni wordt de grondwaterstand d.m.v. een druksensor ieder uur automatisch gemeten op een perceel van iedere boer. Drie van hen hebben al maatregelen genomen; een deelnemer heeft greppelinfiltratie ingericht, twee andere deelnemers hebben vorig jaar een waterinfiltratiesysteem aangelegd. Het is mooi te zien welk effect deze inrichting heeft op de grondwaterstand en wat er gebeurt als je niets doet, zie hiervoor de lichtblauwe lijn, waterstand gecorrigeerd.  Zie bijlage voor de grafieken.

Tag Archief van: Tegengaan van bodemdaling