Tag Archief van: Weidevogeltellingen 2023

Weidevogelmonitoring 2023

Water, Land & Dijken vindt het belangrijk om inzicht te hebben in de weidevogelresultaten; dit is van belang om tijdens het seizoen het beheer te kunnen sturen, én om tijdens en ná afloop met deelnemers en de buitenwereld te kunnen communiceren over de effecten van het beheer.

In 2023 wordt een gedeelte van ons werkgebied geteld door de provincie en ook Water, Land & Dijken laat in een aantal gebieden een weidevogeltelling uitvoeren. De gebieden die in 2023 worden geteld zijn op bijgaand plaatje weergegeven.

Tussen eind maart en half juni vinden vijf telrondes plaats. In deze periode bezoeken de tellers percelen in het gebied. De telling vindt voornamelijk plaats vanaf de weg of het polderpad. Soorten als grutto, tureluur, kievit en scholekster worden geteld, maar ook gele kwikstaart, graspieper en veldleeuwerik staan op de tellijst. In de tweede helft van mei wordt tevens een alarmtelling uitgevoerd, hiervoor gaan de tellers 1 keer echt het land in. Met behulp van deze telling kunnen we bepalen hoeveel kuikens er vliegvlug zijn geworden, dus hoeveel weidevogelbroedparen hun pullen hebben groot gebracht, want dat is waar we het met zijn allen voor doen!

Na iedere telronde worden de telgegevens aan ons geleverd. Dit overzicht communiceren wij zo snel mogelijk digitaal op kaart met de deelnemers. Het kan tot goede gespreksstof leiden tussen boer en veldcoördinator.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Tessa Hoogeveen, projectleider, via e-mail: t.hoogeveen@waterlandendijken.nl

Plaatje 1: Gebieden weidevogeltelling 2023 door de provincie.

 

Plaatje 2: Gebieden weidevogeltelling 2023 door WLD.