Tag Archief van: Landbouwportaal Noord-Holland

Bodemcoach geeft praktische adviezen

In het blad Akkerwijzer staat een mooi drieluik interview over de ervaringen van drie bodemcoaches. Zij gaan via het Landbouwportaal kosteloos op bedrijfsbezoek voor kennis, onafhankelijk advies en praktische tips over de bodem. Ze vertellen over hun bezoeken aan akkerbouwbedrijven, het nut ervan en hoe belangrijk het is om regelmatig een schop in de grond te zetten en zelf naar de bodemkwaliteit te bekijken. Dat is ook precies wat een bodemcoach doet op bedrijfsbezoek, samen het veld in en een aantal profielkuilen analyseren. Om zicht te krijgen op de structuur, doorlaatbaarheid, beworteling, het waterbergend vermogen en het bodemleven. Adviezen worden ook op papier gezet zodat het nagelezen kan worden.

Ook interesse in een bezoek door een bodemcoach?

Er zijn bodemcoaches speciaal voor de veehouderij, bloembollenteelt, akkerbouw en vollegrondsgroente. U kunt via www.landbouwportaalnoordholland.nl onder thema Bodem een onafhankelijke coach aanvragen. Heeft u nog geen account onder het portaal, kies dan eerst inloggen/registeren en maak een account aan. Via uw email ontvangt u een bevestigingslink. Zodra u uw aanmelding heeft bevestigd kunt u  inloggen in het portaal. Ga naar Thema’s, kies voor ‘Duurzaam bodembeheer’ en ga naar ‘Aanmelden’. Vul uw bedrijfsgegevens in en meld u aan. De bodemcoach neemt binnen een week contact met u op om een afspraak te maken.

Is er al eens een bodemcoach op bezoek geweest en wilt u weer samen in de bodem kijken om te zien hoe de bodemconditie nu is? Vraag dan een nazorgbezoek aan via uw bodemcoach.

Vragen? Bel de helpdesk van het portaal op 088-8886630.

 

Coaches Landbouwportalen Noord-Holland en Rijnland bij elkaar

Vrijdag 2 dec. jl. was er een coachdag voor alle coaches van Landbouwportaal Noord-Holland en Landbouwportaal Rijnland bij boerderij Wennekers in Hobrede. Deze was georganiseerd door WLD, LTO en KAVB. Doel van deze bijeenkomst was om de coaches te informeren over actuele ontwikkelingen in de landbouw. Goed voor hen om erover te weten voor als zij op bedrijfsbezoek gaan en hoe de coaches daar een rol in kunnen spelen. Niet alleen met subsidiemaatregelen, maar vooral nu ook met kennis en bewustwording.

Michael van der Schoot van LTO Nederland heeft een presentatie gegeven over het complexe verhaal achter de NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) en de huidige stand van zaken. Bodemcoach en agrarisch adviseur Coen Knook heeft vervolgens uitleg gegeven over het nieuwe GLB en de eco regeling. Aan de hand van enkele rekenvoorbeelden liet hij zien en daarna ons zelf laten berekenen hoe het op bedrijfsniveau kan uitpakken. De coaches zijn daarnaast met elkaar in gesprek gegaan over deze onderwerpen, zo leerden ze elkaar ook beter kennen. De presentaties zijn beschikbaar voor wie wil. Al met al een nuttige bijeenkomst, die werd afgesloten met heerlijke soep en broodjes. Annemarie.

WLD start bodemteam Noord-Holland

LTO Noord heeft ons gevraagd of wij coördinator willen worden van Bodemteam NH. In heel Nederland worden vanuit DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) 10 bodemteams opgericht, die elk bestaat uit ca. 10-15 bodemdeskundigen/adviseurs. Met de Regionale Bodemteams wil het DAW het advies aan boeren en tuinders versterken door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Hiermee kunnen er sterkere bodemadviezen gegeven worden.

Sterker bodemadvies

Als bodemadviseur kan het soms een uitdaging zijn om op de hoogte te blijven van alle kennis en ontwikkelingen rondom de bodem. Er zijn verschillende visies rondom de bodem. Om tot een integrale aanpak te kunnen komen, is het noodzakelijk om verschillende denkwijzen eerst naast elkaar neer te leggen.

Omdat er in NH al bodemadvies gegeven wordt door bodemcoaches via het Landbouwportaal, heeft LTO ons benaderd om het Bodemteam NH op te richten en te begeleiden. De deelnemers bepalen zelf een kennisagenda, afhankelijk van hun kennis behoefte. Daarvoor kunnen bijv. externe deskundigen ingehuurd worden, zodat ze hun eigen kennis waar nodig kunnen uitbreiden. Ook is er budget om met kleine groepjes boeren aan de slag te gaan, als soort van studieclubs.

Startbijeenkomst Bodemteam Noord-Holland

Dinsdag 28 juni was de startbijeenkomst met o.a. de bodemcoaches maar ook met andere bodemdeskundigen/adviseurs die we gevraagd hebben deel te nemen. Er is uitleg gegeven over het nut en doel van het bodemteam NH, en er is opgehaald wat voor ieder de meerwaarde is om aan te sluiten. Daar kwamen al mooie discussies en kennis uitwisseling uit.

Volgende stap is het verder definitief maken van de groep deelnemers en samen een kennis programma opstellen.