Succesvolle kennisbijeenkomst over kruidenrijk grasland

Veel agrariërs zijn momenteel geïnteresseerd in productief of extensief kruidenrijk grasland. Maar past het binnen de bedrijfsvoering? En wat is de opbrengst en voederwaarde van kruidenrijk grasland voor het vee?

Vorige week doken we tijdens een kennisbijeenkomst, in dit onderwerp met Pedro Janssen van het Louis Bolk Instituut als deskundige. Hij heeft diverse onderzoeken uitgevoerd naar zowel productief als extensief kruidenrijk grasland op diverse grondsoorten.

Tijdens deze avond, met een grote opkomst van meer dan 55 leden, vertelde Pedro over de opbrengsten en voederwaarde van kruidenrijk grasland maar ook over de voordelen voor de bodem en biodiversiteit. Ook werd er dieper ingegaan op het verschil in beheer van productief en extensief kruidenrijk grasland. En voor welke grondsoort het geschikt is of juist minder. Het was een informatieve avond al kwamen ook de beperkingen naar voren van met name de veengronden. Doordat deze gronden een lage PH hebben, houden lang niet alle kruiden stand.

Binnen Water, Land & Dijken zijn we sinds dit jaar gestart met het structureler aanbieden van kennisbijeenkomsten. Voor de eerste helft van dit jaar is er al een mooi gevarieerd programma samengesteld. Zo komt er een drone demonstratie, is er een weidevogelexcursie op Marken en hebben we het Hoogheemraadschap uitgenodigd voor een avond over de waterkwaliteit en de KRW-doelstellingen. Via de agenda voor leden kunnen de kennisbijeenkomsten en excursies ingezien worden.