Tag Archief van: Nachtvlinders monitoring

Doe dit jaar ook mee met vlindermontoring op uw bedrijf

Vlinders zijn een goede indicator voor biodiversiteit in een gebied. Door zelf te monitoren krijgt u inzicht in de biodiversiteit op uw bedrijf en dit ook uitdragen. Door te monitoren kunt u goed meten wat er al aan biodiversiteit aanwezig is en of maatregelen om de insectenpopulatie te verbeteren werken.Het leuke aan dit project is dat u als  boer zélf kunt meten, al dan niet met hulp van een vrijwilliger. Op deze manier krijgt u een goed beeld van de vlinders op uw land.

We zijn  op zoek naar  enthousiaste boeren die zelf de vlinders op hun bedrijf willen monitoren. (Let wel; het kan verslavend werken)

Wat gaat u doen?

Voor het meten van de nachtvlinders krijgt men 3 emmers die als val dienen. De vlinders worden door een kleine ledlamp gelokt. De emmers staan op 3  vaste locaties op de boerderij. Zo krijgt u inzicht wat de invloed is van de verschillende vormen van beheer, bijvoorbeeld kruidenrijk grasland, mais, grasklaver of een perceel met voornamelijk Engels raai, op de insecten-stand.

Het enthousiasme om zelf te meten is zo groot dat we in 2023 opschalen naar 180 deelnemers. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de insecten in agrarisch gebied kiezen we ervoor om ook zo veel mogelijk verschillende soorten agrarische bedrijven te selecteren binnen dit project. Akkerbouw, tuinbouw, zuivelbedrijven, veeteelt, biologische en gangbaar, alles is vertegenwoordigd.

Er is ook een mogelijkheid om een dagvlinderroute uit te zetten op het bedrijf, hier worden tweewekelijks elke vlinders geteld al dan niet met een vrijwilliger. De metingen worden om de week gedaan tussen 1 april en 1 oktober. We zoeken mensen die langjarig willen meedoen.

Heeft u interesse om zelf de vlinders op uw bedrijf te monitoren maar heeft u nog vragen, neem dan contact op met Tanja Verbij via t.verbij@waterlandendijken.nl tel 06-255 177 27

Voor meer informatie en aanmelden zie onderstaande link: https://www.vlinderstichting.nl/bimag/

Prachtige resultaten nachtvlinder monitoring door boeren

De voorlopige resultaten van het landelijke project Boeren Insecten meetnet Agrarisch gebied (BIMAG) zijn bekend. Ook leden van water, Land en dijken doen mee met dit project. Het bijzondere is dat zij zelf monitoren op hun eigen bedrijf. Dit vergt de nodige inspanning maar geeft ook veel inzicht in de biodiversiteit op hun eigen bedrijf.

In 2021 gaan we door met BIMAG en streven we naar een landelijke dekking met nog meer deelnemers. De bedrijven die meedoen zijn heel divers, akkerbouwers, (melk)veehouders, tuinbouwers, biologische en gangbaar.

Hierbij vindt u het document met alle resultaten en de bijbehorende infographic.

Bent u naar aanleiding van dit document ook zo enthousiast geworden en wilt u zelf ook nacht en/of dagvlinders meten op uw bedrijf meldt u dan aan bij Tanja via:  t.verbij@waterlandendijken.nlBIMAG is een samenwerking tussen de Vlinderstichting, LTO Noord en BoerenNatuur

Lees hier ook over resultaten 2019