Tag Archief van: weidevogelbeheer

Succesvolle kennisbijeenkomst over kruidenrijk grasland

Veel agrariërs zijn momenteel geïnteresseerd in productief of extensief kruidenrijk grasland. Maar past het binnen de bedrijfsvoering? En wat is de opbrengst en voederwaarde van kruidenrijk grasland voor het vee?

Vorige week doken we tijdens een kennisbijeenkomst, in dit onderwerp met Pedro Janssen van het Louis Bolk Instituut als deskundige. Hij heeft diverse onderzoeken uitgevoerd naar zowel productief als extensief kruidenrijk grasland op diverse grondsoorten.

Tijdens deze avond, met een grote opkomst van meer dan 55 leden, vertelde Pedro over de opbrengsten en voederwaarde van kruidenrijk grasland maar ook over de voordelen voor de bodem en biodiversiteit. Ook werd er dieper ingegaan op het verschil in beheer van productief en extensief kruidenrijk grasland. En voor welke grondsoort het geschikt is of juist minder. Het was een informatieve avond al kwamen ook de beperkingen naar voren van met name de veengronden. Doordat deze gronden een lage PH hebben, houden lang niet alle kruiden stand.

Binnen Water, Land & Dijken zijn we sinds dit jaar gestart met het structureler aanbieden van kennisbijeenkomsten. Voor de eerste helft van dit jaar is er al een mooi gevarieerd programma samengesteld. Zo komt er een drone demonstratie, is er een weidevogelexcursie op Marken en hebben we het Hoogheemraadschap uitgenodigd voor een avond over de waterkwaliteit en de KRW-doelstellingen. Via de agenda voor leden kunnen de kennisbijeenkomsten en excursies ingezien worden.

 

 

Wormen onderzoek op plasdrassen

Is er voor onze grutto’s voldoende voedsel te vinden om op te vetten in de plasdrassen? En krijgt het bodemleven wel voldoende tijd om zich te herstellen na het weidevogelseizoen? Dit zijn twee belangrijke vragen tijdens het wormenonderzoek waar Water, Land & Dijken mee is gestart.

De grutto’s zijn alweer onderweg naar Nederland en daarom worden vanaf volgende week de plasdrassen vol gezet met water. Het water zorgt dat wormen en emelten naar het oppervlakte komen, waardoor ze beter bereikbaar zijn voor de weidevogels. Een heerlijk maaltje voor de grutto’s na een lange tocht uit Afrika.

Water, Land & Dijken heeft veel enthousiaste deelnemers die jaarlijks water opzetten. Dit gebeurd vaak meerdere jaren op dezelfde locatie, maar heeft het bodemleven zich wel weer hersteld voor het nieuwe weidevogelseizoen? En is er daardoor wel genoeg voedsel te vinden? Om hier achter te komen worden 7 plasdrassen in de Zeevang meermaals onderzocht. Er worden plaggen gestoken om het aantal en het gewicht aan wormen te meten. De eerste ronde is geweest, de volgende ronde zal na het weidevogelseizoen plaatsvinden.

 

 

Een verslag van het jaar 2020 in vogelvlucht

Graag presenteer ik u het jaarverslag 2020 van Water, Land & Dijken. Het was het jaar van covid-19, lockdown en maatregelen, maar gelukkig kon het agrarisch natuurbeheer en de meeste van onze activiteiten doorgaan. Er was zelfs verbreding van het aantal projecten die we uitgevoerd hebben.
De vijf thema’s van ons beleidsplan worden al meer gevuld met zinvolle, actuele en belangrijke projecten, die er toe doen voor onze leden, en voor hun bedrijfsontwikkeling. Maar ook voor de samenwerkende organisaties en overheden. Hiermee blijkt dat onze vereniging een goede plek heeft in het uitvoeren en ondersteunen van projecten.

Veel leesplezier,
Namens alle medewerkers,

Frank de Wit, voorzitter Water, Land & Dijken

Column Walter Menkveld

De kloof tussen politiek en praktijk

Het plan voor deze column was een tekst over de toegenomen recreatie in coronatijd. En dat daar niet alleen sprake van is in de stadsparken, zoals het Vondelpark, maar ook op het platteland. En dat de boeren daar steeds meer van merken. Waarbij wij zien dat er steeds meer behoefte is aan bordjes met de tekst: ’Broedgebied weidevogels, niet betreden’. Echter er gebeurde afgelopen donderdagavond iets op Twitter, naar aanleiding van zo’n bordje, waardoor deze column een andere insteek krijgt.

Op die avond viel mijn oog op een twitterbericht van Tweede Kamerlid Laura Bromet, die een foto plaatste van zo’n bordje met daarbij het tekstbericht: ‘Op dit weiland rest slechts een foto van een weidevogel. De kievit zelf is in geen velden of wegen te bekennen’. De boer, een van onze leden, van wie het betreffende perceel is, reageerde furieus. En terecht. Want wat bleek: op het bewuste perceel broedde op dat moment 9 paar weidevogels. En zo ontstond er een discussie op Twitter. Maar hoe kun je in slechts 280 leestekens de feiten helder weergeven en beargumenteren hoe het echt zit? Dat gaat niet. Waardoor er onbegrip en irritatie blijft.

In samenspraak met de betreffende boer hebben we het Kamerlid uitgenodigd om de situatie in het veld te bekijken. Haar te vertellen en te laten zien hoe de boer met hart en ziel zijn best doet voor de weidevogels. Zoals vele leden van ons. En hoe wij als WLD altijd op zoek zijn naar nog betere methoden om weidevogels te behouden in ons werkgebied. Hoe we niet alleen beheren maar ook leden helpen met aanleg van plas-dras percelen, plaatsen van vossenrasters en het inzaaien van kruidenrijke graslanden.

Afgelopen dinsdag was die ontmoeting. In de stal bij de boer, want het stormde en regende pijpenstelen. We hebben uitgelegd wat we doen. De boer vertelde hoe betrokken hij is met het weidevogelbeheer. En ook waar we tegenaan lopen. Predatie door vossen. Uitkopen van boeren. En wie moeten straks de weidevogels beheren?

Het was een gesprek met feiten en emoties. Waarbij uiteindelijk gezamenlijk de conclusie werd getrokken dat boeren noodzakelijk zijn voor een goed weidevogelbeheer, met een echt verdienmodel en aanpak van predatie.

Voor mij was weer eens duidelijk hoe belangrijk het is om in de praktijk te laten zien wat WLD en haar leden allemaal doen voor de weidevogels. Dat de politiek, die beslist over beleid en geld, vaak niet weet wat er gebeurt in de praktijk. Dat er daardoor een kloof bestaat tussen politiek en praktijk. Die we niet oplossen met twitterberichten, maar door bij elkaar op bezoek te gaan, vragen te stellen en te luisteren.

Ik roep alle politici en andere beleidsmakers op om dit voorjaar een boer te bezoeken die aan weidevogelbeheer doet. En de boeren om hen te ontvangen en met hart en ziel te laten zien en horen hoe zij zich inzetten voor weidevogels.

Walter Menkveld, directeur Water, Land & Dijken