Project

Boeren tellen vlinders

In 2020 doen 7 boeren van Water, Land & Dijken mee met het monitoren van vlinders op hun bedrijf. 5 boeren monitoren nachtvlinders en bij 3 van hen is ook een dagvlinderroute uitgezet. Daarnaast monitoren 2 boeren alleen de dagvlinders. Het monitoren valt onder het project; Boeren Insecten Meetnet Agrarisch Gebied (= BIMAG) . In heel Nederland doen 50 boeren mee met dit project. Het is de bedoeling dat er langjarig, bijvoorbeeld 5 jaar, gemeten gaat worden.

Uit de studie van Kleijn et al. (2018) bleek dat er in Nederland vrijwel geen informatie is over trends van insecten in het agrarisch gebied.. Om een goed meetnet op te zetten in Nederland in agrarisch gebied heeft LTO Noord, Boerennatuur en de Vlinderstichting in 2019 een pilot opgezet om aan de slag te gaan met dag- en nachtvlinders. Vlinders zijn een goede indicator voor biodiversiteit in een gebied. Het is belangrijk dat er een goed en duurzaam insecten meetnet is. Op deze manier kun je goed meten of maatregelen om de insectenpopulatie te verbeteren werken.

Het leuke aan dit project is dat boeren zélf meten, al dan niet met hulp van een vrijwilliger. Op deze manier krijgen ze zelf ook een goed beeld van de vlinders op hun land. Voor het meten van de nachtvlinders heeft Iedere deelnemer heeft 3 emmers gekregen die als val dienen. De vlinders worden door een kleine ledlamp gelokt. De emmers staan op 3 verschillende locaties op de boerderij. Omdat er altijd op dezelfde locatie wordt gemeten krijg je inzicht wat de invloed is van de verschillende pakketten, bijvoorbeeld kruidenrijk grasland, mais of een perceel legsel beheer met voornamelijk Engels raai, op de insectenstand.

Voor de dagvlinders is er een route uitgezet Het enthousiasme om zelf te meten is zo groot dat we in 2021 opschalen naar 100 deelnemers. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de insecten in agrarisch gebied kiezen we ervoor om ook zo veel mogelijk verschillende soorten agrarische bedrijven te selecteren binnen dit project. Akkerbouw, tuinbouw, zuivelbedrijven, veeteelt, biologische en gangbaar, alles is vertegenwoordigd.

Dit project wordt gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en is een samenwerking van LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting.

Meer informatie bij Tanja Verbij, t.verbij@waterlandendijken.nl

Op de foto’s hiernaast zie je boven: brandnetelrolmot, midden: nachtvlinder emmer bij nacht, onder: pauwoogpijlstaart.

Infographic BIMAG resultaten 2019

Infographic BIMAG resultaten 2020

Lees hier ook over BIMAG:

bericht van LTO Noord

bericht van Boerennatuur

bericht van Vlinderstichting