Tag Archief van: Klimaatdoelen

Voor boeren op veenweidegrond in Noord-Holland klei beschikbaar

Voor agrariërs op veenweidegrond in Noord-Holland is geschikte klei beschikbaar voor klimaatmaatregel

Vanaf november is er voor Noord-Hollandse agrariërs op veenweidegrond geschikte klei beschikbaar voor de klimaat-maatregel klei in veen. Klei in veen gaat bodemdaling tegen en vermindert CO2 uitstoot. Vanuit het Loket Veenweideboeren Noord-Holland worden de kosten voor de klimaatmaatregel voor 85% vergoed. Hiermee komt de klei op een bedrag van € 0,75 per kuub aan eigen bijdrage.

Klei in veen vertraagt veenverbranding

Klei in veen gaat bodemdaling tegen en vermindert CO2 uitstoot. De klei wordt met een ruige mest strooier over het land gereden in hoeveelheden van 1 tot 4 cm. De klei zakt in de bodem en bindt zich aan de veendeeltjes. Hierdoor vertraagd de veenverbranding wat zorgt voor minder CO2 uitstoot. Voor de werking van de toepassing klei in veen zijn er geen beperkende factoren.

Aanvoer, opslag en uitrijden van de klei

De klei komt vanuit een kleiput in Petten. Vanaf de eerste week van november komt er dagelijks 700 kuub klei vrij tot een totale hoeveelheid van 14.000 kuub. De kans dat de klei uitgereden kan worden in november is niet zo groot. Vandaar dat u de klei zelf moet kunnen opslaan tot het moment dat het over het land kan worden uitgereden. Dit kan over de vorst maar ook als het land droog genoeg is, rekening houdend met de draagkracht van het land.

Interesse?

Heeft u interesse? Neem dan vóór 1 november a.s. contact op met Martine Bijman, projectleider Loket Veenweideboeren: 06-25374307.  Of kijk voor meer informatie op www.loketveenweideboeren.nl

Aandacht in het NHD voor nieuw loket voor veenweideboeren

In het Noord-Hollands Dagblad van 17 jan. jl. stond een uitgebreid artikel over het nieuwe Loket veenweideboeren Noord-Holland. Lees hier het hele artikel uit het Noord-Hollands Dagblad

Er lopen meerdere proeven om de klimaatdoelen in 2030 te halen, maar de maatregelen zijn nú al nodig. Daarom is besloten dat boeren alvast aan de slag mogen. Voor subsidie voor verschillende maatregelen, zoals bijvoorbeeld klei op veen,  kunnen veenweideboeren terecht bij Water, Land & Dijken bij het Loket Veenweideboeren Noord-Holland. Dit dankzij financiering door Provincie Noord-Holland.

In samenwerking met Cono en Wij.Land heeft inmiddels heeft de 1e klimaat kennisworkshop voor agrariërs plaatsgevonden.