Tag Archief van: Slotavond weidevogelseizoen

Leuk compilatie filmpje over visdieven

Heeft u het filmpje al gezien over de visdiefeilanden en vlotten? Dan zeker even kijken.
Met subsidie van ‘Betrekken bij Groen Fonds` van Landschap Noord-Holland en Provincie Noord-Holland en co-financiering door WLD werden in het najaar 2020 in het werkgebied van WLD gestart met het maken en aanleggen van broedlocaties voor de visdief. De visdief is een trekvogel die overwintert tot in Zuid-Afrika. Hij staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en heeft de status bedreigd en kwetsbaar. Vanaf medio april keert de visdief weer terug in Nederland. De visdief broedt in kolonies en bij voorkeur op kale bodem en (schelpen)-eilandjes en vlotten.
De visdieven foerageren in de vele polders binnen ons werkgebied maar broeden er op zeer beperkte schaal omdat er geen geschikte broedgelegenheden en/of onvoldoende broedlocaties voorhanden zijn. Daar wilden we wat aan doen. En wel door de terugkeer van de visdief als permanente broedvogel in het werkgebied van Water, Land & Dijken te stimuleren door broedgelegenheid te creëren d.m.v. aanleg van schelpenbanken, schelpeneilanden en het uitleggen van grote met schelpen ingerichte broedplatforms.
Boeren, vrijwilligers en zorgcliënten hebben zich vol enthousiasme ingezet. En met prachtig resultaat, wat we graag met u willen delen. In het volgende filmpje ziet u een mooie compilatie vanaf de start van het project tot aan dit najaar. Veel kijk plezier!  Link naar het filmpje

Trots!

Vorige week vierden we met vrijwilligers en boeren de slotavond, de afsluiting van het seizoen. Ik zeg vierden want het was weer echt een feestje. Ruim 120 vrijwilligers en boeren waren bij elkaar om de resultaten van het weidevogelseizoen met elkaar te bespreken. De passie en enthousiasme was in de zaal voelbaar. Gebogen over kaarten met stippen, die de broedparen van de vogels aangaven, werden ervaringen uitgewisseld, anekdotes verteld, analyses gemaakt en plannen voor het volgend jaar gesmeed.

De grote inzet van de boeren, geholpen door het natte voorjaar dit jaar, maakte het een succesvol jaar voor de weidevogels. Maar ook de inzet van onze ruim 400 vrijwilligers speelt daarin een belangrijke rol. Niet alleen bij het zoeken en beschermen van de legsels, maar ook bij het plaatsen van vossenrasters en visdiefeilandjes. Overigens spelen vrijwilligers bij Water, Land & Dijken niet alleen een rol  bij het weidevogelbeheer. Ook bij het monitoren van akkervogels, slootkanten en natuurvriendelijke oevers en bij hand-en-spandiensten op kantoor.

Samenwerking tussen boer en vrijwilligers is belangrijk. Dat vraagt om erkenning van elkaars rol, naar elkaar luisteren en begrip hebben voor elkaar. Bij de meeste boeren is het regelmatig koffiedrinken aan de keukentafel daarvoor een goed ritueel. Er wordt over het bedrijf gesproken, over het wel en wee van het boerengezin en die van de vrijwilligers. Maar bovenal over vogels. Waar zitten ze, waar gaat de boer maaien, bemesten, weiden en hoe kan de vrijwilliger de boer het beste helpen.

Hierdoor ontstaat er een grote betrokkenheid van de vrijwilliger. Niet alleen bij de weidevogels maar ook bij het boerenbedrijf waar hij of zij helpt. Ook dat was op de slotavond hoorbaar. Regelmatig hoorde ik vrijwilligers zeggen: “bij mijn boer” of “op mijn bedrijf’.

We hebben 500 agrarische leden en ruim 400 vrijwilligers. Hun samenwerking is een belangrijke schakel in het succes van het agrarische natuurbeheer en het weidevogelbeheer in het bijzonder. Die samenwerking bestaat op sommige plekken in ons werkgebied langer dan onze vereniging oud is. Dus meer dan 25 jaar. Daarom terecht dat onze voorzitter de slotavond opende met dat hij trots is op onze boeren én vrijwilligers.

