Tag Archief van: Land en Dijken en Landzijde

Feestelijke aftrap voor ‘Biodiversiteit op het boerenerf in Alkmaar’

Vandaag was op het erf van zorgboerderij Polderpracht het officiële startmoment van het project biodiversiteit op het boerenerf in de gemeente Alkmaar. Wethouder Robert te Beest hing samen met boer Joost Stroomer een nestkastje op. Er hebben zich al 25 agrarisch ondernemers aangemeld om hun erf biodiverser te maken. Met relatief eenvoudige maatregelen als nestkasten, bloemrijke overhoekjes, struiken, (fruit-)bomen en heggen, ontstaat een betere leefomgeving voor de dieren die leven op en rond de boerenerven.

Drie partijen werken voor dit project samen. Water, Land en Dijken maakt voor elke boerenerf een erfscan en advies, de gemeente Alkmaar financiert het project inclusief de aanschaf van planten, hagen, struiken en bomen en de zorgboerderijen van Landzijde maken met de deelnemers de nestkasten en insectenhotels.

Bij het veldbezoek aan boerderij Polderpracht waren, naast vertegenwoordigers van de drie betrokken organisaties, ook vertegenwoordigers van LTO afdeling Land van Leeghwater en stichting Animo aanwezig. Boer Joost Stroomer leidde het gezelschap rond over het boerenerf waar al fruitbomen en een bijenlint aanwezig zijn. Hij vertelde dat hij door de erfscan op het erf meer mogelijkheden ziet, zoals aanleg van struiken, een takkenril, kleine amfibiepoel en nestkasten of insectenhotel.

 

Fotostudio Wick Natzijl