Tag Archief van: Visdiefeilanden en vlotten

Geslaagde workshop biodiversiteit op het erf

Woensdagmiddag 6 dec. jl. was er voor onze leden een workshop over biodiversiteit op het erf . We waren daarvoor welkom op het agrarisch bedrijf van de familie Breebaart in Wijdewormer. Het boerenerf kent veel bewoners, denk aan (boeren)zwaluwen, vleermuizen, dag- en nachtvlinders, koolmeesjes en soms zelfs een steenuil. Wat hebben deze soorten nodig om goed te gedijen? Wat kan men doen om het ze naar de zin te maken? Daar ging deze workshop over, met als gastsprekers Kevin Raatjes en Jerry Lust van Landschap Noord-Holland over erfbewoners en hun leefomgeving. Hieronder het verslag:

‘’De steenuil is de ambassadeur van een biodivers erf’’, daarmee begon Jerry Lust, van Landschap Noord-Holland zijn verhaal. ‘’Want die steenuil leeft het liefst op een veelzijdig erf.’’ Hij en zijn collega Kevin Raatjes namen ons mee in die veelzijdigheid. Zij vertelden over wat de steenuil nodig heeft aan voedsel en beschutting, en wat zijn prooien nodig hebben. Het is namelijk een groot samenhangend systeem, met vogels, insecten, amfibieën, zoogdieren en meer.

Daarna lopen we een rondje over het erf. Jolanda, die ons deze middag samen met haar man Cor op hun erf ontving, vertelde enthousiast over haar steenuiltjes. ‘’Ze zitten graag in de elzensingel rond het weitje, waar de jongen leren vliegen. Verder verstoppen ze zich graag tussen de ronde balen.’’ Naar aanleiding van een erfscan advies zijn ze de elzensingel in fases gaan knotten, zodat er ieder jaar wel elzenpropjes blijven hangen, de vogels smullen ervan. Verder hebben ze o.a. wilgen aangeplant, een takkenril gemaakt en eendenkorven in de sloot gezet.

De deelnemers deelden ervaringen die ze op hun eigen erf hebben opgedaan. Een aantal van hen doet mee aan het biodiversiteitspakket en sommigen hebben een erfscan gehad. Zo neemt iedereen weer een ander stukje inspiratie mee naar huis. ‘’Ik kan wel een boekje lezen, maar tijdens zo’n workshop blijft het toch beter hangen.’’ Maar bovenal is het de steenal waarover men enthousiast is geworden: ‘’We gaan ervoor dat we volgend jaar allemaal een steenuil op ons erf hebben!’’, aldus een van de deelnemers.

 

 

 

Visdiefeilanden en -vlotten, een schot in de roos

Conclusie na drie jaar is dat het visdiefeilanden en -vlotten project, gefinancierd vanuit ‘Betrekken bij Groen Fonds’ en Water, Land & Dijken, heel goed uitpakt, het is een schot in de roos. Het broedresultaat is vergeleken met 2022 weer omhoog gegaan. Mede dankzij de vele vrijwilligers die de visdiefeilanden en –vlotten in het voorjaar hebben opgeknapt lag er een gespreid bedje voor de visdief.

Een stijgende lijn voor het broedresultaat

Dei opknapbeurt heeft extra leuke successen opgeleverd en een stijgende lijn in het broedresultaat. Op 11 van de 15 locaties werd door 8 vogelsoorten gebroed. Zelfs een krakeend maakte haar nest in een grote ruige graspol op één van de eilandjes. (in 2022 werd er op 8 van de 15 locaties gebroed). Uit het niets gingen op een schelpeneilandje in een plas dras in Middelie maar liefst 8 paar visdieven en 3 paar kluten broeden terwijl hier vorig jaar maar één paartje visdief broedde. Alle nesten op dit eilandje kwamen uit doch helaas sloeg de vogelgriep aan het eind van het broedseizoen, toen de meeste pullen bijna vlieg vlug waren, genadeloos toe. Dat kostte helaas veel vogels. Opmerkelijk was dat het enkel de jongen waren die slachtoffer werden.

Een tweede visdiefeiland in Kwadijk komend seizoen

Een aparte vermelding waard zijn de twee succesvolle schelpen eilandjes in Jisp en Kwadijk. Maar liefst 22 paartjes visdieven, 2 paar kluten, 1 x scholekster en 1 x kokmeeuw kozen deze 2 eilandjes uit als broedplek en wisten hun pullen vliegvlug te krijgen. Daarmee werd het succes van 2022 fors verbeterd. Vanwege het succes van het visdiefeilandje in de plas dras in Kwadijk is door Water, Land & Dijken besloten om komend seizoen een tweede eiland met hulp van vrijwilligers aan te leggen.

Ook kluut en scholekster vinden de vlotten een goede broedplek

Op de overige locaties werden dit jaar maar liefst 14 legsels geteld van onder andere visdief en kluut. Op maar liefst 4 locaties werd er gebroed door scholeksters. Dat hadden we nog niet eerder gezien. Dus naast de broedplateaus die dit jaar her en der zijn geplaatst maakten de scholeksters ook gebruik van de visdiefvlotten en dat is toch een leuke constatering. Wat opvalt is dat er hoegenaamd geen nesten worden leeggeroofd. Het is kennelijk niet zo aantrekkelijk voor grondpredatoren, zoals marter of vos, om door het water naar de eilanden of vlotten te gaan.