Tag Archief van: IPV Slotsymposium

Uitnodiging IPV Slotsymposium donderdag 19 mei a.s.

Het vijfjarige onderzoekstraject van het innovatie programma veen is in 2021 afgerond. Wat is er allemaal onderzocht tijdens dit traject en welke conclusies kunnen er getrokken worden? Dit alles komt aan bod tijdens het slotsymposium. Komt u ook?

Wanneer: Donderdag 19 mei
Waar: Afvalzorg Nauerna
Nauerna 1, 1566 PB Assendelft

 

Via deze link kunt u zich aanmelden voor het IPV Slotsymposium

Programma:

10.00 uur: Inloop met koffie/thee
10.30 uur: Opening door dagvoorzitter Walter Menkveld
10.40 uur: Inleiding Roel van Gerwen; 5 jaar experimenteren, wat heeft het opgeleverd
11.10 uur: Overhandiging eindrapport IPV aan gedeputeerde Esther Rommel
11.20 uur: Eindfilm IPV
11.30 uur: Experimenteren in de praktijk 1; Veehouder Elmer Kramer vertelt over de experimenten op zijn bedrijf
11.40 uur: Experimenteren in de praktijk 2; Martijn Korthorst vertelt hoe de teelt van lisdodden is verlopen
11.50 uur: Hoe verder met IPV; Martine Bijman vertelt over het veenweideloket en Roel van Gerwen over het vervolgonderzoek
12.10 uur: Discussietafel met gasten Peter Hoogervorst, Siem Jan Schenk, Frank de Wit en Ernest Briët onder leiding van Walter Menkveld
12.25 uur: Afsluiting door dagvoorzitter Walter Menkveld
12.30 uur: Lunch en tevens gelegenheid om eindrapport op te halen
13.15 uur: Vertrek voor excursie met keuze uit bedrijf Elmer Kramer of IPV Zuiderveen (eigen vervoer)
13.30 uur: Start Excursie. Bij Elmer Kramer vertellen Martine Bijman, Elmer Kramer en Idse Hoving meer over de experimenten met natte veeteelt (o.a. drukdrainage). Bij het Zuiderveen vertellen Roel van Gerwen en Martijn Korthorst meer over de experimenten met natte teelten
15.00 uur: Einde programma iedereen kan met eigen vervoer naar huis