Tag Archief van: Project in samenwerking met gemeente Alkmaar en stichting Landzijde

Meer biodiversiteit op het boerenerf in gemeente Alkmaar

De gemeente Alkmaar is veel boerenerven rijk in de polders de Schermer en Starnmeer, maar ook in de veenweidegebieden rondom Graft en De Rijp. De boerenerven zijn een belangrijk leefgebied voor veel diersoorten van het boerenland. Van vlinders tot boerenzwaluwen en van steenuilen tot bijen. Met dit project willen we nog meer biodiversiteit op het boerenerf realiseren.

Gemeente Alkmaar heeft als doelstelling om meer biodiversiteit binnen haar gemeentegrenzen te creëren. In het stedelijk gebied zijn er al verschillende initiatieven om  aan deze doelstelling te werken. Nu wil de gemeente ook in het buitengebied de biodiversiteit stimuleren en heeft daar geld voor beschikbaar gesteld. Water, Land & Dijken heeft samen met gemeente Alkmaar een plan van aanpak opgesteld en gaat de coördinatie en uitvoering verzorgen. Najaar 2021 is het project ‘biodiversiteit op het boerenerf’ van start gegaan en heeft een looptijd van drie jaar.

Hoe gaat het in z’n werk

Agrarisch ondernemers binnen de gemeente Alkmaar kunnen zich komend najaar aanmelden voor een vrijblijvende erfscan. Een veldcoördinator van Water, Land & Dijken gaat bij de aangemelde deelnemers langs om deze scan uit te voeren. Wat is er al aan biodiversiteit op het erf aanwezig en met welke maatregelen zou het verbeterd kunnen worden? Aan de hand van deze input wordt er een biodivers erfplan voor de betreffende deelnemer opgesteld. Daarna kan de uitvoering van de gekozen maatregelen plaatsvinden; zoals bijvoorbeeld het planten van enkele (hoogstam) fruitbomen, het plaatsen van nestkasten of het aanleggen van een haag. Tevens maken we afspraken over het beheer en onderhoud van deze maatregelen. Tenslotte willen we een monitoringsprogramma opzetten met vrijwilligers om te zien hoeveel effect deze maatregelen hebben.

Samenwerken met Stichting Landzijde

Voor de uitvoering van diverse maatregelen willen we gaan samenwerken met de zorgboerderijen van Stichting Landzijde. De stichting heeft als ambitie om activiteiten te stimuleren en te faciliteren op de zorgboerderijen die een bijdrage leveren aan ecologisch natuurbeheer en/of biodiversiteitsherstel en die door de deelnemers uitgevoerd kunnen worden. De deelnemers kunnen bijvoorbeeld voor dit project nestkasten maken en plaatsen bij de boeren. En wellicht zijn er deelnemers die kunnen helpen met het plaatsen van bomen of met het monitoren.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Grada Kwantes, g.kwantes@waterlandendijken.nl of 06-25482057.