Tag Archief van: Loket Veenweideboeren Noord-Holland

Aandacht in het NHD voor nieuw loket voor veenweideboeren

In het Noord-Hollands Dagblad van 17 jan. jl. stond een uitgebreid artikel over het nieuwe Loket veenweideboeren Noord-Holland. Lees hier het hele artikel uit het Noord-Hollands Dagblad

Er lopen meerdere proeven om de klimaatdoelen in 2030 te halen, maar de maatregelen zijn nú al nodig. Daarom is besloten dat boeren alvast aan de slag mogen. Voor subsidie voor verschillende maatregelen, zoals bijvoorbeeld klei op veen,  kunnen veenweideboeren terecht bij Water, Land & Dijken bij het Loket Veenweideboeren Noord-Holland. Dit dankzij financiering door Provincie Noord-Holland.

In samenwerking met Cono en Wij.Land heeft inmiddels heeft de 1e klimaat kennisworkshop voor agrariërs plaatsgevonden.

Loket Veenweideboeren Noord-Holland

Komend jaar gaat Water, Land & Dijken van start met het Loket Veenweideboeren Noord-Holland. Dit loket is een plek waar mensen met agrarische grond 75% cofinanciering kunnen aanvragen voor het nemen van maatregelen die uitstoot van broeikasgas tegengaan. Denk hierbij aan aanleg van een systeem waarmee je water kunt infiltreren, klei in veen kan brengen, greppelinfiltratie maar ook bijvoorbeeld teelt van natte gewassen als dat je past.

Provincie Noord-Holland heeft de opdracht gekregen 0,14 megaton CO2 uitstoot te reduceren. Wij zijn van mening dat dit beter lukt op vrijwillige basis dan dit te verplichten. We zijn dan ook heel blij dat de Provincie besloten heeft het Loket Veenweideboeren Noord-Holland mogelijk te maken.

Hierin zijn drie aspecten belangrijk:

– Vergroten van kennis en draagvlak onder boeren voor adequate maatregelen;
– Verstrekken van financiële stimulansen voor het uitvoeren van maatregelen;
– Bevorderen van innovatie.

De komende periode gebruiken we voor het opzetten van het loket waarna vervolgens inrichting in de praktijk plaats zal vinden.
Voor meer informatie of wanneer u alvast wilt overleggen over uw idee dan kunt u contact opnemen met Martine Bijman, 06-25374307 of m.bijman@waterlandendijken.nl