Tag Archief van: BIMAG

Agrarische Vlindermonitoring

Er zijn 405 soorten nachtvlinders geteld in het agrarisch gebied. Het hoogste aantal tot nu toe! De Vlinderstichting presenteerde half november de resultaten van de vlinder tellingen door de boeren die deelnemen aan BIMAG (Boeren Insecten Meetnet Agrarische Gebied). Een nieuwe soort is bijvoorbeeld de katoendaguil, die werd 17 keer gezien. En ook de zeldzame spaanse vlag werd op veel plekken gezien. In totaal hebben dit jaar 143 boeren en tuinders samen 25.000 nachtvlinders geteld.

Er waren ruim 20 boeren, uit alle delen van het land, aanwezig. Zowel uit Groningen als uit Limburg. Het mooie is dat het ook melange was van de verschillende soorten bedrijven. Het overgrote deel is melkveehouder of akkerbouwer, maar ook de fruitteelt en de schapenhouderij waren vertegenwoordigd. Er was op de interactieve middag veel ruimte voor het delen van ervaringen.

Kortom een energieke middag met heel veel positieve energie. Zelfs boeren die al 5 jaar meedoen hebben weer zin in het nieuwe seizoen! Hoe mooi is dat. Volgend jaar is er ruimte voor extra deelnemers, want het is belangrijk dat het vlinder meetnet groeit, meer monitoring geeft meer inzicht. Wit u meedoen? Neem contact op met Tanja Verbij, t.verbij@waterlandendijken.nl

Spaanse vlag

Katoendaguil

(beide beelden van de Vlinderstichting)

Doe dit jaar ook mee met vlindermontoring op uw bedrijf

Vlinders zijn een goede indicator voor biodiversiteit in een gebied. Door zelf te monitoren krijgt u inzicht in de biodiversiteit op uw bedrijf en dit ook uitdragen. Door te monitoren kunt u goed meten wat er al aan biodiversiteit aanwezig is en of maatregelen om de insectenpopulatie te verbeteren werken.Het leuke aan dit project is dat u als  boer zélf kunt meten, al dan niet met hulp van een vrijwilliger. Op deze manier krijgt u een goed beeld van de vlinders op uw land.

We zijn  op zoek naar  enthousiaste boeren die zelf de vlinders op hun bedrijf willen monitoren. (Let wel; het kan verslavend werken)

Wat gaat u doen?

Voor het meten van de nachtvlinders krijgt men 3 emmers die als val dienen. De vlinders worden door een kleine ledlamp gelokt. De emmers staan op 3  vaste locaties op de boerderij. Zo krijgt u inzicht wat de invloed is van de verschillende vormen van beheer, bijvoorbeeld kruidenrijk grasland, mais, grasklaver of een perceel met voornamelijk Engels raai, op de insecten-stand.

Het enthousiasme om zelf te meten is zo groot dat we in 2023 opschalen naar 180 deelnemers. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de insecten in agrarisch gebied kiezen we ervoor om ook zo veel mogelijk verschillende soorten agrarische bedrijven te selecteren binnen dit project. Akkerbouw, tuinbouw, zuivelbedrijven, veeteelt, biologische en gangbaar, alles is vertegenwoordigd.

Er is ook een mogelijkheid om een dagvlinderroute uit te zetten op het bedrijf, hier worden tweewekelijks elke vlinders geteld al dan niet met een vrijwilliger. De metingen worden om de week gedaan tussen 1 april en 1 oktober. We zoeken mensen die langjarig willen meedoen.

Heeft u interesse om zelf de vlinders op uw bedrijf te monitoren maar heeft u nog vragen, neem dan contact op met Tanja Verbij via t.verbij@waterlandendijken.nl tel 06-255 177 27

Voor meer informatie en aanmelden zie onderstaande link: https://www.vlinderstichting.nl/bimag/

Oproep om zelf vlinders te tellen op uw bedrijf

Het boerenland bruist van de biodiversiteit, toch?
Iedereen kent wel de berichten over het afnemen van de biodiversiteit in het algemeen en in het bijzonder op het platteland. Maar hoe zit dat op uw bedrijf? Om hier een antwoord op te krijgen kunt u nu zelf aan de slag om inzichtelijk te maken hoe het met de diversiteit is gesteld bij u in het land. Dit doet men door bijvoorbeeld nachtvlinders te monitoren. Vlinders zijn een goede indicator voor biodiversiteit in een gebied. Het is belangrijk dat er een goed en duurzaam meetnet is. Op deze manier kan men goed meten of maatregelen om de insectenpopulatie te verbeteren werken.

