Tag Archief van: Vrijwilligersraad

Vrijwilligers belangen op andere manier verankerd in organisatie

Met ingang van 1 januari 2024 houdt de Vrijwilligersraad op te bestaan. Dit werd eerder al meegedeeld op de afgelopen Slotavond van het weidevogelseizoen in Hotel De Rijper Eilanden. De leden van de Vrijwilligersraad werden met een boek en bon bedankt voor alle jaren enthousiaste inzet. De raad zou komend jaar nog bestaan uit vier personen en dat is te weinig om goed te kunnen functioneren. Ondanks diverse pogingen is het de laatste jaren niet gelukt om voldoende uitbreiding te vinden.

Sinds de oprichting van Water, Land & Dijken zetten de leden van de Vrijwilligersraad zich in om de belangen van alle vrijwilligers te behartigen. Omdat vrijwilligers een essentieel onderdeel zijn van onze vereniging, is besloten om de activiteiten van de Vrijwilligersraad onder te brengen in een project, net als bijvoorbeeld het agrarisch natuurbeheer. Vanuit het team van Water, Land & Dijken wordt Tanja Verbij de projectleider. Op die manier blijven de belangen van de vrijwilligers verankerd in de organisatie.

Vrijwilligers zullen weinig van merken van deze wijziging in de organisatie, want alle activiteiten worden voortgezet! In plaats van een vaste groep mensen die vanuit de Vrijwilligersraad activiteiten organiseren, gaat dat voortaan via werkgroepjes. Aan de vrijwilligers de vraag om mee te werken aan een activiteit. Denk bijvoorbeeld aan het meedenken over de invulling en het organiseren van de start- of slotavond. Of aan het opzetten van een fotowerkgroep, of wellicht wilt u meedenken over de werving van vrijwilligers of over cursussen die gegeven kunnen worden. De inzet van vrijwilligers voor Water, Land & Dijken is en blijft daarbij enorm belangrijk!

Heeft u vragen of wilt u meehelpen of meedenken met een vrijwilligerswerkgroep? Neem contact op met Tanja Verbij: t.verbij@waterlandendijken.nl