Tag Archief van: Visdiefvlotjes

Lukt het om de visdief te laten broeden in ons werkgebied

Dankzij een subsidiebijdrage van ‘Betrekken bij Groen Fonds’ lukte het Willem Overweg, veldcoördinator bij Water, Land & Dijken om 15 visdiefeilandjes/vlotten aan te leggen in ons werkgebied. Afgelopen najaar heeft Willem Overweg ervoor gezorgd dat alle materialen voor het maken van deze vlotjes/eilanden bij onze leden werden gebracht (met dank aan Spaansen bv die de transportkosten gesponsord hebben). En dat de eilandjes/vlotjes werden gemaakt met hulp van vrijwilligers.
En dat is gelukt; de eilandjes/vlotjes, voorzien van een laag schelpen, liggen allemaal klaar voor de visdiefjes. Die komen in de tweede helft van april richting Nederland en zullen in mei en juni gaan broeden. We hopen natuurlijk dat ze daarbij onze eilandjes/vlotten zullen gebruiken. Maar dat is dus nog even afwachten.
Het enthousiasme voor dit project onder onze leden was zo groot, dat er ook enkele leden op eigen initiatief vlotjes hebben gebouwd. Met hulp van Willem, die ze voorzag van bouwtekeningen en een lijstje met benodigdheden, zijn er nog eens 10 visdiefvlotjes bijgekomen.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Grada Kwantes, e-mail g.kwantes@waterlandendijken.nl

Over dit project kunt u ook lezen onder het kopje thema’s.

Visdiefjes komen in een gespreid bedje

Binnen ons werkgebied is genoeg voedsel voor de visdiefjes maar weinig broedgelegenheid. Onze veldcoördinator Willem Overweg zag daar kansen. Met behulp van het ‘Betrekken bij Groen fonds 2020’ van @Landschap Noord-Holland kregen we de kans om broedgelegenheid te creëren voor de visdiefjes.

Van visdieven is bekend dat ze een hele sterke voorkeur hebben om te gaan broeden op schelpenbankjes, schelpeneilandjes en broedvlotten omgeven door water. Met dit project gaan wij  15 schelpenbanken en/of vlotjes aanleggen in bestaande plas-drassen van onze leden. De aanleg van deze eilandjes/vlotjes wordt met behulp van vrijwilligers uitgevoerd.

Vorige week zijn de materialen uitgeleverd door @Spaansen BV, (die ons de transportkosten gesponsord heeft), bij de 15 locaties. En inmiddels zijn de eerste eilanden al gemaakt door vrijwilligers en/of hulpboeren.

Zie hier het resultaat. Als dat geen gespreid bedje is voor de visdief!

 

#meerbiodiversiteitindeplas-dras #visdief #landschapnoordholland #betrekkenbijgroenfonds2020 #Spaansenbv