Tag Archief van: Visdiefjes eilandjes succes

Schelpen in de polder, hoe is het de visdief vergaan

Vanuit het toegekende budget van het ‘Betrekken bij Groen Fonds’ van landschap Noord-Holland  zijn afgelopen winter visdiefeilandjes en –vlotten gemaakt met behulp van vrijwilligers, boeren en onze veldcoördinatoren. Het was hen gelukt om voor het broedseizoen alles klaar te hebben. En toen was het afwachten wat de visdiefjes vonden van de schelpen in de polder. Waarop werd gehoopt is gelukt, veel eilandjes en vlotten zijn gevonden, en niet alleen door de visdief. Wel zagen we dat de visdiefeilandjes een beter resultaat hadden dan de visdiefvlotten.

Op 2 eilandjes in Jisp en Kwadijk hebben in totaal 9 visdiefpaartjes met succes gebroed waarbij tenminste 18 jongen zijn groot geworden. Het gehoopte nevenresultaat is ook bereikt. Op een visdiefeiland in een grote plas dras in Kwadijk werd naast de visdieven ook succesvol gebroed door 4 paar kluten die zeker 9 jongen hebben groot gekregen.

Ook zien we dat scholeksters en kieviten gebruik maken van de schelpeneilandjes. Dat scholeksters er gebruik van zouden maken was nog wel enigszins verwacht maar dat de kievit dit ging doen, was een verrassing. Op Marken broedde 2 x een kievit, in Jisp een scholekster en kievit en in Middelie een scholekster. Deze legsels zijn succesvol uitgekomen en de pullen zijn vliegvlug geworden. Eén visdiefvlot in Etersheim werd als broedlocatie gebruikt  door een meerkoet.

In  Middelie had een particulier, die niet mee kon doen met het project, zelf een aantal visdiefvlotten gemaakt omdat het project hem erg aansprak. 1 vlot werd ingenomen door een paartje visdieven . Helaas is dit legsel met 3 eieren aan het eind van de broedtijd gepredeerd door een onbekende predator.

Inmiddels zijn een aantal vlotten alweer uit het water gehaald en opgeborgen. Schelpeneilandjes en broedplatforms zijn gevoelig voor ongewenste vegetatie- en onkruidgroei en vergen jaarlijks  onderhoud. Bij onvoldoende onderhoud zijn de eilandjes binnen 1 à 2 jaar totaal overwoekerd waardoor ze  hun functie verliezen. Duidelijk is dat er werk aan de winkel is en blijft om ze in goede staat te houden. En sommigen eilandjes en vlotten moeten nog wat verbeterd  worden  om de visdief volgend seizoen weer te verwelkomen.

Al met al mag worden gezegd dat dit project geslaagd is. De vele vormen van natuur en de functie van een plas dras werden door dit project nog mooier en daarmee de  biodiversiteit verder uitgebreid. En dat allemaal mede door de inzet een grote groep betrokken vrijwilligers en deelnemers.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op met Grada Kwantes, g.kwantes@waterlandendijken.nl