Tag Archief van: Gouden Grutto Pul 2022

Leuk compilatie filmpje over visdieven

Heeft u het filmpje al gezien over de visdiefeilanden en vlotten? Dan zeker even kijken.
Met subsidie van ‘Betrekken bij Groen Fonds` van Landschap Noord-Holland en Provincie Noord-Holland en co-financiering door WLD werden in het najaar 2020 in het werkgebied van WLD gestart met het maken en aanleggen van broedlocaties voor de visdief. De visdief is een trekvogel die overwintert tot in Zuid-Afrika. Hij staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en heeft de status bedreigd en kwetsbaar. Vanaf medio april keert de visdief weer terug in Nederland. De visdief broedt in kolonies en bij voorkeur op kale bodem en (schelpen)-eilandjes en vlotten.
De visdieven foerageren in de vele polders binnen ons werkgebied maar broeden er op zeer beperkte schaal omdat er geen geschikte broedgelegenheden en/of onvoldoende broedlocaties voorhanden zijn. Daar wilden we wat aan doen. En wel door de terugkeer van de visdief als permanente broedvogel in het werkgebied van Water, Land & Dijken te stimuleren door broedgelegenheid te creëren d.m.v. aanleg van schelpenbanken, schelpeneilanden en het uitleggen van grote met schelpen ingerichte broedplatforms.
Boeren, vrijwilligers en zorgcliënten hebben zich vol enthousiasme ingezet. En met prachtig resultaat, wat we graag met u willen delen. In het volgende filmpje ziet u een mooie compilatie vanaf de start van het project tot aan dit najaar. Veel kijk plezier!  Link naar het filmpje