Die uitspraak bleef de hele avond in de zaal hangen. De tijd vloog om. En velen verlangden alweer naar het komende seizoen. Zelf ging ik ook naar huis met een gevoel van trots. Trots dat ik bij deze vereniging mag werken. Trots dat we een collectief zijn, van boeren, vrijwilligers en werkorganisatie die zich sterk maakt voor plattelandsnatuur. Laten we dit in deze roerige tijden vol complexe beleidsopgaven vasthouden! Trots!

Walter Menkveld, directeur Water, Land & Dijken

Gouden Grutto Pul voor de familie Teerhuis op Marken

Wat een geslaagde slotavond van het weidevogelseizoen, vorige week dinsdag, met een grote opkomst, een reuze interessante lezing over vleermuizen, met tijd voor samen met onze veld coördinatoren praten over hoe het seizoen gegaan is èn met de uitreiking van de Gouden Grutto Pul trofee. Die gaat dit jaar naar…..familie Teerhuis op Marken.

Familie Teerhuis op Marken wint dit jaar de Gouden Grutto Pul trofee

“Deze prijs voelt echt als waardering’’

De Gouden Grutto Pul trofee 2021 is gisteravond op de slotavond van het weidevogelseizoen uitgereikt aan de familie Teerhuis uit Marken. De vrijwilligersraad van agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken reikt deze trofee jaarlijks uit aan een boerenbedrijf dat zich het meest onderscheidde in weidevogelbescherming. Muus Teerhuis: ‘’Het is echt een waardering voor het werk dat mijn vader 25 jaar geleden begonnen was en eigenlijk daarvóór al”. Mevrouw Wolmet Teerhuis is ook zeer trots: “Ja, de kinderen hebben de liefde voor weidevogels van jongs af aan meegekregen.” Dat is ook belangrijk vult zoon Muus aan: ‘Want, als je het zo hebt geleerd, dan pas je het in in de bedrijfsvoering. Voor ons is het vanzelfsprekend om met de vogels en nesten in het land rekening te houden en de agrarische werkzaamheden aan te passen”. De vrijwilligers die de familie Teerhuis tijdens het seizoen helpen met het beschermen van de weidevogels zijn ook zeer blij en trots met deze waarderingsprijs. Goed wederzijds contact wordt daarbij vooral gewaardeerd. Zoon Pieter Jan: “De vrijwilligers helpen ons op vaste dagen, maar ook op andere dagen dat hun hulp nodig is voor de weidevogelbescherming komen zij direct helpen, dat is ontzettend waardevol”. Het agrarisch bedrijf heeft schapen, in de zomer jongvee en een paardenpension. Tijdens het weidevogelseizoen zetten ze o.a. land plasdras, stellen maaien uit en plaatsen nestbeschermers.

Naast fam. Teerhuis was dit jaar ook de familie Oortwijn Hellingman uit Warder genomineerd voor hun uitstekende weidevogelbeheer.

Winnaar Gouden Grutto Pul 2020

Dennis Smit mocht dit jaar de Gouden Grutto Pul trofee in ontvangst nemen. Dennis Smit combineert een gangbaar melkveebedrijf met hoge natuurwaarden. Samen met de vrijwilligers zet hij zich in voor het weidevogelbeheer. Dit jaar waren er twee genomineerde bedrijven. Arie Zijp uit Assendelft en Dennis Smit uit Ursem zijn voorgedragen door hun weidevogelvrijwilligers, en vervolgens door de jury genomineerd.  Op onze pagina Terugblik weidevogelseizoen 2020 kunt u onder andere het filmpje zien waarin de twee genomineerde bedrijven zich voorstellen aan u. Door de corona maatregelen kon de jaarlijkse Slotavond weidevogelseizoen 2020 niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.