Tag Archief van: Boeren tellen vlinders

Brochure Boeren tellen vlinders

In de nieuwsbrieven van Water , Land & Dijken heb je al vaker kunnen lezen over de vlinder tellingen die boeren zelf doen voor het project BIMAG.

Vier van onze leden meten zelf nachtvlinders en op nog eens op 5 bedrijven worden ook de dagvlinders geteld.

Over de ervaringen van deelnemers én de resultaten van 2020 is een mooie brochure gemaakt. WLD deelnemer Jarno van Elten die samen met zijn dochter Emmelie de metingen doet, verteld over zijn ervaringen met het meten van de dag én nachtvlinders. Hier kun je direct naar de brochure Boeren tellen succesvol vlinders.

Indien je nog meer vragen hebt of in 2022 ook mee wilt doen dan kun je contact opnemen met Tanja Verbij via t.verbij@waterlandendijken.nl

Lees meer over het hele project onder het thema Natuur en biodiversiteit op deze website.

 

Prachtige resultaten nachtvlinder monitoring door boeren

De voorlopige resultaten van het landelijke project Boeren Insecten meetnet Agrarisch gebied (BIMAG) zijn bekend. Ook leden van water, Land en dijken doen mee met dit project. Het bijzondere is dat zij zelf monitoren op hun eigen bedrijf. Dit vergt de nodige inspanning maar geeft ook veel inzicht in de biodiversiteit op hun eigen bedrijf.

In 2021 gaan we door met BIMAG en streven we naar een landelijke dekking met nog meer deelnemers. De bedrijven die meedoen zijn heel divers, akkerbouwers, (melk)veehouders, tuinbouwers, biologische en gangbaar.

Hierbij vindt u het document met alle resultaten en de bijbehorende infographic.

Bent u naar aanleiding van dit document ook zo enthousiast geworden en wilt u zelf ook nacht en/of dagvlinders meten op uw bedrijf meldt u dan aan bij Tanja via:  t.verbij@waterlandendijken.nlBIMAG is een samenwerking tussen de Vlinderstichting, LTO Noord en BoerenNatuur

Lees hier ook over resultaten 2019

Tag Archief van: Boeren tellen vlinders