Voor Noord Holland zijn we op zoek naar boeren die zelf de vlinders op hun bedrijf willen monitoren. (Let wel; het kan verslavend werken)

Wat gaat u doen?
Het meten is onderdeel van het BIMAG project waarbij op dit moment al 80 collega boeren aan meedoen. Voor het meten van de nachtvlinders krijg je 3 emmers die als val dienen. De vlinders worden door een kleine ledlamp gelokt. De emmers staan op 3 vaste locaties op de boerderij. Zo krijgt men inzicht wat de invloed is van de verschillende vormen van beheer, bijvoorbeeld kruidenrijk grasland, mais, grasklaver of een perceel met voornamelijk Engels raai, op de insectenstand. Het is heel makkelijk te doen en u heeft er geen kennis van nachtvlinders voor nodig. Met de BIMAG meetmethode is het ook niet meer nodig om s, nachts er op uit te gaan om de vlinders te tellen. De nachtvlinder metingen worden gedaan tussen 1 april en 1 oktober. Op elk moment kunt u instromen. Er is ook een mogelijkheid om een dagvlinderroute uit te zetten op het bedrijf.

Join the club
Het enthousiasme om zelf te meten is zo groot dat we binnen het BIMAG project,  in 2022,  opschalen naar 100 deelnemers. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de insecten in agrarisch gebied kiezen we ervoor om ook zo veel mogelijk verschillende soorten agrarische bedrijven te selecteren binnen dit project. Akkerbouw, tuinbouw, zuivelbedrijven, veeteelt, biologische en gangbaar, alles is vertegenwoordigd.

Heeft u interesse om ook zelf de vlinders op uw bedrijf te monitoren of heeft u hier vragen over, neem dan contact op met Tanja Verbij via t.verbij@waterlandendijken.nl tel 0625517727. Voor meer informatie en aanmelden zie onderstaande link: https://www.vlinderstichting.nl/bimag/

Brochure Boeren tellen vlinders

In de nieuwsbrieven van Water , Land & Dijken heb je al vaker kunnen lezen over de vlinder tellingen die boeren zelf doen voor het project BIMAG.

Vier van onze leden meten zelf nachtvlinders en op nog eens op 5 bedrijven worden ook de dagvlinders geteld.

Over de ervaringen van deelnemers én de resultaten van 2020 is een mooie brochure gemaakt. WLD deelnemer Jarno van Elten die samen met zijn dochter Emmelie de metingen doet, verteld over zijn ervaringen met het meten van de dag én nachtvlinders. Hier kun je direct naar de brochure Boeren tellen succesvol vlinders.

Indien je nog meer vragen hebt of in 2022 ook mee wilt doen dan kun je contact opnemen met Tanja Verbij via t.verbij@waterlandendijken.nl

Lees meer over het hele project onder het thema Natuur en biodiversiteit op deze website.

 

Prachtige resultaten nachtvlinder monitoring door boeren

De voorlopige resultaten van het landelijke project Boeren Insecten meetnet Agrarisch gebied (BIMAG) zijn bekend. Ook leden van water, Land en dijken doen mee met dit project. Het bijzondere is dat zij zelf monitoren op hun eigen bedrijf. Dit vergt de nodige inspanning maar geeft ook veel inzicht in de biodiversiteit op hun eigen bedrijf.

In 2021 gaan we door met BIMAG en streven we naar een landelijke dekking met nog meer deelnemers. De bedrijven die meedoen zijn heel divers, akkerbouwers, (melk)veehouders, tuinbouwers, biologische en gangbaar.

Hierbij vindt u het document met alle resultaten en de bijbehorende infographic.

Bent u naar aanleiding van dit document ook zo enthousiast geworden en wilt u zelf ook nacht en/of dagvlinders meten op uw bedrijf meldt u dan aan bij Tanja via:  t.verbij@waterlandendijken.nlBIMAG is een samenwerking tussen de Vlinderstichting, LTO Noord en BoerenNatuur

Lees hier ook over resultaten 2019

Tag Archief van: BIMAG